Fine Art – Photography

Ateliér

Ateliér Fine Art – Photography je primárně – nikoli však výlučně – určen zahraničním absolventům bakalářských uměleckých studijních oborů, kteří se rozhodli absolvovat magisterská studia v České republice. Zaměřuje se na konceptuální uchopení fotografie, kterou vnímá jako složitou, v současné době výrazně se proměňující, stěží uchopitelnou a nejednoznačně definovatelnou entitu, založenou na principech vizuální komunikace, která může obsahovat například i prvky grafického designu nebo dynamických médií. Individuální i skupinové konzultace, na nichž je výuka založena, vycházejí ze vzájemně obohacujícího dialogu mezi vyučujícími a studenty i z kontaktu s příbuzně orientovanými ateliéry kateder elektronického obrazu, fotografie a vizuální komunikace.

The Fine Art – Photography Studio is primarily, but not exclusively, intended for foreign graduates of bachelor’s degree art programmes who have decided to continue their study for a master’s degree in the Czech Republic. The programme focuses on a conceptual approach to photography that is perceived as a complex entity currently undergoing significant change, and which is difficult to grasp, ambiguous to define, and built on the principles of visual communication, which may also contain elements of graphic design and dynamic media. Individual and group consultations, on which instruction is based, build on a mutually enriching dialogue between teachers and students and on contact with related studios under the departments of electronic imagery, photography and visual communication.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Kontakt

prof. Mgr. Zdena Kolečková Ph.D.
zdena.koleckova@ujep.cz
MgA. Aleš Loziak
ales.loziak@ujep.cz

Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení

WWW

 

Novinky

Setkání s… Michalem Kolečkem

29. 1. 2023

Dům umění Ústí nad Labem Vás srdečně zve na komentovanou prohlídku výstavy Gardening of Soul: Introduction, která proběhne v úterý 31. 1. 2023 od 17.00 hod.

Galerie