Miroslav Hašek (absolvent)

Videa reflektují společné soužití mě a mé babičky, která přichází na jednoduché způsoby ulehčení si domácích prací, a to pomocí více či méně komplikovaných postupů. Její počínání vychází z potřeby vykonat úkon samostatně, bez pomoci kohokoliv z rodiny. V prvním plánu mohou videa působit sice dokumentárně, ale z pohledu celku je zřejmé, že díky použitým prostředkům (scéna, práce kamery, střih a práce s „hercem“) se o dokument v pravém smyslu slova nejedná. Veškerý děj se odvíjí z reálné situace (činnost babičky), kterou jsem vypozoroval a následně s babičkou zinscenoval. Obraz doplňuje reálný zvuk, který podtrhuje danou atmosféru. Záměrně jsem nespojil obraz s hudbou, a to především z důvodu vyhnout se přílišnému patosu nebo naopak grotesknosti.