Kurátorská studia

Kontakt

garant studijního oboru Kurátorská studia
prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.
T: +420 475 285 186
E: michal.kolecek@ujep.cz

sekretářka Katedry dějin a teorie umění
Šárka Stehlíková

T: +420 475 285 114
E: sarka.stehlikova@ujep.cz

 

FACEBOOK
INSTAGRAM

Konzultační hodiny v ZS 2021/2022

Přijímací řízení

Termín pro podání přihlášky na Kurátorská studia byl prodloužen do 29. 4. 2022.

Pro domluvu na individuální konzultaci s garantem oboru kontaktujte Mgr. Evu Mrázikovou, Ph.D. na e-mailu eva.mrazikova@ujep.cz.

Informace o přijímacím řízení

Studium - koncepce a pedagogové

Dvouletý navazující magisterský studijní obor realizovaný v rámci programu Výtvarná umění

Katedra dějin a teorie umění Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem

Tento navazující magisterský studijní obor má jedinečné zaměření a unikátní charakter. Kurátorská studia jsou stále poměrně mladým oborem, který se formuje především v souvislosti s rozvojem specifik provozu, produkce, interpretace a socializace současného výtvarného umění. Výuková i tvůrčí struktura studijního oboru Kurátorská studia v sobě kombinuje dva základní přístupy – důraz kladený na teoretickou reflexi aktuální umělecké tvorby a zaměření na získání základních kompetencí v oblasti produkce a institucionální práce v muzejním a galerijním prostředí. V této souvislosti magisterský obor Kurátorská studia studentům poskytuje zásadní vhled do historických a metodologických otázek výtvarného umění zejména 20. a 21. století a rovněž nabízí řadu workshopů a seminářů, které jsou zaměřeny jak na koncepční ideovou rovinu, tak na manažerskou, praktickou stránku realizace konkrétních tvůrčích výstavních projektů.

Specifický charakter studijního oboru Kurátorská studia je posilován kombinovaným způsobem organizace studijního plánu, ve kterém se vzájemně doplňují tradiční způsoby výuky ve formě přednášek, seminářů a cvičení s ateliérovým modelem výuky zaměřeným především na realizaci praktických výstupů ze studia, a to prostřednictvím studijního předmětu Kurátorský workshop. Při organizaci studia je zásadní důraz kladen na produkci veřejných studentských výstupů v rámci ročníkových výstavních projektů, které zároveň studentům poskytují prostor pro získání praktických zkušeností s organizací výstavního provozu.

Zajímavým přínosem Kurátorských studií je také vzájemná komunikace mezi studenty, kteří se v tomto oboru setkávají po absolvování poměrně různorodých bakalářských oborů zaměřených na uměleckou tvorbu, dějiny a teorii umění, výtvarnou pedagogiku či produkci a marketing kultury. Takové prostředí umožňuje vznik inspirativních a kreativních multidisciplinárních týmů a projektů.

Zmínit je třeba také podstatný důraz, který je během studia v oboru Kurátorská studia položen na internacionalizaci a možnost zahraničních, ale také domácích, studijních stáží, a to především v oblasti tzv. pracovních stáží nabízených programem ERASMUS+. Pro praxe a pracovní praktické stáže navíc vytváří Fakulta umění a designu UJEP dostatečné zázemí i v Ústí nad Labem, neboť provozuje nebo se podílí na provozu řady výstavních institucí: Dům umění Ústí nad Labem, Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem, Galerie Hraničář Ústí nad Labem, Galerie Rampa Ústí nad Labem, BillboArt Gallery Ústí nad Labem atd. Do aktivit všech těchto institucí se studenti Kurátorských studií postupně zapojují a získávají tak neocenitelné praktické zkušenosti již v době vlastního studia.

Portfolio studijních programů realizovaných na Fakultě umění a designu UJEP navíc absolventům studijního oboru Kurátorská studia umožňuje ucházet se o pokračování studia v doktorském studijním oboru Vizuální komunikace, který v sobě rovněž zahrnuje aspekty kurátorské práce v oblasti aktuální výtvarné umělecké scény i v širším socio-kulturním kontextu.

Zakladatelem a garantem navazujícího magisterského studijního oboru Kurátorská studia je prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.který je zároveň vedoucím Katedry dějin a teorie umění na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, kde je tento studijní obor již od roku 2007 úspěšně realizován. Michal Koleček se zabývá dějinami a teorií výtvarného umění a designu se zaměřením na problematiku současných uměleckých projevů; kurátorskými studii se zaměřením na rozvoj metod současné kurátorské praxe a socializace současného umění.

Publikace

Členové Katedry dějin a teorie umění jsou autory řady publikací, které reprezentují FUD UJEP v odborné publikační činnosti, ale také získávají řadu ocenění - např. Nejkrásnější kniha roku. Studenti nebo absolventi se k bohaté ediční činnosti připojují prostřednictvím realizace katalogů k výstavám nebo jiným projektům.
Edice FUD

Naši absolventi

Absolvent studijního oboru Kurátorská studia se uplatní jako nezávislý kurátor nebo jako kurátor či lektor v galeriích a muzeích, ve sféře státní, veřejné i soukromé či komerční. Získá znalosti a kompetence nezbytné pro přípravu výstav v domácích i zahraničních kulturních institucích, nalezne uplatnění v redakcích odborných periodik nebo v nakladatelských domech orientovaných na výtvarné umění a kulturní historii, v publicistice a umělecké kritice, popřípadě ve sféře vizuální komunikace a její administrativě.

ADÉLA MACHOVÁ

Kurátorka a provozní manažerka Domu umění v Ústí nad Labem 

JAKUB KRÁL

Kurátor Galerie hlavního města Prahy

OLGA STANÍKOVÁ

Kurátorka moderního a současného umění v Muzeu umění Olomouc

3KURÁTORKY

Kristýna Hájková, Alžběta Horáčková a Diana Kněžínková
Kurátorky a zakladatelky nezávislé kreativní platformy

TEREZA NOVÁKOVÁ
kurátorka na volné noze, program Umění pro město (Galerie hl. města Praha)

TEREZA ZÁCHOVÁ
kurátorka na volné noze, spolukurátorka galerie 35m2, pedagožka

 

 

Aktuálně

26th ICOM PRAGUE 2022

Konference 26th ICOM PRAGUE 2022 se zúčastnila Adéla Machová s příspěvkem „Team Leadership in an Art Museum Environment“, kde v české sekci ICOM prezentovala na základě svých zkušeností výkonné manažerky Domu umění Ústí nad Labem (DUÚL) přístupy spolupráce a týmové organizace v arts managementu.

Dany Vigil – Samota jako součást života / Billboart Gallery

Billboart Gallery představí v dubnu svou poslední výstavu z realizovaného cyklu „Samota napříč roky“ pod vedením studentek druhého ročníku Kurátorských studií Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Jany Šedivé a Alžběty Svobodové. 

Výzva generální konference ICOM Prague 2022

Mezinárodní rada muzeí ICOM, celosvětová muzejní asociace, nevládní profesní organizace se statutem konzultanta UNESCO, a Český výbor ICOM vypisují v rámci 26. generální konference ICOM Prague 2022 Call for Papers. Zašlete své abstrakty a staňte se součástí odborného programu.

Vernisáž v Galerii Rampa!

Dovolujeme si Vás pozvat na vernisáž výstavy ugandského fotografa Chrise Dennise Rosenbergera Kimbugwe s názvem Homosajja. Vernisáž proběhne 16. 3. v 15:30 v Galerii Rampa ve 4. patře budovy FUD UJEP. Výstavu je možné shlédnout od 16. 3. do 6. 4.

Nová výstava v Galerii 2 DUUL

L’ubica Mildeová: Self-Design: Chapter II – Once Upon a Time…
Galerie 2 (Dům umění Ústí nad Labem)
vernisáž: středa 2. 3. 2022 od 19 hodin
Kurátorka: Barbora Hájková

více zde