Kovodílna, truhlárna, sádrovna

Informace k provozu

Dílny jako jsou kovárna, truhlárna, dílna pro práci s kamenem, sádrovna nebo dílna pro práci s plasty jsou určeny především pro realizaci trojrozměrných prací studentů fakulty. Zde je studentům k dispozici odpovídající vybavení, popřípadě konzultace a pomoc odborného pracovníka.

Aby mohl student dílny využívat musí být řádně proškolen, školení stvrdit podpisem a následně i bezpečnostní předpisy dodržovat.

Středisko také po dohodě nabízí kompletní realizaci prací.

Ceník

  Práce v pracovní době [Kč/hod] Práce po pracovní době [Kč/hod] Práce o víkendu a svátcích [Kč/hod] Zhotovení zakázky [Kč/hod]
  Práce s dozorem, pomocí Samostatná práce Práce s dozorem, pomocí Samostatná práce Práce s dozorem, pomocí  
Student, zaměstnanec FUD 50,- 70,- 75,- 115,- 200,-
Student, zaměstnanec UJEP 50,- 70,- 100,- 115,- 150,- 250,-
Osoba mimo UJEP pouze zhotovení zakázky 300,-

Ke stažení

Objednávka zakázky

Otevírací doba

Pondělí–Čtvrtek 8:00–12:00 13:00–16:00
Pátek 8:00–14:00  
nebo dle dohody

Kontakt

MgA. Jiří Bartoš
budova FUD, místnost č. 025
G: +420 728 851 139
E: jiri.bartos@ujep.cz

Roman Šimek
budova FUD, místnost č. 025
G: +420 604 237 987
E: simek63@seznam.cz