3D tisk, CNC fréza, CO2 laser

Informace k provozu

Dílny slouží k realizaci studijních projektů a experimentů v oblasti designu i výtvarného umění s použitím počítačových modelovacích technik a jejich přenosu do fyzického modelu pomocí 3D tisku či CNC fréz. Pracoviště je spravováno Katedrou všeobecné průpravy.

3D tisk

Pokyny k tisku

a) tisk platí ateliér: přinesete vyplněný a vedoucím či asistentem příslušného ateliéru potvrzený formulář

b) tisk platíte sami: vyplněný formulář včetně ceny podle platného ceníku a konzultace odevzdáte a zaplatíte v hotovosti na sekretariátu FUD (dv. č. 232). Obdržíte potvrzení o zaplacení, které přinesete do dílny, na jeho základě vám bude umožněn tisk.

Před tiskem konzultujte orientační cenu tisku a uveďte ji do formuláře.

Ceny tisku jsou závislé na složitosti objektu, přípravě a postprocesingu. Orientační cena je 10 Kč za 1 cm3 + 150 Kč paušálně za tisk.

Data pro tisk odevzdávejte v reálné velikosti tisku, nejlépe ve formátu STL. Tiskárna umožňuje výrobu prototypů o maximálních rozměrech 200 x 250 x 200 mm, při rozlišení 300 x 450 DPI ve vodorovné rovině.

Soubor(y) pro tisk pojmenujte následujícím způsobem: zkratka-atelieru_jmeno_prijmeni_nazev-prace_poradove-cislo
malá písmena, bez diaktritiky a dalších nebezpečných znaků jako jsou závorky, lomítka, čárky, otazníky, vykřičníky apod.

Ke stažení

CNC fréza

CNC fréza je určena pro realizaci školních prací studentů a zaměstnanců FUD UJEP.

Hodinová sazba je 100 Kč/hodina. Sazba se počítá za každou započatou půlhodinu.

Student může v rámci úhrady využít vyúčtování nákladů z účtu ateliéru na účet Střediska se svolením svého vedoucího ateliéru.

CO2 laser

CO2 laser fréza je určena pro realizaci školních prací studentů a zaměstnanců FUD UJEP.

Hodinová sazba je 10 Kč/hodina + 50 Kč pušální sazba. Sazba se počítá za každou započatou půlhodinu.

Student může v rámci úhrady využít vyúčtování nákladů z účtu ateliéru na účet střediska se svolením svého vedoucího ateliéru.

Kontakt

MgA. Jiří Bartoš
+420 728 851 139
jiri.bartos@ujep.cz

MgA. Robert Vlasák
+420 736 124 797
robert.vlasak@ujep.cz