Matěj Kolařík

Ve své práci se zabývám zkoumáním fyzických vlastností svého těla, konkrétně jeho vodivostí a citlivosti na elektrický proud. Pracuji s momentem intimního prožitku a uspokojením v improvizaci. Jako muzikant často pracuji s improvizací a vytvářím nové, vlastní melodie. Toto video je výsledkem procesu, kdy jsem chtěl svou formu vyjádření uskutečnit jiným, pro mne novým způsobem. Jde rovněž o jakýsi výraz procesu meditace, u které se koncentruji na pohyb končetin, dýchání, stažení či povolení svalů a další okolnosti, které ovlivňují výsledný zvuk. Záměrně tedy pracuji s monotónností, která zvýrazňuje jednoduchost, jež neruší pozornost a dovoluje plynně se soustředit na jmenované prvky. Určitá míra sebepoškození, které je z videa patrné, potvrzuje spojitost zvukového vyjádření s vnitřní sebereflexí, prožitkem.