Organizační struktura

Děkanát

děkan doc. Mgr. A. Pavel Mrkus
proděkanka pro studium doc. Mgr. Michaela Thelenová
proděkan pro vnější vztahy PhDr. Jaroslav Polanecký, Ph.D.
proděkan pro rozvoj MgA. Marcel Mochal
proděkanka pro tvůrčí činnost prof. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D.

Kolegium děkana

doc. Mgr. A. Pavel Mrkus, děkan
MgA. Jiří Bartoš, vedoucí KDE
MgA. Pavel Frič, vedoucí KVK
prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D., vedoucí KDTU
prof. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D., proděkanka pro tvůrčí činnost, vedoucí KFO
Mgr. et MgA. Jan Krtička, Ph.D., vedoucí KUU
MgA. Adéla Machová, Ph.D., předsedkyně Akademického senátu FUD
Mgr. Miroslav Matoušek, tajemník
MgA. Marcel Mochal, proděkan pro rozvoj
PhDr. Jaroslav Polanecký, Ph.D., proděkan pro vnější vztahy
doc. ak. mal. Vladimír Švec, vedoucí KVP
doc. Mgr. Michaela Thelenová, proděkanka pro studium, vedoucí KEO

Zápisy ze zasedání kolegia děkana FUD

Zápisy z kolegia děkana

Akademický senát

Komora pedagogů

 • MgA. Adéla Machová, Ph.D. (předsedkyně)
 • MgA. Radek Jandera, Ph.D.
 • MgA. Jan Krtička, Ph.D.
 • MgA. Aleš Loziak
 • MgA. Jan C. Löbl
 • doc. PhDr. Tomáš Pavlíček, Ph.D.

Komora studentů

 • MgA. Martin Krupa (místopředseda)
 • MgA. Kristýna Hájková
 • Václav Mach
 • Kristýna Prachařová
 • 1 místo kandidáta STUDENTA aktuálně ve VOLBĚ

Dne 15. 12. 2021 proběhly řádné volby do Akademického senátu Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem pro funkční období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2024. Volby byly vyhlášeny dle usnesení přijatého AS FUD UJEP na svém zasedání konaném dne 13. října 2021.
→ Protokol o výsledku voleb [PDF] 

Aktualizované plánované termíny veřejného řádného zasedání AS FUD UJEP v místnosti č. 234 v roce 2022 - s časem začátku od 16 hodin:
14. 9., 12. 10., 16. 11. (volba děkana), 23. 11.

podklady pro nadcházející jednání AS UJEP

V listopadu 2022 proběhne volba děkana FUD UJEP. Do 1. října 2022 je možné navrhovat kandidáty volební komisi - více viz odkaz:
Vyhlášení volby kandidáta na jmenování děkanem FUD UJEP

Zápisy ze zasedání AS FUD

→ Zápisy ze zasedání AS FUD

Máte dotaz na akademický senát FUD?

Umělecká rada

Externí členové Umělecké rady FUD UJEP

prof. Mgr. akad. mal. Jiří Černický, VŠUP v Praze
doc. ak. soch. Anna Daučíková
doc. Mgr. Richard Fajnor, JAMU v Brně, FaVU VUT v Brně
Mgr. Milan Hlaveš, Ph.D.
doc. MgA. Milan Houser, FaVU VUT v Brně
doc. ak. mal. Otakar Karlas, VŠUP v Praze
prof. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D., Filosofická fakulta UK v Praze
prof. PhDr. Zdeno Kolesár, PhD., VŠVU v Bratislavě
prof. ak. mal. Karel Míšek, Ph.D.
Jan Mlčoch, dr. h. c., Uměleckoprůyslové muzeum v Praze
Mgr. Michal Novotný, Národní galerie v Praze
doc. MgA. Jan Stolín, FUA TUL v Liberci

Interní členové Umělecké rady FUD UJEP

doc. ak. mal. Ilja Bílek
doc. Mgr. Kateřina Dytrtová, Ph.D.
prof. ak. arch. Jan Fišer
doc. Mgr. A. Daniel Hanzlík
prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.
prof. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D.
doc. Jiří Kovanda
prof. Mgr. Miloš Michálek
MgA. Marcel Mochal
doc. Mgr. A. Pavel Mrkus
PhDr. Jaroslav Polanecký, Ph.D.
prof. ak. mal. Jaroslav Prášil
doc. ak. mal. Vladimír Švec
doc. Mgr. Michaela Thelenová
doc. MgA. Robert Vlasák
doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., rektor UJEP

Oborová rada - Progam Výtvarná umění - Obor Vizuální komunikace

Interní členové Oborové rady FUD UJEP

doc. Mgr. Kateřina Dytrtová, Ph.D.
prof. ak. arch. Jan Fišer
doc. Mgr. A. Daniel Hanzlík
prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.
prof. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D.
doc. Mgr. A. Pavel Kopřiva, Ph.D.
prof. Mgr. Miloš Michálek
doc. Mgr. A. Pavel Mrkus
doc. PhDr. Tomáš Pavlíček, Ph.D.
prof. ak. mal. Jaroslav Prášil
doc. ak. mal. Michal Slejška
doc. Mgr. Michaela Thelenová
doc. MgA. Robert Vlasák

Externí členové Oborové rady FUD UJEP

doc. ak. soch. Alexius Appl
doc. Mgr. Richard Fajnor
doc. Mgr.A. Pavel Noga, ArtD.
doc. MgA. Alexandra Vajd
doc. MgA. Jan Zálešák, Ph.D.

Oborová rada - Program Vizuální komunikace

Interní členové Oborové rady FUD UJEP

doc. Mgr. Kateřina Dytrtová, Ph.D.
prof. ak. arch. Jan Fišer
doc. Mgr. A. Daniel Hanzlík
prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.
prof. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D.
doc. Mgr. A. Pavel Kopřiva, Ph.D.
prof. Mgr. Miloš Michálek
doc. Mgr. A. Pavel Mrkus
doc. PhDr. Tomáš Pavlíček, Ph.D.
prof. ak. mal. Jaroslav Prášil
doc. ak. mal. Michal Slejška
doc. Mgr. Michaela Thelenová
doc. Mgr. Anna Vartecká, Ph.D.
doc. MgA. Robert Vlasák

Externí členové Oborové rady FUD UJEP

doc. ak. soch. Alexius Appl
doc. Mgr. Richard Fajnor
prof. PhDr. Zdeno Kolesár, PhD.
doc. Mgr.A. Pavel Noga, ArtD.
doc. MgA. Alexandra Vajd