Státní závěrečné zkoušky

Bakalářské studium – okruhy k SZZ – 2023

Navazující magisterské studium – okruhy k SZZ – 2023

Komise Státních závěrečných zkoušek FUD UJEP

Členové

doc. ak. mal. Ilja Bílek
doc. Mgr. Kateřina Dytrtová, Ph.D.
prof. ak. arch. Jan Fišer
doc. Mgr. A. Daniel Hanzlík
doc. ak. mal. Svatopluk Klimeš
prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.
prof. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D.
doc. Mgr. A. Pavel Kopřiva, Ph.D.
doc. Jiří Kovanda
doc. Mgr. A. Pavel Mrkus
doc. PhDr. Tomáš Pavlíček, Ph.D.
prof. ak. mal. Jaroslav Prášil
doc. MgA. Robert Vlasák
doc. ak. mal. Michal Slejška
doc. Mgr. Lenka Sýkorová, Ph.D.
doc. ak. mal. Vladimír Švec
doc. Mgr. Michaela Thelenová
doc. Mgr. Anna Vartecká, Ph.D.

Schválení odborníci Uměleckou radou FUD UJEP

MgA. Jiří Bartoš
MgA. Jan Čapek
Mgr. Vendula Fremlová, Ph.D.
MgA. Pavel Frič
PhDr. Ludvík Hlaváček
Lukáš Jasanský
Mgr. Martin Kolář, Ph.D.
MgA. Václav Kopecký, Ph.D.
Mgr. MgA. Jan Krtička, Ph.D.
MgA. Michaela Labudová, Ph.D.
MgA. Jan Löbl
MgA. Adéla Machová, Ph.D.
Jan Mlčoch, dr. h. c. (UPM Praha)
MgA. Marcel Mochal
Mgr. Eva Mráziková, Ph.D.
PhDr. Jaroslav Polanecký, Ph.D.
Mgr. Lenka Stolárová
MgA. Adam Štěch
MgA. Jiří Thýn
MgA. Antonín Tomášek
MgA. Adam Uchytil