Výstavy

ZIMNÍ SKLIZEŇ

LETNÍ SKLIZEŇ

Dům umění Ústí nad Labem

Dům umění Ústí nad Labem je nově založenou výstavní institucí, jejíž provoz a program zajišťuje Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Výstavní koncepce Domu umění Ústí nad Labem je zaměřena na prezentaci významných uměleckých osobností i klíčových uměleckých proudů a témat formujících situaci aktuálního, především středoevropského výtvarného umění. V programu se prolínají aktivity umělecké, výzkumné, edukační a publikační, které jsou důsledně realizovány v mezinárodním kontextu a v rámci spolupráce s celou řadou kooperujících českých i zahraničních partnerů. Mezi hlavní cíle Domu umění Ústí nad Labem patří profesionální produkce a prezentace aktuálních uměleckých projevů, podpora mezinárodní spolupráce formou pořádání společných výstavních projektů, tvůrčí výzkumná činnost v prostoru současného výtvarného umění uskutečňovaná v kooperaci s příbuzně zaměřenými vysokoškolskými pracovišti, rozvoj vzdělávacích aktivit v rámci studijních programů realizovaných na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně, podpora edukačních strategií zaměřených na práci s návštěvníky galerie a uplatňování společenské zodpovědnosti v oblasti socio-kulturního rozvoje místní komunity.

KONTAKTY:

Webové stránky → Dům umění Ústí nad Labem
E-mail → duul@ujep.cz
Telefon+420 475 285 188
Facebook → Dům umění Ústí nad Labem
Instagram → Dům umění Ústí nad Labem
Adresa → Klíšská 1101/129a, 400 96 Ústí nad Labem

Novinky

Umění navzdory času

Nadace pro současné umění Praha otevřela a zároveň zavřela dlouho připravovanou výstavu nazvanou Umění navzdory času připomínající 30 let nadace.

Výstava PROMĚNY I Galerie Rampa

Ve středu 3. března od 19 hodin byla uvedena poslední výstava cyklu material times v Galerii Rampa.

Výstava PROMĚNY představuje porcelánovou tvorbu Nikol Vavříkové, studentky ateliéru Design keramiky.

Výstava RESET v Galerii Benedikta Rejta

Matěj Plachý, student ateliéru Přírodní materiály, se účastní výstavy RESET s podtitulem PROSTOR | SVĚTLO | BARVA | ZVUK, která je prvním výstavním projektem roku 2021 v Galerii Benedikta Rejta.

Umění je vydržet! Galerie Emila Filly

Prodejní výstava, která je pořádána na podporu činnosti Galerie Emila Filly. Svá díla věnovalo přes 30 umělců a umělkyň, jejichž tvorba byla v galerii prezentována a je s galerií i Fakultou umění a designu úzce spjatá. 

Umění volá!

Fakulta umění a designu UJEP se podílí na výstavě Umění volá v Domě pánů z Kunštátu, která se věnuje pozici vysokých uměleckých školu, které se nachází mimo centrum kulturního, společenského nebo ekonomického dění v České republice.

LUNGOMARE ART – Pavel Mrkus, Jiří Kovanda

Projekt LUNGOMARE ART, který připravil kurátor Michal Koleček, tvoří jeden z tematických celků programu Rijeka 2020 – Evropské hlavní město kultury. Tento projekt se soustředil na realizaci deseti permanentních uměleckých děl ve veřejném prostoru v devíti lokacích na území Kvarnerského zálivu. Projekt vznikal v rámci intenzivní spolupráce mezi participujícími umělci, zástupci místních municipalit a představiteli místních komunit. Realizovaná umělecká díla tak odrážejí specifická témata charakteristická pro místní historii či současný život a zároveň podporují funkci a urbánní vývoj vybraných mikro-lokací. V rámci české účasti realizovali své projekty Pavel Mrkus a Jiří Kovanda. Vznik uměleckých děl byl podpořen zahraničním odborem Ministerstva kultury ČR.

Billboart Gallery Europe

Galerie ve veřejném prostoru zaměřená na prezentaci současného vizuálního umění, která funguje v rámci public-artového projektu Billboart Gallery Europe.

Výchozím bodem je charakter výstavní plochy -­ billboard. Ten se, jakožto reklamní plocha, nachází ve veřejném prostoru, který samozřejmě také místem, kde mají lidé možnost participovat a sdílet informace. Dle tohoto pojetí veřejného prostoru, které má nejblíže k myšlenkám Jürgena Habermase, se jedná o svobodný prostor pro výměnu názorů, které se mezi zúčastněnými jedinci šíří nikoliv pouze formou dialogu, ale také tiskem a zvláště mediální cestou.

KONTAKTY:

E-mail → billboardgallery2020@gmail.com
Facebook → Billboart Gallery
Adresa → Kampus UJEP, Resslova ulice, 400 01 Ústí nad Labem

img-0355

Galerie Rampa

Galerie Rampa je výstavním prostorem Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Výstavní program na celý akademický rok má vždy na starosti část druhého ročníku magisterského oboru Kurátorská studia. Koncepce galerie je zaměřena na prezentaci mladého českého umění.

Současnými kurátory Galerie Rampa jsou 3Kurátorky ve složení Kristýna Hájková, Alžběta Horáčková a Diana Kněžínková. V letošním roce tak galerie prezentuje jejich cyklus material times, který prezentuje návrat od konceptu k formě, který v posledním desetiletí způsobil hlubokou rematerializaci umělecké tvorby.

KONTAKTY:

E-mail → info@3kuratorky.cz
Facebook → Galerie Rampa 
Artmap → Galerie Rampa
Adresa → Fakulta umění a designu UJEP, 4. patro, Pasteurova 9, 400 96 Ústí nad Labem

galerie-rampa

Galerie MIMOCHODEM

Galerie Mimochodem si vytyčila za cíl prezentovat mladé umělce a umělecké skupiny, nejčastěji studenty, nebo čerstvé absolventy uměleckých škol z České republiky i ze zahraničí. Ti vytvářejí pro nonstop galerii site-specific díla, jež v průběhu roku shlédnou tisíce lidí, kteří denně procházejí podchodem cestou domů či do práce. Díky své poloze a přístupu 24 hodin denně se Galerie Mimochodem zaměřuje na všechny kolemjdoucí bez ohledu na věk či sociální skupinu. Má potenciál oslovit i veřejnost, která se běžně o umění nezajímá a do tradičních galerií nechodí. V roce 2021 přebírá galerii Fakulta umění a designu UJEP v rámci oboru Kurátorských studií.  Nový kurátorský tým Lenky Sýkorové a Maro Hajrapetjan naváže na výše uvedené cíle.

Galerie Mimochodem vznikla v roce 2012 ve vestibulu stanice metra B Karlovo náměstí u východu směrem na Palackého náměstí. Jedná se o tři velkoformátové výstavní plochy. Galerie každý rok připravuje čtyři výstavy. Výstavní prostor poskytuje Domov sociálních služeb Vlašská s myšlenkou netradičním způsobem propojovat svět umění se sociální sférou. Provozovatelem Galerie Mimochodem byl spolek Galerie Mimochodem z. s., který v roce 2015 založily Tereza Vernerová Volná, Štěpánka Drchalová a Veronika Rollová. V roce 2019 se přidala také Anna Burianová, absolventka stejného programu.

KONTAKTY:

E-mail → galeriemimochodem@gmail.com
Facebook → Galerie Mimochodem
Adresa → vestibul stanice metra Karlovo náměstí, směr výstupu Palackého náměstí v Praze

Galerie Emila Filly

Galerie Emila Filly je provozována obecně prospěšnou společností Lidé výtvarnému umění – výtvarné umění lidemFakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Je zaměřena na prezentaci kvalitních a aktuálních uměleckých osobností, tendencí a skupin v rámci domácí a zahraniční scény.

Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem se od roku 1991 profiluje jako živá, progresivní výstavní instituce s širším středoevropským dosahem a zároveň s výrazným napojením na specifické místní prostředí. Díky rozvinuté spolupráci a komunikační platformě s podobně zaměřenými institucemi se Galerie Emila Filly zařazuje mezi významná kulturní centra současného umění.

KONTAKTY:

Webové stránky → Galerie Emila Filly
E-mail → info@gef.cz
Facebook → Galerie Emila Filly
Instagram →Galerie Emila Filly
Adresa → Galerie Emila Filly, Velká hradební 1025/19, 400 01 Ústí nad Labem

Galerie Činoherního studia

Galerie Činoherního studia je nově vzniklý start-up ve spolupráci Činoherního studia a Fakulty umění a designu v Ústí nad Labem. Galerie je spravována studenty druhého ročníku Kurátorských studií.

Výstavní cyklus navazuje na premiéry Činoherního studia, jejímž společným podtitulem v letošní sezóně 2019/2020 je "Nerovnost". Záměrem výstavního cyklu je tematicky propojovat konkrétní představení s nově vznikající výstavou, a to tak, aby spolu vzájemně komunikovaly a mezi sebou vzájemně rezonovaly.

KONTAKTY:

Webové stránky → Činoherní studio - fotodokumentace výstav
E-mail → galeriecinoherak@gmail.com
Facebook → Galerie Činoherního studia
Adresa → Činoherní studio města Ústí nad Labem - foyer, Varšavská 767/7, 400 03 Ústí nad Labem