Stanislav Smrž

Motivem mého díla se staly vlastní emoce a vnitřní procesy reagující na negativní zkušenost z mého života. Mým cílem ovšem nebylo zobrazení události samé, ale vizuální rekapitulace jednotlivých fází, které ve mně časem tato událost zanechala. Řazení pláten mi umožnilo pracovat s časem, a tak lépe zachytit začátek, průběh i konec vybrané situace.