Terezie Adamová

ROZ DÁM SE. Symbolika rozřezání původní ceny ve tvaru zlatého štafetového kolíku nás motivovala k vytvoření vlastní verze. Naše „Cena“ je vyrobena z běžně dostupných PVC trubek. Použitý materiál dovoluje cenu namnožit do extrémního počtu. Dříve prestižní ocenění se tak stává jednoduše dostupným pro každého zúčastněného umělce či návštěvníka.