Petr Kubáč

Co ze mě bude? Současná společnost na nás klade mnoho nároků. Potýkáme se s frustrací z neúspěchu, z nenaplnění očekávaných životních cílů, představ o budoucnosti a uplatnění dle tradičně nastavených schémat. Toto téma reflektuji prostřednictvím audiovizuální instalace, ve které s nadsázkou představuji mnou vykonávané smyšlené a absurdní profese.