Studijní plány

Bakalářské studium

2019/2020

obor Design (ateliéry: Design interiéru, Design keramiky, Produktový design)
obor Design (ateliéry: Oděvní a textilní design, Přírodní materiály, Sklo)
obor Fotografie a intermediální tvorba (ateliéry: Aplikovaná a reklamní fotografie, Digitální média, Fotografie, Interaktivní média, Performance, Time-Based Media)
obor Grafický design (ateliéry: Grafický design I, Grafický design II, Vizuální design)

V akademickém roce 2019/2020 nebudou otevřeny tyto volitelné předměty:
• Socializace umění, kurátorská práce I-II VK, KDT/598, KDT/599
• Vybrané kapitoly z dějin architektury I-II VK, KDT/733, KDT/734
• Umění akce I-II VK, KDT/795, KDT/796
• Technologie malby I-II VK, KVP/056, KVP/057
• Základy restaurování I-II, KVP/085, KVP/087
• Cizí jazyk 2/I-V VK, KVP/009, KVP/010, KVP/011, KVP/012, KVP/013


Bakalářské studium

2019/2020

obor Design (ateliéry: Design interiéru, Design keramiky, Produktový design)
obor Design (ateliéry: Oděvní a textilní design, Přírodní materiály, Sklo)
obor Fotografie a intermediální tvorba (ateliéry: Aplikovaná a reklamní fotografie, Digitální média, Fotografie, Interaktivní média, Performance, Time-Based Media)
obor Grafický design (ateliéry: Grafický design I, Grafický design II, Vizuální design)

V akademickém roce 2019/2020 nebudou otevřeny tyto volitelné předměty:
• Socializace umění, kurátorská práce I-II VK, KDT/598, KDT/599
• Vybrané kapitoly z dějin architektury I-II VK, KDT/733, KDT/734
• Umění akce I-II VK, KDT/795, KDT/796
• Technologie malby I-II VK, KVP/056, KVP/057
• Základy restaurování I-II, KVP/085, KVP/087
• Cizí jazyk 2/I-V VK, KVP/009, KVP/010, KVP/011, KVP/012, KVP/013