Studijní plány

Magisterské studium

2022/2023

Program Design (ateliéry: Design interiéru, Design keramiky, Grafický design I, Grafický design II, Oděvní a textilní design, Produktový design, Přírodní materiály, Sklo, Vizuální design)

Program Výtvarná umění (ateliéry: Aplikovaná a reklamní fotografie, Digitální média, Fotografie, Interaktivní média, Performance, Time-Based Media)

Program Fine Art v anglickém jazyce (ateliér Photography)

Obor Kurátorská studia

Tyto předměty budou vyučovány v anglickém jazyce:
• Vybrané kapitoly z moderního a současného umění I-II PVK, KDT/849, KDT/843
• Vizuální komunikace I-II PK, KFO/825, KFO/826
• Současné středoevropské vizuální umění PK, KDT/782
• Evropské umění pod vlivem totalitních ideologií PVK, KDT/779

V akademickém roce 2022/2023 nebudou otevřeny tyto volitelné předměty:
• Proměny těla I-II VK, KDT/836, KDT/837
• Filozofie I-II VK, KDT/568, KDT/538