Dokumenty

Statut fakulty

Vnitřní předpisy

Vnitřní předpisy UJEP, kterými se FUD řídí

Směrnice

Příkazy

Plány realizace Strategického záměru FUD

Strategický záměr FUD

Strategický záměr FUD UJEP pro období 2021+

Dlouhodobé záměry FUD

Výroční zprávy

Další dokumenty