Fine Art – Photography

Ateliér

Ateliér Fine Art – Photography je primárně – nikoli však výlučně – určen zahraničním absolventům bakalářských uměleckých studijních oborů, kteří se rozhodli absolvovat magisterská studia v České republice. Zaměřuje se na konceptuální uchopení fotografie, kterou vnímá jako složitou, v současné době výrazně se proměňující, stěží uchopitelnou a nejednoznačně definovatelnou entitu, založenou na principech vizuální komunikace, která může obsahovat například i prvky grafického designu nebo dynamických médií. Individuální i skupinové konzultace, na nichž je výuka založena, vycházejí ze vzájemně obohacujícího dialogu mezi vyučujícími a studenty i z kontaktu s příbuzně orientovanými ateliéry kateder elektronického obrazu, fotografie a vizuální komunikace.

The Fine Art – Photography Studio is primarily, but not exclusively, intended for foreign graduates of bachelor’s degree art programmes who have decided to continue their study for a master’s degree in the Czech Republic. The programme focuses on a conceptual approach to photography that is perceived as a complex entity currently undergoing significant change, and which is difficult to grasp, ambiguous to define, and built on the principles of visual communication, which may also contain elements of graphic design and dynamic media. Individual and group consultations, on which instruction is based, build on a mutually enriching dialogue between teachers and students and on contact with related studios under the departments of electronic imagery, photography and visual communication.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Kontakt

MgA. Barbora Hájková
vedoucí ateliéru
barbora.hajkova@ujep.cz
MgA. Martin Krupa
vedoucí ateliéru
martin.krupa@ujep.cz

Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení

WWW

 

Novinky

FUD na Designbloku 23

21. 9. 2023

4.–8. 10. 2023
Openstudio, Veletržní palác

Dvacátý pátý ročník Designbloku se koná od 4. do 8. října 2023 v Praze ve třech výjimečných výstavních lokacích: ve Veletržním paláci Národní galerie Praha, v zahradách Pražského hradu a v Uměleckoprůmyslovém museu. Do festivalu jsou tradičně zapojeny také desítky obchodů, studií a showroomů po celé Praze. Tématem jubilejního ročníku je Cesta.

Fakulta umění a designu je místem na severu, kde se setkává současně pojatý design tradičních řemeslných odvětví s informačním designem, designem sociálních sítí, aplikací i s herním designem. To vše v samozřejmé a plynulé prostupnosti s funkčností i estetikou. Na této cestě je fakulta již třicet let, a po tu dobu aktivně vstupuje do oborových diskuzí i související vysokoškolské edukace. A v těchto diskuzích předává štafetu dál s vědomím, že studenti a studentky budou v budoucnu určovat další cesty.

Designblok je pro fakultu také příležitost prezentovat se díly Míra použitelnosti a Speculare. První reprezentuje design porcelánu, tradiční řemeslné odvětví spjaté s regionem severních Čech, avšak samotné zpracování díla balancuje minulost se současným užitím, oproti tomu hra Speculare počíná současností a existenciálně hledí do budoucna. Oba tyto přístupy jsou fakultě vlastní.

Speculare – Filip Trubač

Experience based hra, která se odehrává ve fiktivním labyrintu poskládaném z útržků reality zaznamenaných na 3D scanner a pomocí fotogrammetrie. Je inspirovaná poutnickým barokním dílem Labyrint světa a ráj srdce Jana Amose Komenského a existenciálními úvahy Alberta Camuse zpracovanými v Mýtu o Sisyfovi. Částečně se zároveň odehrává v postapokalyptickém interiéru naší fakulty. Hráč se v rámci hry ocitá na cestě v roli poutníka, jemuž osud udělil roli Speculara, čili průzkumníka. Poutník prochází několika úrovněmi labyrintu, které reprezentují různé aspekty života, historickou zkušenost i náhled do potenciální budoucnosti. Konec je i začátek a hráč se musí smířit s cyklickou povahou hry, která je alegorií lidské existence.

Technologie záznamu: (ToF) LiDAR scanner a technika fotogrammetrie. Následná úprava digitálních 3D objektů probíhala v Blenderu a Unity.
Práce vznikla v ateliéru Aplikované fotografie v rámci bakalářského projektu.

[gallery link="file" columns="2" ids="68433,68435"]

 

Míra použitelnosti – Nela Krulišová 

Sady porcelánu s tradičním cibulovým vzorem ze severočeské manufaktury v Dubí historicky plnily vitríny stěn obývacích pokojů a jen při výjimečných příležitostech také stoly kuchyní. Na tento fenomén reaguje dílo Míra použitelnosti, které svým zpracováním zachycuje jak tekutost času, tak i odklon od tradičního užitého designu směrem k volnému umění. Dekor se stává tvarem, který se připodobňuje klasickým motivům cibuláku, a ze vzorů se tak stává forma artefaktů, avšak již bez výraznější užitné hodnoty. Dílo samo je tak prezentací kulturního chápání tohoto tradičního porcelánového vzoru a zároveň symbolizuje hledání jeho další cesty.

Práce vznikla v ateliéru Přírodní materiály v rámci bakalářského projektu.

[gallery columns="1" ids="68439"]

Doprovodný program

V rámci FUD stánku budou také prezentovány ateliéry, které nemají vlastní prezentační zázemí. Níže přehled ateliérů, včetně data a času prezentace.

Katedra vizuální komunikace / GD1, GD2, Vizuální design / středa, 4. 10., 14–15
Katedra design / Produktový design, Design interiéru / čtvrtek, 5. 10., 14–15
Katedra designu / Přírodní materiály, Oděvní a textilní design / pátek, 6. 10. / 14–15

V rámci platformy Respekt Stage (Velká dvorana, Veletržní palác) proběhne 6. 10. od 14.00 přednáška Adama Štěcha Moderní design severních Čech

Moderní design severních Čech zasazuje přednáška jak do kontextu řemeslné tradice – zpracování skla, porcelánu, keramiky a textilu –, tak do perspektiv rozvoje průmyslu, proměn architektury, kultivace krajiny a vývoje politické situace. Přednáška je proslovena na pozadí festivalu Design Ústí.

Architektura stánku / Kateřina Bartošová
Grafické zpracování / Monsters

Ateliér Sklo

-

 

Galerie Mimochodem – nový výstavní cyklus

19. 9. 2023

Galerie Mimochodem spravovaná našimi studenty a studentkami kurátorského studia představuje ve vestibulu na Palackého náměstí nový výstavní cyklus Centrum–Periferie. Vernisáž nadcházející výstavy Terezy Špádové s názvem A žili ve stylu… se uskuteční 20. 9. 2023 od 18 hod.

Galerie