Vizuální design

Ateliér

Ateliér Vizuální design dává studentům příležitosti vstupovat nejen do světa grafického designu, ale i do dalších příbuzných a vzdálenějších zón. Vybízí k mezioborové spolupráci s nejrůznějšími partnery a hledá řešení nad rámec běžných grafických výstupů. V pojetí ateliéru je grafický design chápán jako nástroj / jeden z možných přístupů, nikoliv jako primární cíl. Studenti se tak stávají nejen autory tištěných a elektronických výstupů, ale také designéry 3D objektů, tvůrci interaktivních instalací a v neposlední řadě i divadelních představení. Potřeba neustále aktualizovat definici oboru grafický design a pozici designérů je chápána jako nedílná součást ateliérové diskuze. Ateliér Vizuální design je prostor pro hledání a objevování.