Státní závěrečné zkoušky

Bakalářské studium – okruhy k SZZ – 2024

Navazující magisterské studium – okruhy k SZZ – 2024

Komise Státních závěrečných zkoušek FUD UJEP

Členové

doc. Mgr. Kateřina Dytrtová, Ph.D.
doc. Mgr. A. Daniel Hanzlík
prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.
prof. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D.
doc. Mgr. A. Pavel Kopřiva, Ph.D.
doc. Mgr. David Kořínek
doc. Jiří Kovanda
doc. Mgr. A. Pavel Mrkus
doc. PhDr. Tomáš Pavlíček, Ph.D.
prof. ak. mal. Jaroslav Prášil
doc. MgA. Robert Vlasák
doc. ak. mal. Michal Slejška
doc. Mgr. Lenka Sýkorová, Ph.D.
doc. Mgr. Michaela Thelenová
doc. MgA. Antonín Tomášek
doc. Mgr. Anna Vartecká, Ph.D.

Schválení odborníci Uměleckou radou FUD UJEP

MgA. Jiří Bartoš
MgA. Jan Čapek
MgA. Pavel Frič
MgA. Barbora Hájková, DiS.
Lukáš Jasanský
Mgr. Martin Kolář, Ph.D.
MgA. Václav Kopecký, Ph.D.
MgA. Martin Krupa
Mgr. MgA. Jan Krtička, Ph.D.
MgA. Michaela Labudová, Ph.D.
MgA. Jan Löbl, Ph.D.
MgA. Adéla Machová, Ph.D.
MgA. Marcel Mochal
Mgr. Eva Mráziková, Ph.D.
PhDr. Jaroslav Polanecký, Ph.D.
Mgr. Lenka Stolárová
MgA. Zdeněk Svejkovský, Ph.D.
MgA. Adam Štěch
MgA. Jiří Thýn
MgA. Adam Uchytil