Terezie Adamová

ODOR / Nová kolekce parfémů značky Odor, které jsou inspirovány pachy z chemického průmyslu. Esence je namíchaná z hnědého uhlí, ropy, petroleje nebo síry. / V klauzurní práci se zabývám otázkami ekologie, a to především ve spojení se severočeským městem Most, ve kterém žiji. Od dětství jsem vystavena specifickému zápachu z chemických továren a hnědouhelné pánve. S nadsázkou se ho pokouším napodobit při výrobě produktu - parfému. Vytvořila jsem kolekci pěti parfémů ze surovin, které se spalují mimo jiné přímo v chemickém průmyslu. Celý proces výroby se uskutečnil v laboratořích Přírodovědecké fakulty UJEP s technickou pomocí doktorského studenta této fakulty. Společnými silami jsme v laboratoři namíchali různé esence, které jsme následně zředili destilovanou vodou. Každý parfém má svou charakteristickou vůni, zbarvení a také pro něj bylo vytvořeno logo. Velice děkuji za vstřícnost PřF UJEP.