Výstavy

Dreamteam

ZIMNÍ SKLIZEŇ

LETNÍ SKLIZEŇ

Novinky

Umění oceňovat

Ateliér Digitální média Fakulty umění a designu UJEP je součástí připravované výstavy Umění oceňovat, kterou organizuje Společnost Jindřicha Chalupeckého.

Výstava bude otevřena v pátek 11. června od 13.00 v Moderní galerii AVU na pražském Výstavišti.

Na hranici světla

Galerie Gotické dvojče ve spolupráci s Institutem kresby a grafiky, z.s. a Fakultou umění a designu UJEP vás srdečně zvou na zahájení výstavy Na hranici světla v pátek 18. června 2021 od 17 hodin (Jezuitská 241/12a, Litoměřice).

Výstava představí tvorbu studentů ateliéru Interaktivní média Fakulty umění a designu UJEP – Eva Černá, Anna Gottwaldová, Jana Kučerová, Zuzana Nebusová, Kateřina Novotná, Alžběta Remišová, Jáchym Zvoníček, a jejich vedoucích Pavla Kopřivy a Jana Proška.

Michaela Labudová – Present Absence

Navštivte do 3. 7. 2021 výstavu v Galerii 2 v Domě umění Ústí nad Labem. Výstava tematizuje formáty a média v grafickém průmyslu jakožto nositele sdělení. Site-specific projekt Michaely Labudové se odehrává v galerijním prostoru a na veřejných plochách ve městě a věnuje se identitě ve vizuální komunikaci.

Výstava Spor o existenci samoplození

Galerie Rampa,  4. patro FUD UJEP

Dialog dvou českých ilustrátorek – Barbory Müllerové a Kláry Zahrádkové, které mají svůj osobitý styl a médium ilustrace využívají k vyjádření svých myšlenek a názorů. Na výstavě bude k vidění několik ukázek z jejich dosavadní tvorby a zároveň dílo nové, jež vzniklo jedinečně k příležitosti výstavy.

Zahájení výstavy proběhne ve středu 19. května od 15 do 17 hodin.
Aktuální epidemiologická situace vyžaduje osobní potvrzení účasti na zahájení výstavy. Kontaktujte Adélu Machovou – adela.machova@ujep.cz, 601 385 504. Po domluvě budete vyzvednuti na vrátnici fakulty.

Výstava Kolik profilů máš, tolikrát jsi člověkem

Již tuto středu 19. května 2021 od 16 do 19 hodin bude zahájena výstava Kolik profilů máš, tolikrát jsi člověkem v Domě umění Ústí nad Labem.

Výstavní projekt je připravován studentkami 1. ročníku navazujícího magisterského studijního oboru Kurátorská studia na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a je součástí celoročního výstavního cyklu, jehož leitmotivem je institucionální rámec.

Zmizelé těleso

Park Střed v Mostě
1. 5. 2021 – 30. 5. 2021

Virtuální přemístění sochy Biologické těleso Josefa Klimeše v parku Střed v Mostě navazuje na budoucí revitalizaci parku. Realizaci připravili studenti ateliéru Přírodní materiály FUD UJEP v Ústí nad Labem ve spolupráci s Nadací Proměny Karla Komárka.

V sobotu 1. 5. 2021 studenti uspořádají v parku Střed v Mostě zvukový kemp, kde budou přehrávat živý přenos zvuku svítání z různých míst planety Země. Akce vyvrcholí za úsvitu 2. 5. 2021., kdy zvuk z parku bude přenášen na online platformě Reveil.