Grafický design II

Ateliér

Ateliér GD 2 je kreativní prostor – team pedagogů a studentů, jež sdružuje společná fascinace grafickým designem, experimentem, výměnou názorů, objevováním a řešením problémů… Cílem studia je: klást si otázky, komunikovat, bavit se, pracovat, využít tvůrčí potenciál ateliéru, otevřít oči a zároveň přispět k reflexi a současné definici oboru.

Máme obzvláštní vášeň pro knižní kulturu, grafickou úpravu časopisů, fanziny a artziny, ale tématický rozptyl zpracovávaných úkolů je podobně široký jako samotný pojem grafický design. Zjednodušeně řečeno, těžiště práce v ateliéru spočívá v současné době především v oblastech tištěných médií, ilustrace, typografické tvorby, ale nevyhýbáme se ani CI designu a elektronickým přesahům. Forma projektů v sobě zahrnuje jak experimentální svobodu, tak profesionální kvalitu provedení, nedílnou součástí projektů je jejich písemná a verbální prezentace. Snažíme se budovat ateliér, ve kterém vládne duch kolegiality a kde se studenti i pedagogové všichni vzájemně inspirují. Kromě individuální práce vedeme studenty ke schopnosti spolupracovat a dělit se o povinnosti i zodpovědnost v týmu.

Kontakt

doc. ak. mal. Michal Slejška
vedoucí ateliéru
michal.slejska@tiscali.cz
MgA. Barbora Müllerová
odborná asistentka
barbora.mullerova@ujep.cz

 

Novinky

PROFESNÍ PRAXE A MOŽNOST ZÍSKÁNÍ STIPENDIA

24. 5. 2022

FUD nabízí svým studentům možnost získat stipendium za odbornou profesní praxi u instituce, organizace či firmy v oblasti kulturních nebo kreativních průmyslů (neziskový i ziskový sektor), případně korporátní sektor. Cílem praxe je podpořit profesionální rozvoj studenta. Možnost realizace praxe si student zajistí osobně, ideálně předdomluví v instituci.

FUD OPEN TO PUBLIC / DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

23. 5. 2022

Fakulta umění a designu UJEP pořádá dne 2. 6. 2022 Den otevřených dveří pro zájemce o Bakalářské a Navazující magisterské studium (BcA. & MgA.) v programech Design, Výtvarná umění a oboru Kurátorská studia. Brány kampusu jsou otevřeny i pro zájemce o doktorské studium v oboru Vizuální komunikace.

Letní škola 2022

23. 5. 2022

Letní škola FUD zve umělce a designéry do Ústí na Labem. Nabízíme profesionální a kreativní setkání s řadou známých tvůrců, inspirativní kurzy a doprovodný program.

Galerie