Metafora a Médium

Metafora a médium
Kateřina Dytrtová

Tématem publikace jsou vztahy mezi metaforou a způsobem materializace ideje ve výtvarném díle. Autorka analyzuje způsoby použitého média na vybraných dílech současných autorů výtvarné umělecké scény v Čechách i ve světě: Kathariny Grosse, Juliana Rosefelda, Marcuse Huemera, Eberharda  Havekosta, Richarda Deacona, Michala Rataje, Jindřicha Zeithamla, Anny Hulačové, Britty Marakatt-Labby a Qiu Zhijie. Jedná se o selekci z významných výstavních projektů nedávné doby v Galerii Rudolfinum, ve Veletržním paláci, v prostorách Galerie hlavního města Prahy, také o díla vystavená na Benátském bienále v roce 2015 či na poslední kasselské Documentě 14 v roce 2017. Publikace je určena studentům tvůrčích disciplín, ale také kurátorům či učitelům, kteří díla interpretují, odborné veřejnosti a zájemcům o obor umění.

Recenzovali doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc. a doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D.

Texty a koncepce: Kateřina Dytrtová
Grafická úprava a sazba: Marek Fanta
Fotografie: Jiří Dvořák a archiv autorky
Překlad: Lucie Fremlová
Redakce: Klára Mrkusová
Vydání první
Počet stran: 200
Náklad: 300 výtisků
Vydala Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem v roce 2019.
ISBN 978-80-7561-176-5

Objednávejte na adrese:
KNIHKUPECTVÍ UJEP, Pasteurova, 400 96 Ústí nad Labem / T: 475 286 044 /knihkupectvi@ujep.cz / knihkupectvi.ujep.cz
a v dalších v knihkupectvích ArtMap, Kosmas

„CITUJTE!“

DYTRTOVÁ, Kateřina. Metafora & médium. Ústí nad Labem: Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2019. ISBN 978-80-7561-176-5.