Digitální média

Ateliér

Výuka v ateliéru Digitální média se převážně zaměřuje na práci se statickým i dynamickým digitálním obrazem a na hledání možností jejich vzájemného propojení. V průběhu studia pracují studenti s fotografií, videem a digitální animací, a mají také samozřejmě svobodnou možnost přesahu do klasických médií.

Prvořadým cílem ateliéru je vést studenty tak, aby dokázali smysluplně a za využití vhodných formálních prostředků reflektovat dané téma a jasně vyjádřit myšlenku. Výuka v ateliéru je organizována tak, aby studenti v rámci zpracování svých volných projektů zároveň získávali potřebné technologické znalosti a zkušenosti při práci s konkrétními programy a technologiemi. Velká pozornost je v rámci konzultací věnována debatám o aktuálním dění v současném vizuálním umění.

Kontakt

doc. Mgr. Michaela Thelenová
vedoucí ateliéru
michaela.thelenova@ujep.cz
http://thelenova.cz/
MgA. Radek Jandera Ph.D.
odborný asistent
radek.jandera@ujep.cz

 

Novinky

Zimní sklizeň 2024

7. 2. 2024

Ohlédněte se za výstavou klauzurních prací Zimní sklizeň 2024, která se uskutečnila od 15. do 17. 2 2024 v budově Fakulty umění a designu skrze fotoreport.

FUD na přehlídce pokoje 2023

9. 11. 2023

Na letošní přehlídce mladého umění Pokoje 2023, která bude zahájena vernisáží 10. 11. v 18.00, se představí hned šest našich ateliérů.

FASTFUD #16 / AUDIOVIZUÁLNÍ UMĚNÍ NA FUD

7. 11. 2023

Zajímá vás, kam až sahají audiovizuální média? Tak dejte play, protože tímto dílem podcastu se přenesete do světa současné umělecké tvorby, která je spojena s vývojem digitálního, virtuálního i audiovizuálního umění.

Galerie