Petr Kubáč

Jezero Milada. Prostřednictvím série timelapsových videí se snažím reflektovat prostředí uměle vytvořeného jezera Milada. Vnímám toto místo jako neustále proměňující se oblast, jež stále zaznamenává další proměny. Tuto pomíjivost času ale i prostoru tohoto místa se snažím zachytit a předat skrze poezii vytvořenou severočeskými básníky z minulého století. Právě vybraní autoři a jejich díla zabývající se tématem krajiny severních Čech jsou záznamem pohledu, v němž je patrná proměna prostředí vlivem času a zásahu člověka. Spojením výňatků jednotlivých literárních děl vzniká nová unikátní báseň, která rezonuje s videi jako s výsledkem současného stavu tohoto prostředí.