Radek Slach

Ve své práci se zabývám tématem nenápadných zvuků, které v ruchu velkoměsta zcela zanikají a téměř je nevnímáme. Vyšel jsem z parafráze na rčení „Slyšet trávu růst“, kdy se otázka „Slyšíš?“ stala stěžejním momentem pro celý projekt. Vytvořil jsem několik návrhů billboardů, které jsou zamýšleny pro exponované reklamní plochy, přičemž vizuální i textové sdělení zde zcela popírá prvotní účel reklamy a obrací se směrem k divákovi skrze bezelstné a neočekávané sdělení. Otázka nabádá diváka k zamyšlení a snad i k zastavení se a naslouchání ve změti zvuků velkoměsta. Pro vizualizace jsem použil místa v okolí mého bydliště.