Vizuální design

Ateliér

Ateliér Vizuální design je entuziastická kutilská dílna operující na poli grafického designu a vizuální komunikace. Studenti jsou povzbuzováni k neutuchajícímu zájmu o obor a jsou připraveni reagovat na tradiční i nepředvídatelná zadání. Témata řešená v ateliéru často přesahují rámec běžných grafických výstupů, zahrnují oblasti tištěných i digitálních médií, objektů i interaktivních instalací. Projekty jsou chápány jako příležitost k poznání, diskuzi, experimentu, pochopení kontextu, teoretické reflexi i svébytnému vyjádření. Prioritou je rozvoj osobnosti a schopností studenta-designéra v prostředí intenzivní ateliérové výuky.

Ateliér jako jednotka funguje na propojení týmové a individuální práce, studenti se podílí jistou mírou samosprávy na vývoji a směřování ateliéru. Vizuální design je v maximální míře otevřen mezioborové spolupráci a hostujícím lektorům.

Potřeba neustále aktualizovat definici oboru grafický design a pozici designéra je chápána jako nedílná součást ateliérové diskuze. Cílem studia je nabízet „do budoucna zaměřené aktivity“ a studenty vybavit dovednostmi a schopnostmi tak, aby byli připraveni autonomně a profesionálně se pohybovat v oboru, přispívat k jeho inovaci.

Fastfud Podcast / Michaela Labudová & Pavel Frič

Kontakt

MgA. Michaela Labudová
vedoucí ateliéru
promlsu@yahoo.co.uk
MgA. Pavel Frič
vedoucí ateliéru
pavelfricz@yahoo.co.uk

 

Novinky

PROFESNÍ PRAXE A MOŽNOST ZÍSKÁNÍ STIPENDIA

24. 5. 2022

FUD nabízí svým studentům možnost získat stipendium za odbornou profesní praxi u instituce, organizace či firmy v oblasti kulturních nebo kreativních průmyslů (neziskový i ziskový sektor), případně korporátní sektor. Cílem praxe je podpořit profesionální rozvoj studenta. Možnost realizace praxe si student zajistí osobně, ideálně předdomluví v instituci.

FUD OPEN TO PUBLIC / DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

23. 5. 2022

Fakulta umění a designu UJEP pořádá dne 2. 6. 2022 Den otevřených dveří pro zájemce o Bakalářské a Navazující magisterské studium (BcA. & MgA.) v programech Design, Výtvarná umění a oboru Kurátorská studia. Brány kampusu jsou otevřeny i pro zájemce o doktorské studium v oboru Vizuální komunikace.

Letní škola 2022

23. 5. 2022

Letní škola FUD zve umělce a designéry do Ústí na Labem. Nabízíme profesionální a kreativní setkání s řadou známých tvůrců, inspirativní kurzy a doprovodný program.

Galerie