Fine Art – Photography

Ateliér

Ateliér Fine Art – Photography je primárně – nikoli však výlučně – určen zahraničním absolventům bakalářských uměleckých studijních oborů, kteří se rozhodli absolvovat magisterská studia v České republice. Zaměřuje se na konceptuální uchopení fotografie, kterou vnímá jako složitou, v současné době výrazně se proměňující, stěží uchopitelnou a nejednoznačně definovatelnou entitu, založenou na principech vizuální komunikace, která může obsahovat například i prvky grafického designu nebo dynamických médií. Individuální i skupinové konzultace, na nichž je výuka založena, vycházejí ze vzájemně obohacujícího dialogu mezi vyučujícími a studenty i z kontaktu s příbuzně orientovanými ateliéry kateder elektronického obrazu, fotografie a vizuální komunikace.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Kontakt

prof. Mgr. Zdena Kolečková Ph.D.
zdena.koleckova@ujep.cz
MgA. Aleš Loziak
ales.loziak@ujep.cz

Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení

WWW

 

Novinky

Galerie