Grafický design II

Ateliér

Ateliér GD 2 je kreativní prostor – team pedagogů a studentů, jež sdružuje společná fascinace grafickým designem, experimentem, výměnou názorů, objevováním a řešením problémů… Cílem studia je: klást si otázky, komunikovat, bavit se, pracovat, využít tvůrčí potenciál ateliéru, otevřít oči a zároveň přispět k reflexi a současné definici oboru.

Máme obzvláštní vášeň pro knižní kulturu, grafickou úpravu časopisů, fanziny a artziny, ale tématický rozptyl zpracovávaných úkolů je podobně široký jako samotný pojem grafický design. Zjednodušeně řečeno, těžiště práce v ateliéru spočívá v současné době především v oblastech tištěných médií, ilustrace, typografické tvorby, ale nevyhýbáme se ani CI designu a elektronickým přesahům. Forma projektů v sobě zahrnuje jak experimentální svobodu, tak profesionální kvalitu provedení, nedílnou součástí projektů je jejich písemná a verbální prezentace. Snažíme se budovat ateliér, ve kterém vládne duch kolegiality a kde se studenti i pedagogové všichni vzájemně inspirují. Kromě individuální práce vedeme studenty ke schopnosti spolupracovat a dělit se o povinnosti i zodpovědnost v týmu.

Kontakt

doc. ak. mal. Michal Slejška
vedoucí ateliéru
michal.slejska@tiscali.cz
http://michalslejska.cz/index.html
MgA. Juliána Chomová
j.chomova@gmail.com

Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení

E-přihláška

E-přihláška

 

Novinky

Grafika roku 2022

6. 4. 2023

Hlavní studentskou cenu v kategorii malý formát získala na letošní přehlídce Grafika roku Nikola Iljučoková, studentka ateliéru GD2. Gratulujeme.

Nominace na ceny Grafika roku a Cenu Vladimíra Boudníka

28. 3. 2023

Na cenu Vladimíra Boudníka byl nominován náš pedagog Mgr. Miloš Michálek, cena se uděluje za a významný tvůrčí přínos v dané oblasti. Na letošní cenu Grafika roku byly nominovány grafické listy doc. Mgr. Martina Raudenského, Ph.D a studentů Elle Peterka a Nikoly Iljučokové.

 

42 DŮVODŮ, PROČ STUDOVAT FUD

12. 12. 2022
Umění, design, tvorba, řemeslo, zkušenosti, spolupráce, přátelství, vzdělání, papír, hlína, sklo, kov, světlo, kabel, látka, přírodní, materiál, objekt, koncept, kreativita, pohyb, péče, proces, hledání, zvědavost, hra, čaj, čas, grafika, knihy, dialog, komunikace, přesah, detail, emoce, humor, recyklace, profesionalita, svoboda, pohoda, sdílení, optimismus a láska, to je FUD.

Galerie