Interaktivní média

Kontakt

vedoucí
doc. Mgr.A. Pavel Kopřiva, Ph.D.
pavel.kopriva@ujep.cz

odborný asistent
MgA. Jan Prošek, Ph.D.
jan.prosek@ujep.cz

W: https://interaktivnimedia.cz/

Ateliér

V ateliéru Interaktivní média jsme každý jedinečným článkem, který spoluvytváří plně fungující sestavu. Zvládáme pokrýt výtvarná odvětví, která začínají v poctivém dílenském řemesle, přes programování a elektronické kutilství se dostáváme ke zpracování světla, zvuku a pohybu. Řešíme drobné nuance v lokálním prostředí, ale i globální celosvětová témata. Umělý a fikční svět internetu je nám blízký stejně tak jako ten reálný a přirozený. Statický obraz uvádíme do pohybu ve videu a animaci, vizualitu přeměňujeme v imaginaci v instalacích a objektech. Máme senzory na aktuální témata umění i na pohyb mezi mantinely médií.