Organizační struktura

Děkanát

děkanka prof. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D.
proděkanka pro studium doc. Mgr. Michaela Thelenová
proděkan pro vnější vztahy a internacionalizaci doc. Mgr. David Kořínek
proděkan pro rozvoj MgA. Aleš Loziak
proděkan pro vědu, výzkum a tvůrčí činnost prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.

Kolegium děkanky

prof. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D., děkanka
doc. Mgr. Michaela Thelenová, proděkanka pro studium
doc. Mgr. David Kořínek, proděkan pro vnější vztahy a internacionalizaci
MgA. Aleš Loziak, proděkan pro rozvoj
prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D., proděkan pro vědu, výzkum a tvůrčí činnost
MgA. Jan C. Löbl, Ph.D., vedoucí Katedry designu
MgA. Zdeněk Svejkovský,Ph.D., vedoucí Katedry výtvarného umění
MgA. Michaela Labudová, Ph.D., vedoucí Katedry vizuální komunikace
MgA. Adéla Machová, Ph.D., vedoucí Katedry dějin a teorie umění
MgA. Lenka Kahuda Klokočková, MA, Ph.D., vedoucí Katedry výtvarné praxe
Mgr. Miroslav Matoušek, tajemník
MgA. Martin Krupa, místopředseda a zástupce studentské komory AS FUD

Zápisy ze zasedání kolegia děkana FUD

Zápisy z kolegia děkanky

Akademický senát Fakulty umění a designu

Akademický senát fakulty je samosprávným zastupitelským orgánem fakulty a skládá se ze dvou komor - zaměstnanecké a studentské. Více viz Zákon o VŠ.

Komora pedagogů

 • MgA. Adéla Machová, Ph.D. (předsedkyně)
 • MgA. Radek Jandera, Ph.D.
 • MgA. Jan Krtička, Ph.D.
 • MgA. Jan C. Löbl
 • doc. Mgr. Lenka Sýkorová, Ph.D.
 • doc. PhDr. Tomáš Pavlíček, Ph.D.

Komora studentů

 • MgA. Martin Krupa (místopředseda)
 • MgA. Kristýna Hájková
 • Václav Mach
 • Martin Pecha
 • Kristýna Prachařová

Dne 15. 12. 2021 proběhly řádné volby do Akademického senátu Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem pro funkční období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2024. Volby byly vyhlášeny dle usnesení přijatého AS FUD UJEP na svém zasedání konaném dne 13. října 2021. 
→ Protokol o výsledku voleb [PDF] 
→ Protokol o výsledku doplňovacích voleb [PDF]

Aktualizované plánované termíny veřejného řádného zasedání AS FUD UJEP v roce 2024 vždy najdete v posledním zveřejněném zápise z jednání senátu. Zasedání AS FUD UJEP se koná v místnosti č. 234 (1. patro, Pasteurova 9).
Aktuálně schválené termíny řádného zasedání AS FUD UJEP: úterý 14. 5. 2024 od 10:00.

podklady pro nadcházející jednání AS UJEP

V listopadu 2022 proběhla volba na kandidáta na jmenování děkana FUD UJEP - více viz odkaz:
Vyhlášení volby kandidáta na jmenování děkanem FUD UJEP

Zápisy ze zasedání AS FUD

→ Zápisy ze zasedání AS FUD

Máte dotaz na akademický senát FUD?

Umělecká rada

Externí členové a členky UR FUD UJEP
prof. Mgr. A. Petr Babák – vedoucí Ateliéru grafického designu a nových médií UMPRUM Praha
doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD. – rektorka VŠVU Bratislava
prof. Mgr. akad. mal. Jiří Černický – vedoucí Ateliéru volného umění II (Malba) UMPRUM Praha
doc. Mgr. Richard Fajnor – pedagog Katedry kompozice a multimediální tvorby Hudební fakulty JAMU Brno
prof. Mgr. A. Lenka Klodová, Ph.D. – vedoucí Ateliéru tělového designu FAVU VUT Brno
prof. PhDr. Zdeno Kolesár, PhD. – pedagog Katedry teorie a dejín umenia VŠVU Bratislava
doc. PhDr. Pavlína Morganová, PhD. – vedoucí Vědecko-výzkumného pracoviště AVU Praha
Mgr. Michal Novotný – ředitel Sbírky moderního a současného umění NG v Praze
prof. ak. arch. Jiří Pelcl – vedoucí ateliéru Design interiéru na FUD UJEP
prof. MgA. Petr Stanický, M.F.A. – vedoucí ateliéru Design skla FMK UTB Zlín
doc. M. A. Jan Stolín – proděkan pro pedagogickou činnost FUA TUL Liberec

Interní členové a členky UR FUD UJEP
doc. Mgr. Kateřina Dytrtová, Ph.D. – pedagožka Katedry dějin a teorie umění FUD UJEP
prof. Akad. arch. Jan Fišer – pedagog FUD, pedagog Ústavu designu FA ČVUT
prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D. – proděkan pro vědu, výzkum a tvůrčí činnost, předseda Obor. rady dokt. studijního programu Vizuální komunikace
prof. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D. – děkanka FUD UJEP
doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. – rektor UJEP
doc. Mgr. David Kořínek – proděkan pro vnější vztahy a internacionalizaci
doc. Jiří Kovanda – vedoucí ateliéru Objekt Prostr Akce FUD UJEP
MgA. Michaela Labudová, Ph.D. – vedoucí Katedry vizuální komunikace FUD UJEP
MgA. Jan C. Löbl, Ph.D. – vedoucí Katedry designu FUD UJEP
doc. Mgr. A. Pavel Mrkus – vedoucí ateliéru Time based Media na FUD UJEP
doc. PhDr. Tomáš Pavlíček, Ph.D. – pedagog Katedry dějin a teorie umění FUD UJEP
prof. ak. mal. Jaroslav Prášil – pedagog FUD, člen Oborové rady doktorského studijního programu Vizuální komunikace
doc. ak. mal. Michal Slejška – vedoucí ateliéru Grafický design II na FUD UJEP
MgA. Zdeněk Svejkovský – vedoucí Katedry výtvarného umění FUD UJEP
doc. Mgr. Michaela Thelenová – proděkanka pro studium FUD UJEP
doc. MgA. Antonín Tomášek – vedoucí ateliéru Design keramiky na FUD UJEP
doc. Mgr. Anna Vartecká, Ph.D. – pedagožka Katedry dějin a teorie umění FUD UJEP
doc. MgA. Robert Vlasák – vedoucí ateliéru Přírodní materiály na FUD UJEP

 

Oborová rada – Program Vizuální komunikace

Interní členové Oborové rady FUD UJEP

doc. Mgr. Kateřina Dytrtová, Ph.D.
prof. ak. arch. Jan Fišer
doc. Mgr. A. Daniel Hanzlík
prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.
prof. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D.
doc. Mgr. A. Pavel Kopřiva, Ph.D.
doc. Mgr. David Kořínek
prof. Mgr. Miloš Michálek
doc. Mgr. A. Pavel Mrkus
doc. Mgr. Martin Nitsche, Ph.D.
doc. PhDr. Tomáš Pavlíček, Ph.D.
prof. ak. mal. Jaroslav Prášil
doc. ak. mal. Michal Slejška
doc. Mgr. Michaela Thelenová
doc. MgA. Antonín Tomášek
doc. Mgr. Anna Vartecká, Ph.D.
doc. MgA. Robert Vlasák

Externí členové Oborové rady FUD UJEP

doc. ak. soch. Alexius Appl
doc. Mgr. Richard Fajnor
prof. PhDr. Zdeno Kolesár, PhD.
Prof. Mgr.A. Pavel Noga, ArtD.
doc. MgA. Alexandra Vajd

Oborová rada – Výtvarná umění – Obor Vizuální komunikace

Interní členové Oborové rady FUD UJEP

doc. Mgr. Kateřina Dytrtová, Ph.D.
prof. ak. arch. Jan Fišer
doc. Mgr. A. Daniel Hanzlík
prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.
prof. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D.
doc. Mgr. A. Pavel Kopřiva, Ph.D.
prof. Mgr. Miloš Michálek
doc. Mgr. A. Pavel Mrkus
doc. PhDr. Tomáš Pavlíček, Ph.D.
prof. ak. mal. Jaroslav Prášil
doc. ak. mal. Michal Slejška
doc. Mgr. Michaela Thelenová
doc. MgA. Robert Vlasák

Externí členové Oborové rady FUD UJEP

doc. ak. soch. Alexius Appl
doc. Mgr. Richard Fajnor
doc. Mgr.A. Pavel Noga, ArtD.
doc. MgA. Alexandra Vajd
doc. MgA. Jan Zálešák, Ph.D.