Miroslav Hašek (absolvent)

Miroslav Hašek a Libor Ptáčník představili svůj projekt na výstavě Univerzita Předlice ve Veletržním paláci v Národní galerii v Praze. Požádali několik prostitutek, aby jim za běžnou sumu, kterou přijímají od svých klientů, nakreslily svého posledního zákazníka. Projekt se zabývá otázkou prostituce v problematické lokalitě Ústí nad Labem-Předlice. Výstava studentů a pedagogů FUD UJEP je vyústěním dlouhodobého projektu, který je zaměřen na site-specific v oboru výtvarné umění, design a grafický design s tématem Předlic, jako čtvrtě obytné – sociálně vyloučené a industriální – s areály několika velkých firem, vzniklými převážně ve 30. letech 20. století.