Michaela Hrabová

Sérií videí se zamýšlím nad životy lidí, které každodenně potkávám a míjím bez povšimnutí, lidí, kteří žijí stejně (ne)důležité životy jako my sami, tráví čas podobně jako my a vykonávají stejné činnosti. Zaměřila jsem se právě na banální lidské činnosti, kterým nepřikládáme přílišnou důležitost, i když tyto aktivity zabírají ve výsledku většinu našeho života. Videa reflektují moji touhu a (marnou) snahu nahlédnout do životů jiných lidí a možná i na chvíli zapomenout na život vlastní a „vyzkoušet“ nějaký jiný. Pokouším se o to studiem toho jediného, co o nich vím, toho, co vidím, že dělají během okamžiku našeho střetu. Tento okamžik tedy zaznamenám, do detailu nastuduji a sebe samu pak obsadím do role na místo onoho člověka. V průběhu performance se snažím dodržet autenticitu původní atmosféry a vžít se do role bez zatížení vlastními myšlenkami. Synchronizace obou záznamů také navozuje zamyšlení nad tím, kolik lidí na světě ve stejnou chvíli provádí totožnou činnost a jak jsme si všichni vlastně podobní.