Petra Musilová

Peníze zalité v díle. Nevystavuji dokonale provedené umělecké dílo, vystavuji svoji první bustu, která je symbolem určitého časového období, konkrétněji období, kdy jsem nastoupila do první práce, což jsem udělala jen proto, abych měla peníze, cítila se být dospělá a svobodná. Kvůli práci jsem zanedbávala školu, neměla jsem čas tvořit, absolutně jsem si nepřišla svobodnější a už vůbec jsem se nikam neposouvala. Obětovala jsem vydělané peníze; zasádrovala jsem je do vnitřku busty. Zabývám se konfrontací různě zhodnoceného času - v penězích a v tvorbě. Peníze jsem zabalila do několika fólií, takže pořád mají svou hodnotu, nejsou zničené a pokud budu chtít, můžu si je vzít, ale budu muset rozbít něco, co mi trvalo dlouho vytvořit, co pro mě má hodnotu i sentimentální a znehodnotím čas a energii, které jsem do objektu vložila. Akt rozbití tedy vnímám ze současného pohledu jako popření a změnu postoje, přestat obětovat své tvorbě čas, tedy i peníze. Způsob instalace evokuje galerijní instalaci. Jelikož i bustu lze považovat za tradiční dílo, přišlo mi vhodné zvolit klasický způsob instalace. Vitrína slouží také k zabezpečení díla. Ve svém díle řeším spíše vnitřní nejistoty ve vztahu k umění, priority na osobní úrovni, než-li hodnotu díla či umění jako takového.