Výstavy

Novinky

Zimní sklizeň 2024

Ohlédněte se za výstavou klauzurních prací Zimní sklizeň 2024, která se uskutečnila od 15. do 17. 2 2024 v budově Fakulty umění a designu skrze fotoreport.

INVENTORIUM / Jakub Klimeš

Zveme vás na druhou výstavu z cyklu Inventorium pořádanou katedrou všeobecné průpravy FUD UJEP. Jakub Klimeš vystaví v ústecké kavárně Inventář site specific tisky. Vernisáž výstavy proběhne ve středu středu 10. ledna.

Šenay Kobak / Galerie tamtamtam

Galerie tamtamtam Vás zve na výstavu, kde budou prezentovány kresby, objekty i zvuk Šenay Kobak: Už nesním, bylo líp, stejnak bude dobře. Vernisáž proběhne 12. 12. 2023 v 17:00 na vlakovém nádraží Střekov v Ústí nad Labem.

MÝTUS KRÁSY. TĚLO

Zveme vás na první výstavu v Billboart Gallery v sezóně 2023/2024. Vernisáž  proběhne 11. 10. v 15 hod.

SEARCHING FOR LOST WORLDS / DURDAN AND RAY GALLERY

Výstava Searching for Lost Worlds pod kurátorským vedením Lenky Sýkorové a dvou vizuálních umělců za FUD Jiřího Kovandy a Darji Lukjanenko v Durdan and Ray Gallery v Los Angeles. Výstava probíhá ve dnech 22. 10 − 4. 11. 2023.

FUD na Designbloku 23

4.–8. 10. 2023
Openstudio, Veletržní palác

Dvacátý pátý ročník Designbloku se koná od 4. do 8. října 2023 v Praze ve třech výjimečných výstavních lokacích: ve Veletržním paláci Národní galerie Praha, v zahradách Pražského hradu a v Uměleckoprůmyslovém museu. Do festivalu jsou tradičně zapojeny také desítky obchodů, studií a showroomů po celé Praze. Tématem jubilejního ročníku je Cesta.

Fakulta umění a designu je místem na severu, kde se setkává současně pojatý design tradičních řemeslných odvětví s informačním designem, designem sociálních sítí, aplikací i s herním designem. To vše v samozřejmé a plynulé prostupnosti s funkčností i estetikou. Na této cestě je fakulta již třicet let, a po tu dobu aktivně vstupuje do oborových diskuzí i související vysokoškolské edukace. A v těchto diskuzích předává štafetu dál s vědomím, že studenti a studentky budou v budoucnu určovat další cesty.

Designblok je pro fakultu také příležitost prezentovat se díly Míra použitelnostiSpeculare. První reprezentuje design porcelánu, tradiční řemeslné odvětví spjaté s regionem severních Čech, avšak samotné zpracování díla balancuje minulost se současným užitím, oproti tomu hra Speculare počíná současností a existenciálně hledí do budoucna. Oba tyto přístupy jsou fakultě vlastní.

Speculare – Filip Trubač

Experience based hra, která se odehrává ve fiktivním labyrintu poskládaném z útržků reality zaznamenaných na 3D scanner a pomocí fotogrammetrie. Je inspirovaná poutnickým barokním dílem Labyrint světa a ráj srdce Jana Amose Komenského a existenciálními úvahy Alberta Camuse zpracovanými v Mýtu o Sisyfovi. Částečně se zároveň odehrává v postapokalyptickém interiéru naší fakulty. Hráč se v rámci hry ocitá na cestě v roli poutníka, jemuž osud udělil roli Speculara, čili průzkumníka. Poutník prochází několika úrovněmi labyrintu, které reprezentují různé aspekty života, historickou zkušenost i náhled do potenciální budoucnosti. Konec je i začátek a hráč se musí smířit s cyklickou povahou hry, která je alegorií lidské existence.

Technologie záznamu: (ToF) LiDAR scanner a technika fotogrammetrie. Následná úprava digitálních 3D objektů probíhala v Blenderu a Unity.
Práce vznikla v ateliéru Aplikované fotografie v rámci bakalářského projektu.

 

Míra použitelnosti – Nela Krulišová 

Sady porcelánu s tradičním cibulovým vzorem ze severočeské manufaktury v Dubí historicky plnily vitríny stěn obývacích pokojů a jen při výjimečných příležitostech také stoly kuchyní. Na tento fenomén reaguje dílo Míra použitelnosti, které svým zpracováním zachycuje jak tekutost času, tak i odklon od tradičního užitého designu směrem k volnému umění. Dekor se stává tvarem, který se připodobňuje klasickým motivům cibuláku, a ze vzorů se tak stává forma artefaktů, avšak již bez výraznější užitné hodnoty. Dílo samo je tak prezentací kulturního chápání tohoto tradičního porcelánového vzoru a zároveň symbolizuje hledání jeho další cesty.

Práce vznikla v ateliéru Přírodní materiály v rámci bakalářského projektu.

Doprovodný program

V rámci FUD stánku budou také prezentovány ateliéry, které nemají vlastní prezentační zázemí. Níže přehled ateliérů, včetně data a času prezentace.

Katedra vizuální komunikace / GD1, GD2, Vizuální design / středa, 4. 10., 14–15
Katedra design / Produktový design, Design interiéru / čtvrtek, 5. 10., 14–15
Katedra designu / Přírodní materiály, Oděvní a textilní design / pátek, 6. 10. / 14–15

V rámci platformy Respekt Stage (Velká dvorana, Veletržní palác) proběhne 6. 10. od 14.00 přednáška Adama Štěcha Moderní design severních Čech

Moderní design severních Čech zasazuje přednáška jak do kontextu řemeslné tradice – zpracování skla, porcelánu, keramiky a textilu –, tak do perspektiv rozvoje průmyslu, proměn architektury, kultivace krajiny a vývoje politické situace. Přednáška je proslovena na pozadí festivalu Design Ústí.

Architektura stánku / Kateřina Bartošová
Grafické zpracování / Monsters

Ateliér Sklo / GLASS KIDS ON THE BLOCK

Ateliér Sklo Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem představí na letošním Designbloku výstavu s názvem Glass Kids on the Block. Výstavním projektem uvede na scénu nové tváře a jejich pohled na materiál, který milují, studují a tvarují.

Marcel Mochal
vedoucí ateliéru Sklo

Skupinová výstava představuje soubor projektů studentů, pro které je sklo klíčovým materiálem. Do jeho esteticky silné podoby zakotvují svá sdělení. Vystavené projekty zkoumají povahu podmínek a limitů, které jim do cesty klade materiál, ale také společnost a současná doba. Zkoumají povahu podmínek své vlastní tvorby. Komunikují materiálem. Angažují se. Říkají to sklem. 

Nela Kuhnová
kurátorka

Vystavující studenti ateliéru

Jan Čihák
Sára Drobíková
Eliška Brzáková
Vojtěch Hepnar
Halina Prakapenka
Anna Rauferová
Lenka Holubcová
Anna Strnadová
Hana Vopravilová
Jakub Knápek

 Design keramiky

Tour de Plate: Ze sypké hmoty odolný talíř. G. Benedikt na Designbloku ukáže, jak se tradičně vyrábí porcelán, ale i jak revolučně se může dekorovat. 

Zážitková expozice značky G. Benedikt bude na pražském mezinárodním design festivalu Design- blok k vidění ve Velké dvoraně Veletržního paláce Národní galerie Praha. Živelnou instalaci Tour de Plate – zhmotnění metamorfózy sypké bílé hmoty v odolný, funkční a esteticky dokonalý kus porcelánu – vymyslel a zrealizoval Antonín Tomášek se studenty ateliéru Design keramiky Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem spolu s uznávaným pražským designovým studiem Qubus. Tradiční výrobce G. Benedikt, výtvarník, designér a pedagog Antonín Tomášek spolu se studenty a svérázné designérské Qubus Design Studio představují originální spojení, spojení výrazných entit, které posouvají hranice výroby a designu porcelánu, tohoto pro Česko typického a oblíbeného materiálu.

Vystavující studenti ateliéru

Magdaléna Komancová
Josef Kocman
Pavel Nešpor

 

Galerie Mimochodem – nový výstavní cyklus

Galerie Mimochodem spravovaná našimi studenty a studentkami kurátorského studia představuje ve vestibulu na Palackého náměstí nový výstavní cyklus Centrum–Periferie. Vernisáž nadcházející výstavy Terezy Špádové s názvem A žili ve stylu… se uskuteční 20. 9. 2023 od 18 hod.

DUŠE MÍNÍ ČLOVĚK ČINÍ / Galerie Na Věky

Zveme vás do nově vzniklé pražské Galerie Na Věky. První a zahajovací výstava v nově vznikající Galerii Na Věky DUŠE MÍNÍ ČLOVĚK ČINÍ přináší vhled do toho, co si lze představit pod pojmem péče o sebe sama. Na projektu participují studenti a absolventi FUD UJEP.

POZVÁNKA NA VÝSTAVU POUSTEVNÍK A LÁSKA

Zveme na výstavu Veroniky Holcové Poustevník a láska pod kurátorským vedením Lenky Sýkorové, která proběhne ve dnech 16. 9 − 5. 11. 2023 v Galeri Emila Filly s vernisáží 15. 9. od 18.00.