Čelem k umění

O cyklu

Cyklus hostujících přednášek je organizován v rámci povinně volitelného studijního předmětu KDT/844 Prezentace uměleckého díla I. V zimním semestru akademického roku 2023/2024 budou přednášky až na vyznačené výjimky probíhat prezenčně každou středu od 16.30 hodin na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v aule číslo 537. Přednášky probíhají od 11. 10. do 13. 12. 2023 a budou vždy individuálně anoncovány na webu a sociálních sítích fakulty. Celkově proběhne deset přednášek.

Změny programu či formy jednotlivých přednášek jsou vyhrazeny. O změnách programu budou studentky a studenti včas informováni. Informace o všech proběhlých přednáškách naleznete zde. Všechny přednášky zaznamenané online naleznete na Youtube kanále Čelem k umění.

prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.
kurátor cyklu hostujících přednášek Čelem k umění

Program na zimní semestr 2023/2024

11. 10. Alice Máselníková: O Mýtu osamělého umělce
18. 10. Marcus Neustetter: Umělecká procesualita se zapojením experimentu a hry
25. 10. Marcus Neustetter: Být soukromý na veřejnosti – umělecká angažovanost a společenský dialog
1. 11.   Marcus Neustetter: Perspektivy a neznámé – každý se v jistém smyslu ocitá na periferii
8. 11.   Marcus Neustetter: Specifické provokace pro dané místo a podmínky – zakoušení krize
15. 11. Tomáš Dvořák: Automatizace obrazu mezi nadpřirozenem, přírodou a technikou
22. 11. Dita Lamačová: Art without an Object but with Impact (vypůjčeno od George Steinmanna)
29. 11. Marcus Neustetter: Vytváření světa a jeho smyslu
6. 12.   Marcus Neustetter: Vynalézání ekosystému – mocenská a umělecká správa
13. 12. Marcus Neustetter: Žít a zpřístupňovat ateliér

Detailní program

Čelem k umění / Jiří Sirůček

Zveme vás na další přednášku z cyklu Čelem k umění s teoretika Jiřího Sirůčka, tentokrát s podtitulem Za hranice antropocentrismu: Ne-lidská estetika v současném českém umění.

Čelem k umění / Andrea Průchová Hrůzová

Zveme vás na další přednášku z cyklu Čelem k umění, tentokrát s podtitulem Obrazy klimatické změny: Málo nebo moc? Moc nebo bezmoc? Vizuální data, stereotypy a anestetika s teoretičkou vizuální kultury Andreou Průchovou Hrůzovou

Čelem k umění / Adam Gebrian

Zveme vás na druhou přednášku Adama Gebriana v rámci Čelem k umění v tomto semestru. V této přednášce se bude český architekt a kritik věnovat vztahu veřejného prostoru a veřejného života. Přednáška se bude konat v Domě umění Ústí nad Labem.

 

Čelem k umění / Adam Gebrian

V páté přednášce z cyklu přednášek Čelem k umění se dozvíme jak probíhalo studium českého architekta, teoretika a kritika Adama Gebriana.Vlastní cestou: samá chyba, ale krásný …

Čelem k umění / Natasha Nagaewska

Zveme vás na přednášku ukrajinské kurátorky Natashy Nagaewska. Čtvrtá přednáška z cyklu Čelem k umění se bude zabývat vztahem kurátorské práce a politické situace.

Čelem k umění / Martin Charvát

Zveme vás na další přednášku z cyklu Čelem k umění. Martin Charvát ve své přednášce bude věnovat vztahu “nových” médií a přízraků a v to rámci genealogie elektro-fotografického imaginárna: Přízraky mezi fotografií a elektřinou.

Čelem k umění / Martin Charvát

Zveme vás na další přednášku z cyklu Čelem k umění tentokrát s Martinem Charvátem s podtitulem Forenzní estetika: kartografie nedávné minulosti a projekce budoucnosti. Cílem přednášky je zmapovat vznik a vývoj tzv. forenzní estetiky.