Bezpečné prostředí FUD

 

Fakulta umění a designu UJEP se hlásí ke společenským hodnotám jako jsou bezpečné tvůrčí, studijní a pracovní prostředí, genderově senzitivní komunikace, genderová rovnost a v neposlední řadě obecně respektující a důstojná komunikace. Činí tak jak v návaznosti na Gender Equality Plan UJEP, tak zejména v rámci své iniciativy, kdy zohledňuje oborovou svébytnost i specifika ateliérové výuky.

Fakulta realizovala v září 2023 dotazníkové šetření zaměřené na zjištění komfortu/diskomfortu v oblasti genderové stereotypizace na pracovišti a na výskyt sociálně nevhodných jevů, jehož respondenti byli studenti a studentky FUD. Na základě výsledků šetření činí v rámci iniciativy Bezpečné prostředí FUD další kroky.

Výsledky dotazníkového šetření.

Jak postupovat jakožto student či studentka, pokud jsem se setkal/a s chováním v rozporu s výše uvedenými hodnotami? 

Pokud se do takové situace dostanete, nenechávejte si to pro sebe a řešte tento problém v rámci struktury FUD s

  • vedením ateliéru
  • vedením katedry
  • děkankou FUD
  • Akademickým senátem FUD

 

V případě, že si přejete řešit danou věc mimo organizační strukturu a zachovat si tak maximální anonymitu před vedením:

Obraťte se na naše koordinátory iniciativy Bezpečné prostředí FUD.

Vaše záležitosti je také možné řešit s nezávislou a nestrannou ombudsmankou UJEP Lucii Tesařovou. Více o této pozici.

Aby však mohli naši koordinátoři celou věc zodpovědně projednat, musí s vámi situaci detailně projít, a z toho důvodu minimálně jeden z nich musí Vaši identitu znát. Koordinátoři jsou samozřejmě vázáni mlčenlivostí.