Fine Art

Ateliér

Ateliér Fine Art – Photography je primárně – nikoli však výlučně – určen zahraničním absolventům bakalářských uměleckých studijních oborů, kteří se rozhodli absolvovat magisterská studia v České republice. Zaměřuje se na konceptuální uchopení fotografie, kterou vnímá jako složitou, v současné době výrazně se proměňující, stěží uchopitelnou a nejednoznačně definovatelnou entitu, založenou na principech vizuální komunikace, která může obsahovat například i prvky grafického designu nebo dynamických médií. Individuální i skupinové konzultace, na nichž je výuka založena, vycházejí ze vzájemně obohacujícího dialogu mezi vyučujícími a studenty i z kontaktu s příbuzně orientovanými ateliéry kateder elektronického obrazu, fotografie a vizuální komunikace.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

ON-LINE STUDIUM

Kontakt

prof. Mgr. Zdena Kolečková Ph.D.
zdena.koleckova@ujep.cz
MgA. Aleš Loziak
ales.loziak@ujep.cz

Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení

E-přihláška

E-přihláška ke studiu

WWW

 

Novinky

Autobusy za uměním a designem

19. 1. 2022

Ve čtvrtek 3. února 2022 pořádá Dům umění Ústí nad Labem autobusový výlet za výtvarným uměním – rezervace nutná. Účastníky čeká komentovaná prohlídka výstavy NARUŠENÁ ROVNOVÁHA REVISITED v Domě umění Ústí and Labem a procházka po výstavě klauzurních prací studentek a studentů FUD, kde se mohou setkat s vedením všech ateliérů. Více informací www.duul.cz.

Galerie