Interaktivní média

Ateliér

V ateliéru Interaktivní média je  každý student jedinečným článkem, který s pedagogy vytváří fungující sestavu. Dbáme na individuální rozvoj a osobitý přístup k mnoha směrům umění. Činnost ateliéru pokrývají výtvarná odvětví, která začínají v poctivém dílenském řemesle, a přes  elektronické kutilství a programování se dostáváme ke zpracování světla, zvuku a pohybu. Interaktivitu chápeme jako neomezené pole vztahů. Řešíme drobné nuance v lokálním prostředí, ale i globální celosvětová témata. Umělý a fikční svět internetu je nám blízký stejně, jako ten reálný a přirozený. Statický obraz uvádíme do pohybu ve videu a animaci, vizualitu přeměňujeme v imaginaci v instalacích a objektech. Máme senzory na aktuální témata umění i na pohyb mezi mantinely médií.

Kontakt

doc. Mgr. A. Pavel Kopřiva Ph.D.
vedoucí ateliéru
kopriva.pavel@gmail.com
MgA. Jan Prošek Ph.D.
odborný asistent
janprosek@seznam.cz

 

Novinky

Vyhlášení volby kandidáta na jmenování děkanem FUD UJEP

19. 5. 2022

Akademický senát Fakulty umění a designu UJEP v souladu s § 27 odst. 1 písm. g) zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje volby kandidáta na jmenování děkanem Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
Vyhlášení v přiloženém usnesení.

Předlická kolejnička

18. 5. 2022

Ateliér Interaktivní média vás zve na 8. ročník tradičního běhu Předlicemi, který se uskuteční znovu po dlouhé covidové odmlce.

Galerie