Digitální média

Ateliér

Výuka v ateliéru Digitální média se převážně zaměřuje na práci se statickým i dynamickým digitálním obrazem a na hledání možností jejich vzájemného propojení. V průběhu studia pracují studenti s fotografií, videem a digitální animací, a mají také samozřejmě svobodnou možnost přesahu do klasických médií.

Prvořadým cílem ateliéru je vést studenty tak, aby dokázali smysluplně a za využití vhodných formálních prostředků reflektovat dané téma a jasně vyjádřit myšlenku. Činnost ateliéru se soustředí výhradně na volnou tvorbu, ovšem výuka je organizována tak, aby studenti v rámci zpracování daných projektů zároveň získávali potřebné technologické znalosti a zkušenosti při práci s konkrétními počítačovými programy. Velká pozornost je v rámci konzultací věnována debatám o aktuálním dění v současném vizuálním umění.

Kontakt

doc. Mgr. Michaela Thelenová
vedoucí ateliéru
michaela.thelenova@ujep.cz
http://thelenova.cz/
MgA. Radek Jandera Ph.D.
odborný asistent
radek.jandera@ujep.cz

 

Novinky

PROFESNÍ PRAXE A MOŽNOST ZÍSKÁNÍ STIPENDIA

24. 5. 2022

FUD nabízí svým studentům možnost získat stipendium za odbornou profesní praxi u instituce, organizace či firmy v oblasti kulturních nebo kreativních průmyslů (neziskový i ziskový sektor), případně korporátní sektor. Cílem praxe je podpořit profesionální rozvoj studenta. Možnost realizace praxe si student zajistí osobně, ideálně předdomluví v instituci.

Moc věcí: 3. Nejkrásnější česká kniha roku 2021

24. 5. 2022

V soutěži Nejkrásnější Česká kniha roku 2021 získala 3. místo v kategorii „Knihy o výtvarném umění“ knížka editora Antonína Tomáška Moc věcí: vedlejší role designu / The Power of Things: Supporting Role of Design v grafickém zpracování Adély Svobodové, vydané v edici FUD.
Moc gratulujeme!

FUD OPEN TO PUBLIC / DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

23. 5. 2022

Fakulta umění a designu UJEP pořádá dne 2. 6. 2022 Den otevřených dveří pro zájemce o Bakalářské a Navazující magisterské studium (BcA. & MgA.) v programech Design, Výtvarná umění a oboru Kurátorská studia. Brány kampusu jsou otevřeny i pro zájemce o doktorské studium v oboru Vizuální komunikace.

Galerie