Tereza Kurčíková

Práce s názvem „Jako já“ navazuje na mé předešlé projekty, ve kterých jsem spolupracovala s mojí babičkou. Během návštěv u ní jsem vypozorovala, že mě často srovnává se sebou. Inspirovala jsem se její častou větou, kterou vždy pronesla po otázce typu „Máš ráda hodně másla?“, „Ty jsi jako já". Sama jsem si pak začala všímat, že máme mnoho společného a začala jsem si vše zapisovat. Na základě tohoto poznání jsem vytvořila instalaci fotografiís texty, kde se soustředím na tyto podobnosti. Fotografie jsou seřazené od pro mě nejdůležitějších vlastností, kde je rozhodující stejné datum našeho narození.