Digitální média

Kontakt

vedoucí
doc. Mgr. Michaela Thelenová
michaela.thelenova@seznam.cz

odborný asistent
MgA. Radek Jandera, Ph.D.
radek.jandera@ujep.cz

W: https://fud.ujep.cz/digitalni-media/
Vimeo: https://fud.ujep.cz/digitalni-media/vimeo/

Ateliér

Výuka v ateliéru Digitální média se převážně zaměřuje na práci se statickým i dynamickým digitálním obrazem a na hledání možností jejich vzájemného propojení. V průběhu studia pracují studenti s fotografií, videem, digitální animací, samozřejmě se svobodnou možností přesahu do médií klasických. Prvořadým cílem ateliéru je vést studenty tak, aby dokázali smysluplně a za využití vhodných formálních prostředků reflektovat dané téma a jasně vyjádřit myšlenku.

Činnost ateliéru se soustředí výhradně na volnou tvorbu, ovšem výuka je organizována tak, aby studenti v rámci zpracování daných projektů zároveň získávali potřebné technologické znalosti a zkušenosti při práci s konkrétními počítačovými programy. Velká pozornost je v rámci konzultací věnována debatám o aktuálním dění v současném vizuálním umění.