Úřední deska

Aktuální informace

VOLBY DO AKADEMICKÉHO SENÁTU FUD UJEP

12. 6. byly vyhlášeny volby do akademického senátu Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (FUD UJEP), a to do akademické (AKAS) a studentské kurie (SKAS). Jedná se o funkční období od 1. ledna 2025 do 31. 12. 2027. Návrhy na kandidáty bude možné podávat do 30. 10. 2024.

 

 

Vyhlašujeme podmínky 2. kola přijímacího řízení pro studijní program Kurátorská studia

Děkanka FUD UJEP prof. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D. vyhlašuje podmínky 2. kola přijímacího řízení pro navazující magisterské studium pro akademický rok 2024/2025 ve studijním programu Kurátorská studia. E-přihláška je otevřena od 11. 5. do 11. 9. 2024.
Více informací / E-přihláška

ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉ OBCE FUD UJEP – STUDENTŮ A PEDAGOGŮ

Akademický senát FUD UJEP svolává na středu 1. listopadu 2022 na 16:00 zasedání Akademické obce Fakulty umění a designu UJEP. Setkání studentů a pedagogů FUD UJEP proběhne v aule č. 537. Program tohoto zasedání → viz více. Do 20. 10. může člen AO zaslat dotaz na e-mail (zdena.koleckova@ujep.cz / děkanka FUD UJEP, v kopii adela.machova@ujep.cz / předsedkyně AS FUD UJEP).

Prohlášení AS FUD UJEP

AS FUD UJEP podporuje požadavek děkanů filozofických fakult a Asociace uměleckých fakult týkající se záchranného příspěvku pro humanitní, uměnovědné a společenskovědní obory a iniciaci dlouhodobého systémového řešení.

Výsledky voleb do Akademických senátů

Dne 30. 11. 2022 proběhly doplňovací volby do AS FUD UJEP a novým členem senátu za studentskou kurii se stává Martin Pecha. Ve stejný den proběhly volby do AS UJEP na funkční období leden 2023 – prosinec 2025 a členy se stávají Eva Mráziková, Lenka Kahuda Klokočková, Jan Prošek (akad. kurie za FUD UJEP) a Martin Krupa, Kateřina Javůrková (studentská kurie za FUD UJEP).

Přijímací řízení

Informace o příjimacím řízení naleznete na stránce Přijímací řízení.

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Doručování veřejnou vyhláškou

V souladu s ustanovením § 105 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a § 180 a § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, se rozhodnutí, které se fakultě vrátí jako nedoručitelné (adresát je na uvedené adrese neznámý, odstěhoval se), doručuje vyvěšením na úřední desce fakulty.

Oznámení o uložení písemnosti se zveřejní též na webových stránkách fakulty, na webové adrese: https://fud.ujep.cz/fakulta/uredni-deska/. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Poštu je možné si osobně vyzvednout v úředních hodinách na Studijním referátu č. dveří 324.

Doporučené dopisy do vlastních rukou, které byly vráceny na FUD UJEP

datum zveřejnění jméno studenta předmět datum,
kdy byla pošta vrácena
27. 2. 2024 Varych Nastia rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení 27. 2. 2024
26. 2. 2024 Terentiev Leonid
rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení 26. 2. 2024
26. 2. 2024 Shatayeva Aida rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení 23. 2. 2024
22. 2. 2024 Buratova Diana
rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení 22. 2. 2024
22. 2. 2024 Keleshovchak Anastasiia
rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení 22. 2. 2024
22. 2. 2024 Neumann Anatol
rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení 22. 2. 2024
22. 2. 2024 Sabitova Korlan
ozhodnutí o výsledku přijímacího řízení 22. 2. 2024
22. 2. 2024 Abdurakhmanova Milana
rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení 21. 2. 2024
22. 2. 2024 Azarnaia Angelina rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení 21. 2. 2024
22. 2. 2024 Dokonalová Natálie rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení 21. 2. 2024
22. 2. 2024 Jirglová Stella
rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení 21. 2. 2024
22. 2. 2024 Karim Rauana
rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení 21. 2. 2024
22. 2. 2024 Kazakov Arkhyp
rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení 21. 2. 2024
22. 2. 2024 Lazko Marta
rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení 21. 2. 2024
22. 2. 2024 Perelyhin Yelyzaveta
rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení 21. 2. 2024
22. 2. 2024 Taipakhova Kamila
rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení 21. 2. 2024
22. 2. 2024 Yanziuk Vladyslava
rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení 21. 2. 2024
9. 2. 2024 Tereza Drábová
rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení 9. 2. 2024
9. 2. 2024 Petra Velebilová
rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení 9. 2. 2024
8. 2. 2024 Daria Peieiva
rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení 7. 2. 2024
8. 2. 2024 Matouš Pospíšil
rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení 7. 2. 2024
23. 10. 2023 Elizaveta Lir rozhodnutí o přijetí do studia 20. 10. 2023
19. 10. 2023 Taisiia Nafigina rozhodnutí o poplatku za studium 19. 10. 2023
2. 10. 2023 Yekaterina Kuyanova potvrzení o studiu 2. 10. 2023
25. 9. 2023 Tereza Mašková
rozhodnutí o přijetí do studia 21. 9. 2023
12. 7. 2023 Kamila Zhaxylykova povolení stáže v jiném ateliéru 11. 7. 2023
3. 3. 2023 Aleksandra Petrova rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení 3. 3. 2023
28. 2. 2023 Oleksandra Samokhvalova
rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení 28. 2. 2023
24. 2. 2023 Artem Pchemyan rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení 24. 2. 2023
23. 2. 2023 Daria Tolkachova rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení 23. 2. 2023
23. 2. 2023 Dmytrii Tretniev rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení 23. 2. 2023
22. 2. 2023 Maryia Maurauleva rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení 22. 2. 2023
22. 2. 2023 Mariia Pechorina rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení 22. 2. 2023
22. 2. 2023 Tetiana Prodanets rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení 22. 2. 2023
13. 2. 2023 Anna Šreinová rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení 10. 2. 2023
9. 2. 2023 Jakub Franta
rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení 9. 2. 2023
8. 2. 2023 Arkhyp Kazakov rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení 8. 2. 2023
8. 2. 2023 Karina Kozoriz rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení 8. 2. 2023
8. 2. 2023 Illia Podolia rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení 8. 2. 2023
8. 2. 2023 Josef Šlapák rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení 8. 2. 2023
2. 1. 2023 Vendula Menšíková rozhodnutí o prospěchovém stipendiu 28. 12. 2022
7. 12. 2022 Aleš Loziak
rozložení ročníku 7. 12. 2022
7. 12. 2022 Valerie Nejdlová
zanechání studia 7. 12. 2022
2. 9. 2022 Jelizaveta Sočněva povolení stáže 1. 9. 2022
1. 8. 2022 Daiana Teplykh potvrzení o studiu 17. 7. 2022
16. 6. 2022 Martin Hrbáček
rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení 16. 6. 2022
27. 5. 2022 Vojtěch Groot výzva k uhrazení poplatku za studium 26. 5. 2022
24. 5. 2022 Artem Petrov
náhradní termín zápisu do studia 24. 5. 2022
16. 3. 2022 Karolína Malá rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení 16. 3. 2022
14. 3. 2022 Berenika Petkova
rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení 14. 3. 2022
10. 3. 2022 Dana Nurullayeva Dana rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení 10. 3. 2022
9. 3. 2022 Maryia Balashevich rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení 9. 3. 2022
9. 3. 2022 Sofya Kim rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení 9. 3. 2022
9. 3. 2022 Mariia Pechorina rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení 9. 3. 2022
28. 2. 2022 Iryna Kovalenko rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení 28. 2. 2022
28. 2. 2022 Petr Kotliarov rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení 28. 2. 2022
28. 2. 2022 Nikita Kapshuk rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení 28. 2. 2022
14. 2. 2022 Zhanel Kudaibergenova poplatky za studium 14. 2. 2022
29. 11. 2022 Taisiia Nafigina upomínka 29. 11. 2022