Petra Musilová

Vytvořila jsem objekt o přesně daném počtu a délce jednotlivých částí. Požádala jsem lidi ze svého okolí, aby objekt podle paměti znovu vytvořili. Tento znovu vytvořený objekt následně čekal stejný proces. Vznikla řada objektů, které vždy vycházely z předchozího. Tato práce má být zobrazením snahy adaptovat se, transformovat úhel pohledu, což je často proces s nejistým výsledkem. Způsob instalace jsem zvolila čistý, nerušivý a lineární tak, aby korespondoval s linií vývoje.