Kurátorská studia

Kontakt

garant studijního programu Kurátorská studia
prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.
T: +420 475 285 186
E: michal.kolecek@ujep.cz

aistent Katedry dějin a teorie umění
Mgr. Tomáš Jurkovič

T: +420 475 285 141
E: tomas.jurkovic@ujep.cz

 

FACEBOOK
INSTAGRAM

 

Přijímací řízení

DŮLEŽITÉ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 
Vážené uchazečky a vážení uchazeči programu Kurátorská studia, děkanka FUD UJEP prof. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D. vyhlašuje podmínky 2. kola přijímacího řízení pro navazující magisterské studium pro akademický rok 2024/2025 ve studijním programu Kurátorská studia. E-přihláška je otevřena od 11. 5. do 11. 9. 2024.
VÍCE INFORMACÍ O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ. E-PŘIHLÁŠKA

Pro domluvu na individuální konzultaci s garantem oboru kontaktujte Mgr. Evu Imr Mrázikovou, Ph.D., na e-mailu eva.mrazikova@ujep.cz.

 

 

Studium - koncepce a pedagogové

Dvouletý navazující magisterský studijní program Kurátorská studia

Navazující magisterský studijní program Kurátorská studia má jedinečné zaměření a unikátní charakter. Kurátorská studia jsou stále poměrně mladým oborem, který se formuje především v souvislosti s rozvojem specifik provozu, produkce, interpretace a socializace současného výtvarného umění. Výuková i tvůrčí struktura studijního programu Kurátorská studia v sobě kombinuje dva základní přístupy – důraz kladený na teoretickou reflexi aktuální umělecké tvorby a zaměření na získání základních kompetencí v oblasti produkce a institucionální práce v muzejním a galerijním prostředí. V této souvislosti navazující magisterský studijní program Kurátorská studia studentkám a studentům poskytuje zásadní strukturovaný vhled do historických a metodologických otázek výtvarného umění zejména 20. a 21. století a rovněž nabízí řadu workshopů a seminářů, které jsou zaměřeny jak na koncepční ideovou rovinu, tak na manažerskou, praktickou stránku realizace konkrétních tvůrčích výstavních projektů.

Zakladatelem a garantem navazujícího magisterského studijního programu Kurátorská studia je prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.který připravil a úspěšně realizoval prvotní studijní obor tohoto zaměření již v roce 2007. Michal Koleček se zabývá dějinami a teorií výtvarného umění a designu se zaměřením na problematiku současných uměleckých projevů; kurátorskými studii se zaměřením na rozvoj metod současné kurátorské praxe a socializace současného umění.

Více o navazujícím magisterském studijním oboru realizovaný v rámci programu Výtvarná umění

Více o navazujícím magisterském studijním programu Kurátorská studia (realizován od roku 2023)

Publikace

Členové Katedry dějin a teorie umění jsou autory řady publikací, které reprezentují FUD UJEP v odborné publikační činnosti, ale také získávají řadu ocenění - např. Nejkrásnější kniha roku. Studenti nebo absolventi se k bohaté ediční činnosti připojují prostřednictvím realizace katalogů k výstavám nebo jiným projektům.


Edice FUD

 

Naši absolventi

Absolvent studijního oboru Kurátorská studia se uplatní jako nezávislý kurátor nebo jako kurátor či lektor v galeriích a muzeích, ve sféře státní, veřejné i soukromé či komerční. Získá znalosti a kompetence nezbytné pro přípravu výstav v domácích i zahraničních kulturních institucích, nalezne uplatnění v redakcích odborných periodik nebo v nakladatelských domech orientovaných na výtvarné umění a kulturní historii, v publicistice a umělecké kritice, popřípadě ve sféře vizuální komunikace a její administrativě.

ADÉLA MACHOVÁ

Kurátorka v Domě umění v Ústí nad Labem 

JAKUB KRÁL

Kurátor Galerie hlavního města Prahy

OLGA STANÍKOVÁ

Kurátorka moderního a současného umění v Muzeu umění Olomouc

3KURÁTORKY

Kristýna Hájková, Alžběta Horáčková a Diana Kněžínková
Kurátorky a zakladatelky nezávislé kreativní platformy

TEREZA NOVÁKOVÁ
kurátorka na volné noze, program Umění pro město (Galerie hl. města Praha)

TEREZA ZÁCHOVÁ
kurátorka na volné noze, spolukurátorka galerie 35m2, pedagožka

 

 

Aktuálně

Vyhlašujeme podmínky 2. kola přijímacího řízení pro studijní program Kurátorská studia

Děkanka FUD UJEP prof. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D. vyhlašuje podmínky 2. kola přijímacího řízení pro navazující magisterské studium pro akademický rok 2024/2025 ve studijním programu Kurátorská studia. E-přihláška je otevřena od 11. 5. do 11. 9. 2024.
Více informací / E-přihláška

NOVÁ VÝSTAVA WATCH THE BIRDIE V GALERII MIMOCHODEM

Galerie Mimochodem nacházející se ve vestibulu na Palackého náměstí pokračuje ve výstavním cyklu Centrum–Periferie. Vernisáž výstavy Watch the Birdie, která představí současnou ukrajinskou umělkyni Alinu Panasenko proběhne 9. dubna v 18.30.

Rozhovor s absolventkou Kurátorských studií Annou Horák Zemanovou

Přinášíme víkendový rozhovor s Annou Horák Zemanovou, absolventkou navazujícího magisterského programu Kurátorská studia. V rozhovoru se rozpovídala o své kurátorské činnosti v Galerii moderního umění v Hradci Králové, proč je jí bližší kurátorství, než její vlastní tvorba, co jí dalo studium kurátorství na FUD pro praxi a mnohé další. A pozor, přihlášky do programu Kurátorská studia přijímáme už jen do 28. 3. 2024

PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS MARIJE GRINIUK 

Katedra dějin a teorie umění, doc. Lenka Sýkorová, zve na přednáškový cyklus „Umění/podnikání: umělec, kurátor a umělecký manažer“ hostující zahraniční pedagožky Marije Griniuk, který se uskuteční 18.–27. 3. 2024.

Jak vidí Gardening of Soul: In Five Chapters na Aktuálně.cz

Novinář Ondřej Formánek reflektuje na Aktuálně.cz končící projekt Gardening of Soul: In Five Chapters a právě probíhající výstavu Gardening of Soul v Domě umění. A pro doplnění si můžete také poslechnout podcast s kurátorem Michalem Kolečkem o výstavním projektu Gardening of Soul: In Five Chapters. Výstava potrvá už jen do 9. 3. 2024. 

(Ne)viditelná ruka péče: Prociť komunity

Galerie Na Věky zve na vernisáž výstavy Prociť komunity, která se uskuteční v pátek 8. března v 18 hodin v Komunitním prostoru Smíchov. Kurátoři výstavy jsou Jan Kieweg a Karolína Lapešová, studující Kurátorských studií FUD.