Michaela Hrabová

Vytvořila jsem funkční zařízení, jehož cílem je vyvolat sentiment. Přídavné zařízení, vydávající zvuk vrzání, lze přidělat k libovolné židli. Samotný produkt má rovněž svůj obal a propagační materiál. Kladu si otázku, proč vzniká sentiment, jak vzniká sentiment, proč máme potřebu se obklopovat tím, co sentiment vyvolává. Zároveň se zabývám tendencemi v oblasti designu, kdy „retro prvek“ (ať už v podobě vizuální či zvukové) je přidanou hodnotou výrobku. To vše dovádím do přehnané a jasně viditelné absurdní polohy.