Státní závěrečné zkoušky

Bakalářské studium – okruhy k SZZ

Magisterské studium – okruhy k SZZ

Komise Státních závěrečných zkoušek FUD UJEP

Členové

doc. ak. mal. Ilja Bílek
doc. Mgr. Kateřina Dytrtová, Ph.D.
prof. ak. arch. Jan Fišer
doc. Mgr. A. Daniel Hanzlík
doc. ak. mal. Svatopluk Klimeš
prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.
prof. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D.
doc. Mgr. A. Pavel Kopřiva, Ph.D.
doc. Jiří Kovanda
prof. ak. mal. Karel Míšek, Ph.D.
doc. Mgr. A. Pavel Mrkus
doc. PhDr. Tomáš Pavlíček, Ph.D.
prof. ak. mal. Jaroslav Prášil
doc. MgA. Robert Vlasák
doc. ak. mal. Michal Slejška
doc. ak. mal. Vladimír Švec
doc. Mgr. Michaela Thelenová

Schválení odborníci Uměleckou radou FUD UJEP

MgA. Jiří Bartoš
MgA. Jan Čapek
Mgr. Vendula Fremlová, Ph.D.
MgA. Pavel Frič
PhDr. Ludvík Hlaváček
Lukáš Jasanský
Mgr. Martin Kolář, Ph.D.
Mgr. MgA. Jan Krtička, Ph.D.
MgA. Jan Löbl
MgA. Adéla Machová, Ph.D.
Jan Mlčoch, dr. h. c. (UPM Praha)
MgA. Marcel Mochal
Mgr. Eva Mráziková, Ph.D.
PhDr. Jaroslav Polanecký, Ph.D.
Mgr. Lenka Stolárová
Mgr. Lenka Sýkorová, Ph.D.
MgA. Adam Štěch
MgA. Antonín Tomášek
PhDr. Marek Urban, PhD.
Mgr. Anna Vartecká, Ph.D.