Úřední deska

Aktuální informace

Prohlášení AS FUD UJEP

AS FUD UJEP podporuje požadavek děkanů filozofických fakult a Asociace uměleckých fakult týkající se záchranného příspěvku pro humanitní, uměnovědné a společenskovědní obory a iniciaci dlouhodobého systémového řešení.

Výsledky voleb do Akademických senátů

Dne 30. 11. 2022 proběhly doplňovací volby do AS FUD UJEP a novým členem senátu za studentskou kurii se stává Martin Pecha. Ve stejný den proběhly volby do AS UJEP na funkční období leden 2023 – prosinec 2025 a členy se stávají Eva Mráziková, Lenka Kahuda Klokočková, Jan Prošek (akad. kurie za FUD UJEP) a Martin Krupa, Kateřina Javůrková (studentská kurie za FUD UJEP).

Výsledky volby děkana

Dne 16. 11. 2022 byla Akademickým senátem Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem zvolena kandidátka na jmenování děkankou pro období let 2023–2027. Stala se jí prof. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D. Tímto paní profesorce gratulujeme. Do 3 pracovních dnů od vyhlášení výsledků voleb lze podat předsedkyni AS FUD písemnou stížnost na průběh voleb kandidáta.

Volby do akademického senátu UJEP

AS UJEP podle usnesení přijatého na svém zasedání konaném dne 26. října 2022 vyhlašuje volby do Akademického senátu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro funkční období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2025.

Vyhlášení doplňovacích voleb do studentské kurie AS FUD UJEP

Předsedkyně volební komise MgA. Kristýna Hájková na základě zneplatnění voleb předchozích vyhlašuje DOPLŇOVACÍ VOLBY DO AKADEMICKÉHO SENÁTU Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem DO STUDENTSKÉ KURIE (SKAS). Volby proběhnou 30. 11. 2022.

Zasedání akademické obce – studentů a pedagogů FUD UJEP

Akademický senát FUD UJEP svolává na středu 9. listopadu 2022 na 14:00 zasedání akademické obce. Setkání studentů a pedagogů FUD UJEP proběhne v aule č. 537. Jediným bodem programu zasedání akademické obce je představení kandidátky na funkci děkana Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem prof. Mgr. Zdeny Kolečkové, Ph.D. – k volebnímu programu viz více.

Výsledky doplňovacích voleb

Volební komise doplňovacích voleb AS FUD UJEP informuje, že volby ze dne 5. 10. 2022 jsou na základě podnětu od člena akademické obce prohlášeny za zmatečné a do studentské kurie AS FUD UJEP tak nebyl zvolen senátor z řad studenstva. AS FUD UJEP vypíše nové doplňovací volby co nejdříve.

KANDIDÁTNÍ LISTINA – VOLBY DĚKANA FUD UJEP

Komise pro volbu děkana zpracovala a zkontrolovala dva dodané návrhy, které obsahovaly identický návrh kandidáta na funkci děkana FUD UJEP. Předsedkyně AS FUD UJEP informuje akademickou obec fakulty, že kandidátem na funkci děkana FUD UJEP se stává prof. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D.. AS FUD UJEP svolá na středu 9. 11. 2022 akademickou obec fakulty, a to za účelem představení kandidáta.

Přijímací řízení

Informace o příjimacím řízení naleznete na stránce Přijímací řízení.

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Doručování veřejnou vyhláškou

V souladu s ustanovením § 105 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a § 180 a § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, se rozhodnutí, které se fakultě vrátí jako nedoručitelné (adresát je na uvedené adrese neznámý, odstěhoval se), doručuje vyvěšením na úřední desce fakulty.

Oznámení o uložení písemnosti se zveřejní též na webových stránkách fakulty, na webové adrese: https://fud.ujep.cz/fakulta/uredni-deska/. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Poštu je možné si osobně vyzvednout v úředních hodinách na Studijním referátu č. dveří 324.

Doporučené dopisy do vlastních rukou, které byly vráceny na FUD UJEP

datum zveřejnění číslo studenta / jméno studenta předmět datum,
kdy byla pošta vrácena
12. 7. 2023 Kamila Zhaxylykova povolení stáže v jiném ateliéru 11. 7. 2023
3. 3. 2023 Aleksandra Petrova rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení 3. 3. 2023
28. 2. 2023 Oleksandra Samokhvalova
rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení 28. 2. 2023
24. 2. 2023 Artem Pchemyan rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení 24. 2. 2023
23. 2. 2023 Daria Tolkachova rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení 23. 2. 2023
23. 2. 2023 Dmytrii Tretniev rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení 23. 2. 2023
22. 2. 2023 Maryia Maurauleva rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení 22. 2. 2023
22. 2. 2023 Mariia Pechorina rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení 22. 2. 2023
22. 2. 2023 Tetiana Prodanets rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení 22. 2. 2023
13. 2. 2023 Anna Šreinová rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení 10. 2. 2023
9. 2. 2023 Jakub Franta
rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení 9. 2. 2023
8. 2. 2023 Arkhyp Kazakov rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení 8. 2. 2023
8. 2. 2023 Karina Kozoriz rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení 8. 2. 2023
8. 2. 2023 Illia Podolia rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení 8. 2. 2023
8. 2. 2023 Josef Šlapák rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení 8. 2. 2023
2. 1. 2023 Vendula Menšíková rozhodnutí o prospěchovém stipendiu 28. 12. 2022
7. 12. 2022 Aleš Loziak
rozložení ročníku 7. 12. 2022
7. 12. 2022 Valerie Nejdlová
zanechání studia 7. 12. 2022
2. 9. 2022 Jelizaveta Sočněva povolení stáže 1. 9. 2022
1. 8. 2022 Daiana Teplykh potvrzení o studiu 17. 7. 2022
16. 6. 2022 Martin Hrbáček
rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení 16. 6. 2022
27. 5. 2022 Vojtěch Groot výzva k uhrazení poplatku za studium 26. 5. 2022
24. 5. 2022 Artem Petrov
náhradní termín zápisu do studia 24. 5. 2022
16. 3. 2022 Karolína Malá rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení 16. 3. 2022
14. 3. 2022 Berenika Petkova
rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení 14. 3. 2022
10. 3. 2022 Dana Nurullayeva Dana rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení 10. 3. 2022
9. 3. 2022 Maryia Balashevich rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení 9. 3. 2022
9. 3. 2022 Sofya Kim rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení 9. 3. 2022
9. 3. 2022 Mariia Pechorina rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení 9. 3. 2022
28. 2. 2022 Iryna Kovalenko rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení 28. 2. 2022
28. 2. 2022 Petr Kotliarov rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení 28. 2. 2022
28. 2. 2022 Nikita Kapshuk rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení 28. 2. 2022
14. 2. 2022 Zhanel Kudaibergenova poplatky za studium 14. 2. 2022
29. 11. 2022 Taisiia Nafigina upomínka 29. 11. 2022