Čelem k umění

O cyklu

Cyklus hostujících přednášek je organizován v rámci povinně volitelného studijního předmětu KDT/844 Prezentace uměleckého díla I. V zimním semestru akademického roku 2023/2024 budou přednášky až na vyznačené výjimky probíhat prezenčně každou středu od 16.30 hodin na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v Aule číslo 537. Přednášky probíhají od 11. 10. do 13. 12. 2023 a budou vždy individuálně anoncovány na webu a sociálních sítích fakulty. Celkově proběhne deset přednášek.

Změny programu či formy jednotlivých přednášek jsou vyhrazeny. O změnách programu budou studentky a studenti včas informováni. Informace o všech proběhlých přednáškách naleznete zde. Všechny přednášky zaznamenané online naleznete na Youtube kanále Čelem k umění.

prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.
kurátor cyklu hostujících přednášek Čelem k umění

Program na zimní semestr 2023/2024

ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉ OBCE FUD UJEP – STUDENTŮ A PEDAGOGŮ

Akademický senát FUD UJEP svolává na středu 1. listopadu 2022 na 16:00 zasedání Akademické obce Fakulty umění a designu UJEP. Setkání studentů a pedagogů FUD UJEP proběhne v aule č. 537. Program tohoto zasedání → viz více. Do 20. 10. může člen AO zaslat dotaz na e-mail (zdena.koleckova@ujep.cz / děkanka FUD UJEP, v kopii adela.machova@ujep.cz / předsedkyně AS FUD UJEP).

Čelem k umění / Jiří Sirůček

Zveme vás na další přednášku z cyklu Čelem k umění s teoretika Jiřího Sirůčka, tentokrát s podtitulem Za hranice antropocentrismu: Ne-lidská estetika v současném českém umění.

Čelem k umění / Andrea Průchová Hrůzová

Zveme vás na další přednášku z cyklu Čelem k umění, tentokrát s podtitulem Obrazy klimatické změny: Málo nebo moc? Moc nebo bezmoc? Vizuální data, stereotypy a anestetika s teoretičkou vizuální kultury Andreou Průchovou Hrůzovou

Čelem k umění / Adam Gebrian

Zveme vás na druhou přednášku Adama Gebriana v rámci Čelem k umění v tomto semestru. V této přednášce se bude český architekt a kritik věnovat vztahu veřejného prostoru a veřejného života. Přednáška se bude konat v Domě umění Ústí nad Labem.

 

Čelem k umění / Adam Gebrian

V páté přednášce z cyklu přednášek Čelem k umění se dozvíme jak probíhalo studium českého architekta, teoretika a kritika Adama Gebriana.Vlastní cestou: samá chyba, ale krásný …

Čelem k umění / Natasha Nagaewska

Zveme vás na přednášku ukrajinské kurátorky Natashy Nagaewska. Čtvrtá přednáška z cyklu Čelem k umění se bude zabývat vztahem kurátorské práce a politické situace.

Čelem k umění / Martin Charvát

Zveme vás na další přednášku z cyklu Čelem k umění. Martin Charvát ve své přednášce bude věnovat vztahu “nových” médií a přízraků a v to rámci genealogie elektro-fotografického imaginárna: Přízraky mezi fotografií a elektřinou.

Čelem k umění / Martin Charvát

Zveme vás na další přednášku z cyklu Čelem k umění tentokrát s Martinem Charvátem s podtitulem Forenzní estetika: kartografie nedávné minulosti a projekce budoucnosti. Cílem přednášky je zmapovat vznik a vývoj tzv. forenzní estetiky.

Čelem k umění / Giulia Kimberly Colombo

Zveme vás na první přednášku z cyklu Čelem k umění v letním semestru 2022/2023. Italská kurátorka Giulia Kimberly Colombo promluví o práci na výsvavě Anny Valerie Borsari a o další své praxi.

Čelem k umění v LS 2022/2023

Zveme vás na cyklus hostujících přednášek Čelem k umění. V letním semestru 2022/2023 nás čeká 10 přednášek, první proběhne 22. 2. 2023. Další informace a kompletní program naleznete zde

Čelem k umění / Petr Honzejk

Zveme vás na poslední přednášku z cyklu Čelem k umění v zimním semestru. Žurnalista Petr Honzejk bude hledat odpovědi na otázku Potřebujeme vůbec prezidenta?

Čelem k umění / Natasha Nagaewska

Středeční přednáška (30. 11. 2022) ukrajinské kurátorky a kritičky umění v rámci cyklu Čelem k umění je zrušena z důvodu dramatické situace na Ukrajině způsobené agresí Ruska. Děkujeme za pochopení a doufáme, že přednáška bude v následujících semestrech uskutečněna..

Čelem k umění / Petr Fischer

Zveme vás na další přednášku z cyklu přednášek Čelem k umění tentokrát s podtitulem Zahrada lidských rozkoší – zahradničení jako metafora lidské existence… s Petrem Fischerem.