Úřední deska

Aktuální informace

volby do AS FUD

20. 11. 2018
1

Akademický senát Fakulty umění a designu UJEP vyhlašuje volby do AS FUD.
Návrhy na kandidáty lze podávat do 27. 11. 2018. Kandidátní listina bude zveřejněna 28. 11. 2018. 

Vyhlášení volby kandidáta na jmenování děkanem FUD UJEP

9. 7. 2018

Akademický senát Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen „AS FUD“)v souladu s § 27 odst. 1 písm. g) zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje volby kandidáta na jmenování děkanem Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Vyhlášení v přiloženém usnesení AS FUD →

Přijímací řízení

Informace o příjimacím řízení naleznete na stránce Přijímací řízení.

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Doručování veřejnou vyhláškou

V souladu s ustanovením § 105 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a § 180 a § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, se rozhodnutí, které se fakultě vrátí jako nedoručitelné (adresát je na uvedené adrese neznámý, odstěhoval se), doručuje vyvěšením na úřední desce fakulty.

Oznámení o uložení písemnosti se zveřejní též na webových stránkách fakulty, na webové adrese: http://fud.ujep.cz/fakulta/uredni-deska/. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Poštu je možné si osobně vyzvednout v úředních hodinách na Studijním referátu č. dveří 324.

Doporučené dopisy do vlastních rukou, které byly vráceny na FUD UJEP

datum zveřejnění číslo studenta / jméno studenta předmět datum,
kdy byla pošta vrácena
20. 3. 2019 Adéla Raliášová rozhodnutí o přijetí do studia 19. 3. 2019
1. 2. 2019 Martin Marek rozhodnutí o ukončení studia 31. 1. 2019
24. 1. 2019 Martin Marek uznání předmětů z jiného studia 23. 1. 2019
22. 10. 2018 Tereza Kurčíková
ukončení studia 18. 10. 2018
16. 10. 2018 Elena Vatrushkina
zanechání studia 16. 10. 2018
5. 10. 2018 Filip Dioszegi
přerušení studia 5. 10. 2018
5. 10. 2018 Michaela Švarcová
zanechání studia 1. 10. 2018
10. 9. 2018 U15071 přerušení studia 7. 9. 2018
24. 5. 2018 U16029 přerušení studia 23. 5. 2018
23. 3. 2018 191271 rozhodnutí
o výsledku přijímacího řízení
21. 3. 2018
23. 3. 2018 191753 rozhodnutí
o výsledku přijímacího řízení
21. 3. 2018
10. 1. 2018 U17086
zanechání studia 10. 1. 2018

 

Aktuální informace

volby do AS FUD

20. 11. 2018
1

Akademický senát Fakulty umění a designu UJEP vyhlašuje volby do AS FUD.
Návrhy na kandidáty lze podávat do 27. 11. 2018. Kandidátní listina bude zveřejněna 28. 11. 2018. 

Vyhlášení volby kandidáta na jmenování děkanem FUD UJEP

9. 7. 2018

Akademický senát Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen „AS FUD“)v souladu s § 27 odst. 1 písm. g) zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje volby kandidáta na jmenování děkanem Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Vyhlášení v přiloženém usnesení AS FUD →

Přijímací řízení

Informace o příjimacím řízení naleznete na stránce Přijímací řízení.

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Doručování veřejnou vyhláškou

V souladu s ustanovením § 105 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a § 180 a § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, se rozhodnutí, které se fakultě vrátí jako nedoručitelné (adresát je na uvedené adrese neznámý, odstěhoval se), doručuje vyvěšením na úřední desce fakulty.

Oznámení o uložení písemnosti se zveřejní též na webových stránkách fakulty, na webové adrese: http://fud.ujep.cz/fakulta/uredni-deska/. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Poštu je možné si osobně vyzvednout v úředních hodinách na Studijním referátu č. dveří 324.

Doporučené dopisy do vlastních rukou, které byly vráceny na FUD UJEP

datum zveřejnění číslo studenta / jméno studenta předmět datum,
kdy byla pošta vrácena
20. 3. 2019 Adéla Raliášová rozhodnutí o přijetí do studia 19. 3. 2019
1. 2. 2019 Martin Marek rozhodnutí o ukončení studia 31. 1. 2019
24. 1. 2019 Martin Marek uznání předmětů z jiného studia 23. 1. 2019
22. 10. 2018 Tereza Kurčíková
ukončení studia 18. 10. 2018
16. 10. 2018 Elena Vatrushkina
zanechání studia 16. 10. 2018
5. 10. 2018 Filip Dioszegi
přerušení studia 5. 10. 2018
5. 10. 2018 Michaela Švarcová
zanechání studia 1. 10. 2018
10. 9. 2018 U15071 přerušení studia 7. 9. 2018
24. 5. 2018 U16029 přerušení studia 23. 5. 2018
23. 3. 2018 191271 rozhodnutí
o výsledku přijímacího řízení
21. 3. 2018
23. 3. 2018 191753 rozhodnutí
o výsledku přijímacího řízení
21. 3. 2018
10. 1. 2018 U17086
zanechání studia 10. 1. 2018