Organizační struktura

Děkanát

děkanka prof. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D.
proděkanka pro studium doc. Mgr. Michaela Thelenová
proděkan pro vnější vztahy a internacionalizaci doc. Mgr. David Kořínek
proděkan pro rozvoj MgA. Aleš Loziak
proděkan pro vědu, výzkum a tvůrčí činnost prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.

Kolegium děkanky

prof. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D., děkanka
doc. Mgr. Michaela Thelenová, proděkanka pro studium
doc. Mgr. David Kořínek, proděkan pro vnější vztahy a internacionalizaci
MgA. Aleš Loziak, proděkan pro rozvoj
prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D., proděkan pro vědu, výzkum a tvůrčí činnost
MgA. Jan C. Löbl, Ph.D., vedoucí Katedry designu
MgA. Zdeněk Svejkovský, vedoucí Katedry výtvarného umění
MgA. Michaela Labudová, Ph.D., vedoucí Katedry vizuální komunikace
MgA. Adéla Machová, Ph.D., vedoucí Katedry dějin a teorie umění
doc. ak. mal. Vladimír Švec, vedoucí Katedry všeobecné průpravy
Mgr. Miroslav Matoušek, tajemník
MgA. Martin Krupa, místopředseda a zástupce studentské komory AS FUD

Zápisy ze zasedání kolegia děkana FUD

Zápisy z kolegia děkana

Akademický senát

Komora pedagogů

  • MgA. Adéla Machová, Ph.D. (předsedkyně)
  • MgA. Radek Jandera, Ph.D.
  • MgA. Jan Krtička, Ph.D.
  • MgA. Jan C. Löbl
  • doc. PhDr. Tomáš Pavlíček, Ph.D.

Komora studentů

  • MgA. Martin Krupa (místopředseda)
  • MgA. Kristýna Hájková
  • Václav Mach
  • Martin Pecha
  • Kristýna Prachařová

Dne 15. 12. 2021 proběhly řádné volby do Akademického senátu Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem pro funkční období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2024. Volby byly vyhlášeny dle usnesení přijatého AS FUD UJEP na svém zasedání konaném dne 13. října 2021. 
→ Protokol o výsledku voleb [PDF] 
→ Protokol o výsledku doplňovacích voleb [PDF]

Aktualizované plánované termíny veřejného řádného zasedání AS FUD UJEP v místnosti č. 234 v roce 2023 - s časem začátku cca od 16 hodin (vždy aktualizováno v posledním zápise):
22. 2. se zasedání koná v 16:00, další dny zasedání budou doplněny po sjednání na zasedání AS FUD UJEP.

podklady pro nadcházející jednání AS UJEP

V listopadu 2022 proběhla volba na kandidáta na jmenování děkana FUD UJEP - více viz odkaz:
Vyhlášení volby kandidáta na jmenování děkanem FUD UJEP

Zápisy ze zasedání AS FUD

→ Zápisy ze zasedání AS FUD

Máte dotaz na akademický senát FUD?

Umělecká rada

Umělecká rada prochází procesem nového zvolení členů.

Oborová rada – Výtvarná umění – Obor Vizuální komunikace

Interní členové Oborové rady FUD UJEP

doc. Mgr. Kateřina Dytrtová, Ph.D.
prof. ak. arch. Jan Fišer
doc. Mgr. A. Daniel Hanzlík
prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.
prof. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D.
doc. Mgr. A. Pavel Kopřiva, Ph.D.
prof. Mgr. Miloš Michálek
doc. Mgr. A. Pavel Mrkus
doc. PhDr. Tomáš Pavlíček, Ph.D.
prof. ak. mal. Jaroslav Prášil
doc. ak. mal. Michal Slejška
doc. Mgr. Michaela Thelenová
doc. MgA. Robert Vlasák

Externí členové Oborové rady FUD UJEP

doc. ak. soch. Alexius Appl
doc. Mgr. Richard Fajnor
doc. Mgr.A. Pavel Noga, ArtD.
doc. MgA. Alexandra Vajd
doc. MgA. Jan Zálešák, Ph.D.

Oborová rada – Program Vizuální komunikace

Interní členové Oborové rady FUD UJEP

doc. Mgr. Kateřina Dytrtová, Ph.D.
prof. ak. arch. Jan Fišer
doc. Mgr. A. Daniel Hanzlík
prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.
prof. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D.
doc. Mgr. A. Pavel Kopřiva, Ph.D.
prof. Mgr. Miloš Michálek
doc. Mgr. A. Pavel Mrkus
doc. PhDr. Tomáš Pavlíček, Ph.D.
prof. ak. mal. Jaroslav Prášil
doc. ak. mal. Michal Slejška
doc. Mgr. Michaela Thelenová
doc. Mgr. Anna Vartecká, Ph.D.
doc. MgA. Robert Vlasák

Externí členové Oborové rady FUD UJEP

doc. ak. soch. Alexius Appl
doc. Mgr. Richard Fajnor
prof. PhDr. Zdeno Kolesár, PhD.
doc. Mgr.A. Pavel Noga, ArtD.
doc. MgA. Alexandra Vajd