Stanislav Smrž

Několik let jsem si během studia přivydělával úklidem domácností. Proces navazování vztahů s majiteli bytů a jejich postupné rozvíjení mě inspirovalo k vytvoření cyklu fotografií, ve kterém zachycuji sebe sama při různých domácích činnostech. Jako textový materiál doprovázející fotografii jsem použil vzkazy, které mi klienti zasílali na mobil, nebo nechávali nalepené na kuchyňské lince. Rád ve své tvorbě vycházím z reálných souvislostí, které si ovšem divák může různě interpretovat. Snahou není nabídnout pozorovateli pohled na to, co skutečně vidí, ale vzbudit zájem, vyvolat napětí, provokovat fantazii a rozvíjet představy. Je to o hledání cesty k příběhům.