Dokumenty

Statut fakulty

Vnitřní předpisy

Vnitřní předpisy UJEP, kterými se FUD řídí

Směrnice

Příkazy

Plány realizace Strategického záměru FUD

Dlouhodobé záměry FUD

Výroční zprávy

Další dokumenty