Přihlášky k přijímacímu řízení do bakalářského studia na FUD UJEP v akademickém roce 2021/2022 je možné podávat do 15. 1. 2021.