Stanislav Smrž

Zinscenoval jsem oslavu narozenin a vytvořil jakýsi naddimenzovaný narozeninový set s užitím produktů, které nám jsou komerčně nabízeny a vlastně by nám měly napomoci ke kýženému pocit štěstí a radosti. Tragikomičnost, jež podkresluje atmosféru rodinné oslavy, nám připomene osamocenost oslavence.