Miroslav Hašek (absolvent)

Video je příběhem ženy a muže, příběhem, který se s žertovnou nadsázkou a dojemnou ironií dotýká lidské touhy jakožto základního a hnacího principu lidské existence. Celým příběhem prolíná jedna z nejslavnějších árií z nedokončené opery Giacoma Pucciniho Turandot – Nessun dorna, která svým patosem ještě více podporuje emotivně vypjatou situaci. Přesné a promyšlené spojení hudby a obrazu, použití klasických filmových postupů a práce s aktéry podvědomě diváka připravují na očekávané rozuzlení, které se ovšem nekoná.