Terezie Adamová

Ve své práci se zabývám starým, již neexistujícím městem Most a vycházím především ze vzpomínek mého dědečka, který ve starém Mostě vyrostl a žil. Na základě jeho vzpomínek vzniklo několik předmětů jeho oblíbených věcí a míst. Tyto předměty jsem se rozhodla symbolicky vrátit do míst, kde stávalo staré město Most. Dnes se v těchto místech rozprostírá jezero Most.