Studijní plány

Bakalářské studium 2024/2025

Studijní programy dle nové akreditace

Program Design se specializací Design (ateliéry: Design interiéru, Design keramiky, Produktový design, Oděvní a textilní design, Přírodní materiály, Sklo)

Program Design se specializací Grafický design (ateliéry: Grafický design I, Grafický design II, Vizuální design)

Program Výtvarná umění (ateliéry: Aplikovaná fotografie, Digitální média, Fotografie, Interaktivní média, Objekt - Prostor - Akce, Time-Based Media)

V akademickém roce 2024/2025 nebudou otevřeny tyto volitelné předměty:
Kurz hostujícího zahraničního pedagoga - KDT/FU053
Dějiny textilu a módy I, II - KDT/FU033, KDT/FU034
Grafický design a ideologie I, II - KDT/FU037, KDT/FU038
Grafický design ve veřejném prostoru I, II - KDT/FU045, KDT/FU046