Dokumenty

Statut fakulty

Vnitřní předpisy

Vnitřní předpisy UJEP, kterými se FUD řídí

Směrnice

Příkazy

Plány realizace Strategického záměru FUD

Dlouhodobé záměry FUD

Výroční zprávy

Další dokumenty

Statut fakulty

Vnitřní předpisy

Vnitřní předpisy UJEP, kterými se FUD řídí

Směrnice

Příkazy

Plány realizace Strategického záměru FUD

Dlouhodobé záměry FUD

Výroční zprávy

Další dokumenty