Terezie Adamová

Ve své klauzurní práci se zabývám starým městem Most. V poválečných letech zaniklo díky těžbě hnědého uhlí na severu Čech přes 80 obcí a měst, nejvýznamnějším příkladem je starý Most. V roce 1965 začaly demolice starého Mostu, které by se dnes mohlo významem historických památek měřit s jakoukoli památkovou rezervací v zemi. Likvidaci takových rozměrů si dnes už jen málokdo dokáže představit a přestože se jedná o vzpomínky pamětníků, lze je chápat i jako určitou připomínku pro další možné scénáře ve spojení s těžbou uhlí. Demolice města trvala přes 20 let a lidé z něj odcházeli postupně. Dnes se setkávám s lidmi, kteří o starém Mostě nevědí vůbec nic a to zejména moji vrstevníci. Celá práce je založená na audio nahrávkách rozhovorů s pamětníky, kteří mi o starém Mostě vyprávěli a vzpomínali na toto místo. V nahrávkách se prolínají osobní příběhy, vzpomínky na rozbořené město a porovnání s Mostem novým. Vytvořila jsem webové stránky, kde je umístěná mapa a fotografie s místem nahrávky, aby se k projektu dostali všichni a bylo vše na jednom místě. Ve veřejném prostoru v Mostě jsem vylepila samolepky na 5 místech s odkazem na webové stránky a QR kódem, který odkazuje vždy k jedné nahrávce. Místa jsou spojená se starým Mostem až na jedno jediné - Gymnázium, které jsem zvolila s cílem oslovit mladou generaci. Pomocí sociální sítě jsem uvědomila své vrstevníky o svém projektu a samolepkách ve veřejném prostoru. Cílem mé práce je sonda do historie, která je pro mnoho lidí již zcela zapomenutá.