Grafický design II

Ateliér

Ateliér GD 2 je kreativní prostor – team pedagogů a studentů, jež sdružuje společná fascinace grafickým designem, experimentem, výměnou názorů, objevováním a řešením problémů… Cílem studia je: klást si otázky, komunikovat, bavit se, pracovat, využít tvůrčí potenciál ateliéru, otevřít oči a zároveň přispět k reflexi a současné definici oboru.

Máme obzvláštní vášeň pro knižní kulturu, grafickou úpravu časopisů, fanziny a artziny, ale tématický rozptyl zpracovávaných úkolů je podobně široký jako samotný pojem grafický design. Zjednodušeně řečeno, těžiště práce v ateliéru spočívá v současné době především v oblastech tištěných médií, ilustrace, typografické tvorby, ale nevyhýbáme se ani CI designu a elektronickým přesahům. Forma projektů v sobě zahrnuje jak experimentální svobodu, tak profesionální kvalitu provedení, nedílnou součástí projektů je jejich písemná a verbální prezentace. Snažíme se budovat ateliér, ve kterém vládne duch kolegiality a kde se studenti i pedagogové všichni vzájemně inspirují. Kromě individuální práce vedeme studenty ke schopnosti spolupracovat a dělit se o povinnosti i zodpovědnost v týmu.

Kontakt

doc. ak. mal. Michal Slejška
vedoucí ateliéru
michal.slejska@tiscali.cz
http://michalslejska.cz/index.html
MgA. Juliána Chomová
j.chomova@gmail.com

Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení

E-přihláška

E-přihláška

 

Novinky

FASTFUD #21 / ATELIÉR GRAFICKÝ DESIGN 2

9. 4. 2024

Nový díl FASTFUD podcastu s ateliérem Grafický design 2 je venku. Naši hosté vás provedou jejich tvůrčími světy, které spoluutváří nový pohled na vizualitu současné knižní kultury, grafickou úpravu časopisů i fanzinů.

Zimní sklizeň 2024

7. 2. 2024

Ohlédněte se za výstavou klauzurních prací Zimní sklizeň 2024, která se uskutečnila od 15. do 17. 2 2024 v budově Fakulty umění a designu skrze fotoreport.

INVENTORIUM / Jakub Klimeš

5. 1. 2024

Zveme vás na druhou výstavu z cyklu Inventorium pořádanou katedrou všeobecné průpravy FUD UJEP. Jakub Klimeš vystaví v ústecké kavárně Inventář site specific tisky. Vernisáž výstavy proběhne ve středu středu 10. ledna.

Galerie