Petra Musilová

Vícekanálovou zvukovou instalací chceme reagovat na sdělovací mlžení v politické sféře a ilustrovat, jak je naše společnost obklopena lží a dezinformací. Práce si neklade za cíl posluchači vnutit jakoukoli ideologii či subjektivní názor. Zvukovou kompozicí je jedna nekončící smyčka, která průběžně graduje až do chvíle, kdy jednotlivé výroky nejsou čitelné a vzniká zvuková mlha. Reproduktory jsou po místnosti rozmístěny pravidelně, aby se v prostoru, který obklopují, tato mlha mohla formovat a pružně měnit tvar. Každá gradace střídá témata výroků a mění se i osoby, jež výroky sdělují. Instalaci jsme zvolili čistou, aby divákova pozornost nebyla strhávána k ničemu jinému, než k samotnému zvuku. Tento projekt je společnou prací studentů ateliéru Digitální média (Marek Lovětínský a Petra Musilová) a ateliéru Time-Based Media (Lucie Kramperová).