Vizuální design

Ateliér

Ateliér Vizuální design je entuziastická kutilská dílna operující na poli grafického designu a vizuální komunikace. Studenti jsou povzbuzováni k neutuchajícímu zájmu o obor a jsou připraveni reagovat na tradiční i nepředvídatelná zadání. Témata řešená v ateliéru často přesahují rámec běžných grafických výstupů, zahrnují oblasti tištěných i digitálních médií, objektů i interaktivních instalací. Projekty jsou chápány jako příležitost k poznání, diskuzi, experimentu, pochopení kontextu, teoretické reflexi i svébytnému vyjádření. Prioritou je rozvoj osobnosti a schopností studenta-designéra v prostředí intenzivní ateliérové výuky.

Ateliér jako jednotka funguje na propojení týmové a individuální práce, studenti se podílí jistou mírou samosprávy na vývoji a směřování ateliéru. Vizuální design je v maximální míře otevřen mezioborové spolupráci a hostujícím lektorům.

Potřeba neustále aktualizovat definici oboru grafický design a pozici designéra je chápána jako nedílná součást ateliérové diskuze. Cílem studia je nabízet „do budoucna zaměřené aktivity“ a studenty vybavit dovednostmi a schopnostmi tak, aby byli připraveni autonomně a profesionálně se pohybovat v oboru, přispívat k jeho inovaci.

Fastfud Podcast / Michaela Labudová & Pavel Frič

Kontakt

MgA. Michaela Labudová Ph.D.
vedoucí ateliéru
promlsu@yahoo.co.uk
MgA. Pavel Frič
vedoucí ateliéru
pavelfricz@yahoo.co.uk

Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení

E-přihláška

E-přihláška

 

Novinky

42 DŮVODŮ, PROČ STUDOVAT FUD

12. 12. 2022
Umění, design, tvorba, řemeslo, zkušenosti, spolupráce, přátelství, vzdělání, papír, hlína, sklo, kov, světlo, kabel, látka, přírodní, materiál, objekt, koncept, kreativita, pohyb, péče, proces, hledání, zvědavost, hra, čaj, čas, grafika, knihy, dialog, komunikace, přesah, detail, emoce, humor, recyklace, profesionalita, svoboda, pohoda, sdílení, optimismus a láska, to je FUD.

Zasedání akademické obce – studentů a pedagogů FUD UJEP

27. 10. 2022

Akademický senát FUD UJEP svolává na středu 9. listopadu 2022 na 14:00 zasedání akademické obce. Setkání studentů a pedagogů FUD UJEP proběhne v aule č. 537. Jediným bodem programu zasedání akademické obce je představení kandidátky na funkci děkana Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem prof. Mgr. Zdeny Kolečkové, Ph.D. – k volebnímu programu viz více.

Galerie