Úřední deska

Aktuální informace

Přijímací řízení

Informace o příjimacím řízení naleznete na stránce Přijímací řízení.

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Doručování veřejnou vyhláškou

V souladu s ustanovením § 105 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a § 180 a § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, se rozhodnutí, které se fakultě vrátí jako nedoručitelné (adresát je na uvedené adrese neznámý, odstěhoval se), doručuje vyvěšením na úřední desce fakulty.

Oznámení o uložení písemnosti se zveřejní též na webových stránkách fakulty, na webové adrese: http://fud.ujep.cz/fakulta/uredni-deska/. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Poštu je možné si osobně vyzvednout v úředních hodinách na Studijním referátu č. dveří 324.

Doporučené dopisy do vlastních rukou, které byly vráceny na FUD UJEP

datum zveřejnění číslo studenta / jméno studenta předmět datum,
kdy byla pošta vrácena
14. 1. 2020 Lucia Vasiĺová
přiznání ubytovacího stipendia 13. 1. 2020
4. 11. 2019 Nikola Jindrová
rozhodnutí o ukončení studia 4. 11. 2019
4. 11. 2019 Evgenia Vul
rozhodnutí o ukončení studia 4. 11. 2019
23. 10. 2019 Arina Pekarskaya rozhodnutí o ukončení studia 20. 10. 2019
20. 9. 2019 Oskar Šťastný
přerušení studia 20. 9. 2019
26. 8. 2019 Lucia Vasiĺová
rozhodnutí o přijetí do studia 23. 8. 2019
26. 8. 2019 Vlas Presnetsov
poplatky za studium 14. 8. 2019
30. 7. 2019 Anna Mariia Kolosova
rozhodnutí o nepřijetí do studia 22. 7. 2019
29. 7. 2019 Anna Uhrová
náhradní termín zápisu do studia 26. 7. 2019
29. 7. 2019 Vlas Presnetsov
rozhodnutí o přijetí do studia 18. 7. 2019
8. 7. 2019 Elina Semenova povolení pozdějšího odevzdání diplomu 8. 7. 2019
8. 7. 2019 Alexander Slobzheninov povolení pozdějšího odevzdání diplomu 8. 7. 2019
20. 3. 2019 Adéla Raliášová rozhodnutí o přijetí do studia 19. 3. 2019
1. 2. 2019 Martin Marek rozhodnutí o ukončení studia 31. 1. 2019
24. 1. 2019 Martin Marek uznání předmětů z jiného studia 23. 1. 2019

 

Aktuální informace

Přijímací řízení

Informace o příjimacím řízení naleznete na stránce Přijímací řízení.

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Doručování veřejnou vyhláškou

V souladu s ustanovením § 105 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a § 180 a § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, se rozhodnutí, které se fakultě vrátí jako nedoručitelné (adresát je na uvedené adrese neznámý, odstěhoval se), doručuje vyvěšením na úřední desce fakulty.

Oznámení o uložení písemnosti se zveřejní též na webových stránkách fakulty, na webové adrese: http://fud.ujep.cz/fakulta/uredni-deska/. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Poštu je možné si osobně vyzvednout v úředních hodinách na Studijním referátu č. dveří 324.

Doporučené dopisy do vlastních rukou, které byly vráceny na FUD UJEP

datum zveřejnění číslo studenta / jméno studenta předmět datum,
kdy byla pošta vrácena
14. 1. 2020 Lucia Vasiĺová
přiznání ubytovacího stipendia 13. 1. 2020
4. 11. 2019 Nikola Jindrová
rozhodnutí o ukončení studia 4. 11. 2019
4. 11. 2019 Evgenia Vul
rozhodnutí o ukončení studia 4. 11. 2019
23. 10. 2019 Arina Pekarskaya rozhodnutí o ukončení studia 20. 10. 2019
20. 9. 2019 Oskar Šťastný
přerušení studia 20. 9. 2019
26. 8. 2019 Lucia Vasiĺová
rozhodnutí o přijetí do studia 23. 8. 2019
26. 8. 2019 Vlas Presnetsov
poplatky za studium 14. 8. 2019
30. 7. 2019 Anna Mariia Kolosova
rozhodnutí o nepřijetí do studia 22. 7. 2019
29. 7. 2019 Anna Uhrová
náhradní termín zápisu do studia 26. 7. 2019
29. 7. 2019 Vlas Presnetsov
rozhodnutí o přijetí do studia 18. 7. 2019
8. 7. 2019 Elina Semenova povolení pozdějšího odevzdání diplomu 8. 7. 2019
8. 7. 2019 Alexander Slobzheninov povolení pozdějšího odevzdání diplomu 8. 7. 2019
20. 3. 2019 Adéla Raliášová rozhodnutí o přijetí do studia 19. 3. 2019
1. 2. 2019 Martin Marek rozhodnutí o ukončení studia 31. 1. 2019
24. 1. 2019 Martin Marek uznání předmětů z jiného studia 23. 1. 2019