Petra Sklenářová

Na první pohled zcela banální instalace, která diváka omezuje a nutí ho za vynaložení určitého úsilí dostat se úzkou chodbičkou do dalšího prostoru. Překvapením pak je, že prostor je vyplněn krabicí, která ovšem ztrácí ve své monumentálnosti praktického významu. Možná něco skrývá, ale nemůžeme to zjistit. Chtěli bychom ji zavřít, ale nejde to. Všechny tyto nemožnosti a narušení logiky jsou základem napětí.