Úřední deska

Aktuální informace

Výsledky voleb do Akademických senátů

Dne 30. 11. 2022 proběhly doplňovací volby do AS FUD UJEP a novým členem senátu za studentskou kurii se stává Martin Pecha. Ve stejný den proběhly volby do AS UJEP na funkční období leden 2023 – prosinec 2025 a členy se stávají Eva Mráziková, Lenka Kahuda Klokočková, Jan Prošek (akad. kurie za FUD UJEP) a Martin Krupa, Kateřina Javůrková (studentská kurie za FUD UJEP).

Výsledky volby děkana

Dne 16. 11. 2022 byla Akademickým senátem Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem zvolena kandidátka na jmenování děkankou pro období let 2023–2027. Stala se jí prof. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D. Tímto paní profesorce gratulujeme. Do 3 pracovních dnů od vyhlášení výsledků voleb lze podat předsedkyni AS FUD písemnou stížnost na průběh voleb kandidáta.

Volby do akademického senátu UJEP

AS UJEP podle usnesení přijatého na svém zasedání konaném dne 26. října 2022 vyhlašuje volby do Akademického senátu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro funkční období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2025.

Vyhlášení doplňovacích voleb do studentské kurie AS FUD UJEP

Předsedkyně volební komise MgA. Kristýna Hájková na základě zneplatnění voleb předchozích vyhlašuje DOPLŇOVACÍ VOLBY DO AKADEMICKÉHO SENÁTU Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem DO STUDENTSKÉ KURIE (SKAS). Volby proběhnou 30. 11. 2022.

Zasedání akademické obce – studentů a pedagogů FUD UJEP

Akademický senát FUD UJEP svolává na středu 9. listopadu 2022 na 14:00 zasedání akademické obce. Setkání studentů a pedagogů FUD UJEP proběhne v aule č. 537. Jediným bodem programu zasedání akademické obce je představení kandidátky na funkci děkana Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem prof. Mgr. Zdeny Kolečkové, Ph.D. – k volebnímu programu viz více.

Výsledky doplňovacích voleb

Volební komise doplňovacích voleb AS FUD UJEP informuje, že volby ze dne 5. 10. 2022 jsou na základě podnětu od člena akademické obce prohlášeny za zmatečné a do studentské kurie AS FUD UJEP tak nebyl zvolen senátor z řad studenstva. AS FUD UJEP vypíše nové doplňovací volby co nejdříve.

Přijímací řízení

Informace o příjimacím řízení naleznete na stránce Přijímací řízení.

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Doručování veřejnou vyhláškou

V souladu s ustanovením § 105 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a § 180 a § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, se rozhodnutí, které se fakultě vrátí jako nedoručitelné (adresát je na uvedené adrese neznámý, odstěhoval se), doručuje vyvěšením na úřední desce fakulty.

Oznámení o uložení písemnosti se zveřejní též na webových stránkách fakulty, na webové adrese: https://fud.ujep.cz/fakulta/uredni-deska/. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Poštu je možné si osobně vyzvednout v úředních hodinách na Studijním referátu č. dveří 324.

Doporučené dopisy do vlastních rukou, které byly vráceny na FUD UJEP

datum zveřejnění číslo studenta / jméno studenta předmět datum,
kdy byla pošta vrácena
2. 1. 2023 Vendula Menšíková rozhodnutí o prospěchovém stipendiu 28. 12. 2022
7. 12. 2022 Aleš Loziak
rozložení ročníku 7. 12. 2022
7. 12. 2022 Valerie Nejdlová
zanechání studia 7. 12. 2022
2. 9. 2022 Jelizaveta Sočněva povolení stáže 1. 9. 2022
1. 8. 2022 Daiana Teplykh potvrzení o studiu 17. 7. 2022
16. 6. 2022 Martin Hrbáček
rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení 16. 6. 2022
27. 5. 2022 Vojtěch Groot výzva k uhrazení poplatku za studium 26. 5. 2022
24. 5. 2022 Artem Petrov
náhradní termín zápisu do studia 24. 5. 2022
16. 3. 2022 Karolína Malá rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení 16. 3. 2022
14. 3. 2022 Berenika Petkova
rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení 14. 3. 2022
10. 3. 2022 Dana Nurullayeva Dana rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení 10. 3. 2022
9. 3. 2022 Maryia Balashevich rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení 9. 3. 2022
9. 3. 2022 Sofya Kim rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení 9. 3. 2022
9. 3. 2022 Mariia Pechorina rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení 9. 3. 2022
28. 2. 2022 Iryna Kovalenko rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení 28. 2. 2022
28. 2. 2022 Petr Kotliarov rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení 28. 2. 2022
28. 2. 2022 Nikita Kapshuk rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení 28. 2. 2022
14. 2. 2022 Zhanel Kudaibergenova poplatky za studium 14. 2. 2022
14. 12. 2021 Jakub Janecký
zanechání studia 14. 12. 2021
14. 12. 2021 Jiří Bartoš
zanechání studia 14. 12. 2021
29. 11. 2022 Taisiia Nafigina upomínka 29. 11. 2022
14. 10. 2021 Anastassiya Shestopalova zanechání studia 14. 10. 2021
24. 9. 2021 Roman Beletskii
ukončení studia 23. 9. 2021
26. 7. 2021 Dayana Grigoryan rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení 16. 7. 2021
10. 5. 2021 Anna-Mariia Kolosova
ukončení studia 7. 5. 2021
13. 4. 2021 Juraj Čarný
povolení rozložení ročníku 12. 4. 2021
13. 4. 2021 Pavnicová Ema rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení 6. 4. 2021
13. 4. 2021 Fedulova Anastasiia rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení 29. 3. 2021
13. 4. 2021 Bekish Yana rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení 29. 3. 2021
13. 4. 2021 Stehnová Sarah rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení 25. 3. 2021
13. 4. 2021 Shargorodskaia Ekaterina rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení 25. 3. 2021
13. 4. 2021 Pavlov Valentin rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení 25. 3. 2021
13. 4. 2021 Panchenko Aleksandra rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení 25. 3. 2021
13. 4. 2021 Kravchenko Maksim rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení 25. 3. 2021
13. 4. 2021 Košin Vladyslav rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení 25. 3. 2021
13. 4. 2021 Korenna Mariia rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení 25. 3. 2021
13. 4. 2021 Gusyev Yegor rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení 25. 3. 2021
13. 4. 2021 Ponomarenko Yaroslava-Nataliia rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení 22. 3. 2021
16. 3. 2021 Naida Abeldinova rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení 15. 3. 2021
16. 3. 2021 Tasnim Kudabay rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení 15. 3. 2021
16. 3. 2021 Seifulla Azhibekov rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení 12. 3. 2021
16. 3. 2021 Vaiva Bezhan přerušení studia 12. 3. 2021
13. 1. 2021 Kristýna Vojtíšková ukončení studia 12. 1. 2021
4. 1. 2021 Anastasiia Ustymenko ukončení studia 4. 1. 2021
4. 1. 2021 Anastasiia Taradiuk ukončení studia 4. 1. 2021
4. 1. 2021 Alex Fürstů uznání předmětů
z minulého studia
16. 12. 2020