Petra Sklenářová

Ve své diplomové práci zacházím s inscenovanou fotografií a vytvářím prostorové modely, fiktivní scenérie a situace, aniž bych opouštěla pohodlí svého domova. Výstupem je video nebo lépe pohyblivý obraz, při jehož tvorbě pracuji s rukodělnými manipulacemi bez digitálních zásahů. Důraz také dávám na přípravu a výrobu prostředí, které se stává určujícím pro výsledné video. Realitu ručně přetvářím tak, aby na snímku vznikl dojem iluze, fikce, nebo také matoucí obraz, absurdita. Do vzniklé scény vstupuji jemnými zásahy, které odkrývají skutečné pozadí celé situace, využívám momentu překvapení a volně navazuji na jednu z mých prací, která se vztahovala k odlišnému způsobu vnímání reality skrze pohyblivý obraz vytvořený za pomoci fotografie a dalších iluzivních prvků.