Kurátorská studia

Kontakt

garant studijního oboru Kurátorská studia
prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.
T: +420 475 285 186
E: michal.kolecek@ujep.cz

sekretářka Katedry dějin a teorie umění
Zuzana Voborníková
T: +420 475 285 114
E: zuzana.vobornikova@ujep.cz

 

FACEBOOK
INSTAGRAM

 

Přijímací řízení

DŮLEŽITÉ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ - Vážené uchazečky a uchazeči oboru Kurátorská studia, zde naleznete bližší informaci k podání přihlášky ke studiu. Sledujte náš web i sociální sítě.

Pro domluvu na individuální konzultaci s garantem oboru kontaktujte Mgr. Evu Mrázikovou, Ph.D. na e-mailu eva.mrazikova@ujep.cz.

 

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

Studium - koncepce a pedagogové

Dvouletý navazující magisterský studijní obor realizovaný v rámci programu Výtvarná umění

Tento navazující magisterský studijní obor má jedinečné zaměření a unikátní charakter. Kurátorská studia jsou stále poměrně mladým oborem, který se formuje především v souvislosti s rozvojem specifik provozu, produkce, interpretace a socializace současného výtvarného umění. Výuková i tvůrčí struktura studijního oboru Kurátorská studia v sobě kombinuje dva základní přístupy – důraz kladený na teoretickou reflexi aktuální umělecké tvorby a zaměření na získání základních kompetencí v oblasti produkce a institucionální práce v muzejním a galerijním prostředí. V této souvislosti magisterský obor Kurátorská studia studentům poskytuje zásadní vhled do historických a metodologických otázek výtvarného umění zejména 20. a 21. století a rovněž nabízí řadu workshopů a seminářů, které jsou zaměřeny jak na koncepční ideovou rovinu, tak na manažerskou, praktickou stránku realizace konkrétních tvůrčích výstavních projektů.

Zakladatelem a garantem navazujícího magisterského studijního oboru Kurátorská studia je prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.který je zároveň vedoucím Katedry dějin a teorie umění na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, kde je tento studijní obor již od roku 2007 úspěšně realizován. Michal Koleček se zabývá dějinami a teorií výtvarného umění a designu se zaměřením na problematiku současných uměleckých projevů; kurátorskými studii se zaměřením na rozvoj metod současné kurátorské praxe a socializace současného umění.

více o oboru

Publikace

Členové Katedry dějin a teorie umění jsou autory řady publikací, které reprezentují FUD UJEP v odborné publikační činnosti, ale také získávají řadu ocenění - např. Nejkrásnější kniha roku. Studenti nebo absolventi se k bohaté ediční činnosti připojují prostřednictvím realizace katalogů k výstavám nebo jiným projektům.


Edice FUD

 

Naši absolventi

Absolvent studijního oboru Kurátorská studia se uplatní jako nezávislý kurátor nebo jako kurátor či lektor v galeriích a muzeích, ve sféře státní, veřejné i soukromé či komerční. Získá znalosti a kompetence nezbytné pro přípravu výstav v domácích i zahraničních kulturních institucích, nalezne uplatnění v redakcích odborných periodik nebo v nakladatelských domech orientovaných na výtvarné umění a kulturní historii, v publicistice a umělecké kritice, popřípadě ve sféře vizuální komunikace a její administrativě.

ADÉLA MACHOVÁ

Kurátorka a provozní manažerka Domu umění v Ústí nad Labem 

JAKUB KRÁL

Kurátor Galerie hlavního města Prahy

OLGA STANÍKOVÁ

Kurátorka moderního a současného umění v Muzeu umění Olomouc

3KURÁTORKY

Kristýna Hájková, Alžběta Horáčková a Diana Kněžínková
Kurátorky a zakladatelky nezávislé kreativní platformy

TEREZA NOVÁKOVÁ
kurátorka na volné noze, program Umění pro město (Galerie hl. města Praha)

TEREZA ZÁCHOVÁ
kurátorka na volné noze, spolukurátorka galerie 35m2, pedagožka

 

 

Aktuálně

Informace pro uchazečky a uchazeče programu Kurátorská studia

Vážené uchazečky, vážení uchazeči navazujícího magisterského studijního programu Kurátorská studia, zde naleznete důležité informace.

Tekoucí identity / Galerie Rampa

Dovolujeme si Vás pozvat na vernisáž výstavy Tekoucí identity, která proběhne ve středu 1. 3. 2023 od 18:30 hodin v Galerii Rampa. Výstava představí díla autorek a autorů pocházejících z Fakulty umění a designu UJEP, kterými jsou Lucie Kolečkářová, Petr Kubáč, Anna Minářová, Nela Neubauerová.

42 DŮVODŮ, PROČ STUDOVAT FUD

Umění, design, tvorba, řemeslo, zkušenosti, spolupráce, přátelství, vzdělání, papír, hlína, sklo, kov, světlo, kabel, látka, přírodní, materiál, objekt, koncept, kreativita, pohyb, péče, proces, hledání, zvědavost, hra, čaj, čas, grafika, knihy, dialog, komunikace, přesah, detail, emoce, humor, recyklace, profesionalita, svoboda, pohoda, sdílení, optimismus a láska, to je FUD.

kurátorské setkání 2022

V pátek 11. 11. 2022 se v Domě umění Ústí nad Labem uskutečnilo setkání absolventek a absolventů oboru Kurátorská studia. Program setkání se věnoval představení dosavadní činnosti tohoto studia na Fakultě umění a designu UJEP (obor byl poprvé otevřen v roce 2007), formou "pechakuchanight" byly prezentovány absolventské aktivity v celé jejich bohatosti a šíři. Nejdůležitější náplní tohoto setkání však byly vzájemné a sdílené debaty mezi všemi zúčastněnými. 

Gardening of Soul: Introduction

Srdečně Vás zveme na zahájení nové výstavy Gardening of Soul: Introduction, které proběhne ve středu 7. 12. 2022 od 18 hodin v Domě umění Ústí nad Labem.