Kurátorská studia

Kontakt

garant studijního programu Kurátorská studia
prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.
T: +420 475 285 186
E: michal.kolecek@ujep.cz

sekretářka Katedry dějin a teorie umění
Ing. Zuzana Voborníková

T: +420 475 285 114
E: zuzana.vobornikova@ujep.cz

 

FACEBOOK
INSTAGRAM

 

Přijímací řízení

DŮLEŽITÉ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 
Vážené uchazečky a vážení uchazeči programu Kurátorská studia, děkanka FUD UJEP prof. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D. vyhlašuje podmínky přijímacího řízení pro navazující magisterské studium pro akademický rok 2024/2025 ve studijním programu Kurátorská studia. E-přihláška je otevřena od 1. 10. 2023 do 28. 3. 2024.
VÍCE INFORMACÍ O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ. E-PŘIHLÁŠKA

Pro domluvu na individuální konzultaci s garantem oboru kontaktujte Mgr. Evu Imr Mrázikovou, Ph.D. na e-mailu eva.mrazikova@ujep.cz.

 

Studium - koncepce a pedagogové

Dvouletý navazující magisterský studijní program Kurátorská studia

Navazující magisterský studijní program Kurátorská studia má jedinečné zaměření a unikátní charakter. Kurátorská studia jsou stále poměrně mladým oborem, který se formuje především v souvislosti s rozvojem specifik provozu, produkce, interpretace a socializace současného výtvarného umění. Výuková i tvůrčí struktura studijního programu Kurátorská studia v sobě kombinuje dva základní přístupy – důraz kladený na teoretickou reflexi aktuální umělecké tvorby a zaměření na získání základních kompetencí v oblasti produkce a institucionální práce v muzejním a galerijním prostředí. V této souvislosti navazující magisterský studijní program Kurátorská studia studentkám a studentům poskytuje zásadní strukturovaný vhled do historických a metodologických otázek výtvarného umění zejména 20. a 21. století a rovněž nabízí řadu workshopů a seminářů, které jsou zaměřeny jak na koncepční ideovou rovinu, tak na manažerskou, praktickou stránku realizace konkrétních tvůrčích výstavních projektů.

Zakladatelem a garantem navazujícího magisterského studijního programu Kurátorská studia je prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.který připravil a úspěšně realizoval prvotní studijní obor tohoto zaměření již v roce 2007. Michal Koleček se zabývá dějinami a teorií výtvarného umění a designu se zaměřením na problematiku současných uměleckých projevů; kurátorskými studii se zaměřením na rozvoj metod současné kurátorské praxe a socializace současného umění.

Více o navazujícím magisterském studijním oboru realizovaný v rámci programu Výtvarná umění

Více o navazujícím magisterském studijním programu Kurátorská studia (realizován od roku 2023)

Publikace

Členové Katedry dějin a teorie umění jsou autory řady publikací, které reprezentují FUD UJEP v odborné publikační činnosti, ale také získávají řadu ocenění - např. Nejkrásnější kniha roku. Studenti nebo absolventi se k bohaté ediční činnosti připojují prostřednictvím realizace katalogů k výstavám nebo jiným projektům.


Edice FUD

 

Naši absolventi

Absolvent studijního oboru Kurátorská studia se uplatní jako nezávislý kurátor nebo jako kurátor či lektor v galeriích a muzeích, ve sféře státní, veřejné i soukromé či komerční. Získá znalosti a kompetence nezbytné pro přípravu výstav v domácích i zahraničních kulturních institucích, nalezne uplatnění v redakcích odborných periodik nebo v nakladatelských domech orientovaných na výtvarné umění a kulturní historii, v publicistice a umělecké kritice, popřípadě ve sféře vizuální komunikace a její administrativě.

ADÉLA MACHOVÁ

Kurátorka v Domě umění v Ústí nad Labem 

JAKUB KRÁL

Kurátor Galerie hlavního města Prahy

OLGA STANÍKOVÁ

Kurátorka moderního a současného umění v Muzeu umění Olomouc

3KURÁTORKY

Kristýna Hájková, Alžběta Horáčková a Diana Kněžínková
Kurátorky a zakladatelky nezávislé kreativní platformy

TEREZA NOVÁKOVÁ
kurátorka na volné noze, program Umění pro město (Galerie hl. města Praha)

TEREZA ZÁCHOVÁ
kurátorka na volné noze, spolukurátorka galerie 35m2, pedagožka

 

 

Aktuálně

Galerie Mimochodem – nový výstavní cyklus

Galerie Mimochodem spravovaná našimi studenty a studentkami kurátorského studia představuje ve vestibulu na Palackého náměstí nový výstavní cyklus Centrum–Periferie. Vernisáž nadcházející výstavy Terezy Špádové s názvem A žili ve stylu… se uskuteční 20. 9. 2023 od 18 hod.

DUŠE MÍNÍ ČLOVĚK ČINÍ / Galerie Na Věky

Zveme vás do nově vzniklé pražské Galerie Na Věky. První a zahajovací výstava v nově vznikající Galerii Na Věky DUŠE MÍNÍ ČLOVĚK ČINÍ přináší vhled do toho, co si lze představit pod pojmem péče o sebe sama. Na projektu participují studenti a absolventi FUD UJEP.

SEBE / galerie Činohernák

Zveme na poslední akci výstavní sezóny v Galerii Činoherák, která proběhne ve středu 31. 5. 2023 od 19.00. Výstavní sezónu zakončí performance SEBE, kterou připravil kolektiv HKD, studenti katedry Výtvarného umění FUD UJEP.

Byl to jenom sen / Galerie

Srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy Byl to jenom sen, která proběhne ve středu 22. 3. 2023 od 19 hodin v galerii Činoherák ve foyer. 

Tekoucí identity / Galerie Rampa

Dovolujeme si Vás pozvat na vernisáž výstavy Tekoucí identity, která proběhne ve středu 1. 3. 2023 od 18:30 hodin v Galerii Rampa. Výstava představí díla autorek a autorů pocházejících z Fakulty umění a designu UJEP, kterými jsou Lucie Kolečkářová, Petr Kubáč, Anna Minářová, Nela Neubauerová.