Vizuální design

Ateliér

Ateliér Vizuální design je entuziastická kutilská dílna operující na poli grafického designu a vizuální komunikace. Studenti jsou povzbuzováni k neutuchajícímu zájmu o obor a jsou připraveni reagovat na tradiční i nepředvídatelná zadání. Témata řešená v ateliéru často přesahují rámec běžných grafických výstupů, zahrnují oblasti tištěných i digitálních médií, objektů i interaktivních instalací. Projekty jsou chápány jako příležitost k poznání, diskuzi, experimentu, pochopení kontextu, teoretické reflexi i svébytnému vyjádření. Prioritou je rozvoj osobnosti a schopností studenta-designéra v prostředí intenzivní ateliérové výuky.

Ateliér jako jednotka funguje na propojení týmové a individuální práce, studenti se podílí jistou mírou samosprávy na vývoji a směřování ateliéru. Vizuální design je v maximální míře otevřen mezioborové spolupráci a hostujícím lektorům.

Potřeba neustále aktualizovat definici oboru grafický design a pozici designéra je chápána jako nedílná součást ateliérové diskuze. Cílem studia je nabízet „do budoucna zaměřené aktivity“ a studenty vybavit dovednostmi a schopnostmi tak, aby byli připraveni autonomně a profesionálně se pohybovat v oboru, přispívat k jeho inovaci.

Fastfud Podcast / Michaela Labudová & Pavel Frič

Kontakt

MgA. Michaela Labudová Ph.D.
vedoucí ateliéru
promlsu@yahoo.co.uk
MgA. Pavel Frič
vedoucí ateliéru
pavelfricz@yahoo.co.uk

Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení

E-přihláška

E-přihláška

 

Novinky

Zimní sklizeň 2024

7. 2. 2024

Ohlédněte se za výstavou klauzurních prací Zimní sklizeň 2024, která se uskutečnila od 15. do 17. 2 2024 v budově Fakulty umění a designu skrze fotoreport.

ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉ OBCE FUD UJEP – STUDENTŮ A PEDAGOGŮ

2. 10. 2023

Akademický senát FUD UJEP svolává na středu 1. listopadu 2022 na 16:00 zasedání Akademické obce Fakulty umění a designu UJEP. Setkání studentů a pedagogů FUD UJEP proběhne v aule č. 537. Program tohoto zasedání → viz více. Do 20. 10. může člen AO zaslat dotaz na e-mail (zdena.koleckova@ujep.cz / děkanka FUD UJEP, v kopii adela.machova@ujep.cz / předsedkyně AS FUD UJEP).

42 DŮVODŮ, PROČ STUDOVAT FUD

12. 12. 2022
Umění, design, tvorba, řemeslo, zkušenosti, spolupráce, přátelství, vzdělání, papír, hlína, sklo, kov, světlo, kabel, látka, přírodní, materiál, objekt, koncept, kreativita, pohyb, péče, proces, hledání, zvědavost, hra, čaj, čas, grafika, knihy, dialog, komunikace, přesah, detail, emoce, humor, recyklace, profesionalita, svoboda, pohoda, sdílení, optimismus a láska, to je FUD.

Galerie