Studijní plány

Bakalářské studium

2022/2023
Elektronický předzápis bude otevřen dne 6. 6. 2022.


Studijní programy dle nové akreditace - 1. ročník a 2. ročník

Program Design se specializací Design (ateliéry: Design interiéru, Design keramiky, Produktový design, Oděvní a textilní design, Přírodní materiály, Sklo)

Program Design se specializací Grafický design (ateliéry: Grafický design I, Grafický design II, Vizuální design)

Program Výtvarná umění (ateliéry: Aplikovaná a reklamní fotografie, Digitální média, Fotografie, Interaktivní média, Objekt - Prostor - Akce, Time-Based Media)


Studijní obory dle staré akreditace

Obor Design (ateliéry: Design interiéru, Design keramiky, Produktový design)

Obor Design (ateliéry: Oděvní a textilní design, Přírodní materiály, Sklo)

Obor Fotografie a intermediální tvorba (ateliéry: Aplikovaná a reklamní fotografie, Digitální média, Fotografie, Interaktivní média, Objekt - Prostor - Akce, Time-Based Media)

Obor Grafický design (ateliéry: Grafický design I, Grafický design II, Vizuální design)

V akademickém roce 2022/2023 nebudou otevřeny tyto volitelné předměty:
• Socializace umění, kurátorská práce I-II VK, KDT/598, KDT/599
• Vybrané kapitoly z dějin architektury I-II VK, KDT/733, KDT/734
• Umění akce I-II VK, KDT/795, KDT/796
• Technologie malby I-II VK, KVP/056, KVP/057
• Základy restaurování I-II, KVP/085, KVP/087
• Cizí jazyk 2/I-V VK, KVP/009, KVP/010, KVP/011, KVP/012, KVP/013

Magisterské studium

2021/2022

Program Design (ateliéry: Design interiéru, Design keramiky, Grafický design I, Grafický design II, Oděvní a textilní design, Produktový design, Přírodní materiály, Sklo, Vizuální design)

Program Výtvarná umění (ateliéry: Aplikovaná a reklamní fotografie, Digitální média, Fotografie, Interaktivní média, Objekt - Prostor - Akce, Time-Based Media)

Program Fine Art v anglickém jazyce (ateliér Photography)

Obor Kurátorská studia

Tyto předměty budou vyučovány v anglickém jazyce:
• Vybrané kapitoly z moderního a současného umění I-II PVK, KDT/849, KDT/843
• Vizuální komunikace I-II PK, KFO/825, KFO/826
• Současné středoevropské vizuální umění PK, KDT/782
• Evropské umění pod vlivem totalitních ideologií PVK, KDT/779

V akademickém roce 2021/2022 nebudou otevřeny tyto volitelné předměty:
• Proměny těla I-II VK, KDT/836, KDT/837
• Filozofie I-II VK, KDT/568, KDT/538

Magisterské studium

2022/2023

Elektronický předzápis bude otevřen dne 6. 6. 2022.

Program Design (ateliéry: Design interiéru, Design keramiky, Grafický design I, Grafický design II, Oděvní a textilní design, Produktový design, Přírodní materiály, Sklo, Vizuální design)

Program Výtvarná umění (ateliéry: Aplikovaná a reklamní fotografie, Digitální média, Fotografie, Interaktivní média, Performance, Time-Based Media)

Program Fine Art v anglickém jazyce (ateliér Photography)

Obor Kurátorská studia

Tyto předměty budou vyučovány v anglickém jazyce:
• Vybrané kapitoly z moderního a současného umění I-II PVK, KDT/849, KDT/843
• Vizuální komunikace I-II PK, KFO/825, KFO/826
• Současné středoevropské vizuální umění PK, KDT/782
• Evropské umění pod vlivem totalitních ideologií PVK, KDT/779

V akademickém roce 2020/2021 nebudou otevřeny tyto volitelné předměty:
• Proměny těla I-II VK, KDT/836, KDT/837
• Filozofie I-II VK, KDT/568, KDT/538