Galerie

Dům umění Ústí nad Labem

Dům umění Ústí nad Labem je nově založenou výstavní institucí, jejíž provoz a program zajišťuje Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Výstavní koncepce Domu umění Ústí nad Labem je zaměřena na prezentaci významných uměleckých osobností i klíčových uměleckých proudů a témat formujících situaci aktuálního, především středoevropského výtvarného umění. V programu se prolínají aktivity umělecké, výzkumné, edukační a publikační, které jsou důsledně realizovány v mezinárodním kontextu a v rámci spolupráce s celou řadou kooperujících českých i zahraničních partnerů. Mezi hlavní cíle Domu umění Ústí nad Labem patří profesionální produkce a prezentace aktuálních uměleckých projevů, podpora mezinárodní spolupráce formou pořádání společných výstavních projektů, tvůrčí výzkumná činnost v prostoru současného výtvarného umění uskutečňovaná v kooperaci s příbuzně zaměřenými vysokoškolskými pracovišti, rozvoj vzdělávacích aktivit v rámci studijních programů realizovaných na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně, podpora edukačních strategií zaměřených na práci s návštěvníky galerie a uplatňování společenské zodpovědnosti v oblasti socio-kulturního rozvoje místní komunity.

KONTAKTY:

W: Dům umění Ústí nad Labem
E: duul@ujep.czT: +420 475 285 188
FB: Dům umění Ústí nad Labem
IG: Dům umění Ústí nad Labem
ADRESA:
Dům umění Ústí nad Labem
Klíšská 1101/129a, 400 96 Ústí nad Labem

Galerie Rampa

Galerie Rampa je výstavním prostorem Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Výstavní program na celý akademický rok má vždy na starosti část druhého ročníku magisterského oboru Kurátorská studia. Koncepce galerie je zaměřena na prezentaci mladého českého umění.

V roce 2021 je program Galerie Rampa vymezen tématem TVÁŘÍ V TVÁŘ. Kurátory výstavních projektů jsou studenti 1. ročníku navazujícího magisterského studia v oborech Design a Výtvarné umění. Naplánovány jsou dvě výstavní prezentace (v termínech květen-červen a říjen-listopad).
→  více informací k programu naleznete zde

KONTAKTY:

Kde nás najdete: Galerie Rampa
Kurátorský tým: Natálie Henclová, Linda Sudová, Alice Zábranská
e-mail: galerie.rampa@gmail.com
FB: Galerie Rampa 
ADRESA:
Fakulta umění a designu UJEP
4. patro
Pasteurova 9, 400 96 Ústí nad Labem

 

Billboart Gallery Europe

Galerie ve veřejném prostoru zaměřená na prezentaci současného vizuálního umění, která funguje v rámci public-artového projektu Billboart Gallery Europe.

Výchozím bodem je charakter výstavní plochy -­ billboard. Ten se, jakožto reklamní plocha, nachází ve veřejném prostoru, který samozřejmě také místem, kde mají lidé možnost participovat a sdílet informace. Dle tohoto pojetí veřejného prostoru, které má nejblíže k myšlenkám Jürgena Habermase, se jedná o svobodný prostor pro výměnu názorů, které se mezi zúčastněnými jedinci šíří nikoliv pouze formou dialogu, ale také tiskem a zvláště mediální cestou.

V roce 2022 připravujeme nový výstavní cyklus, který bude tvořen třemi výstavamíi na velkoformátových plakátovacích plochách. Spojovacím a ústředním dramaturgickým tématem je SAMOTA. Fenomén samoty se v kontextu posledních společenských událostí stal součástí života mnoha lidí.

KONTAKTY:

Kurátorský tým: Alžběta Svobodová, Jana Šedivá
E: billboardgallery2020@gmail.com
FB: Billboart Gallery
IG: @billboart_gallery
ADRESA:
Kampus UJEP,
Resslova ulice
400 01 Ústí nad Labem

img-0355

Galerie MIMOCHODEM

Galerie Mimochodem si vytyčila za cíl prezentovat mladé umělce a umělecké skupiny, nejčastěji studenty, nebo čerstvé absolventy uměleckých škol z České republiky i ze zahraničí. Ti vytvářejí pro nonstop galerii site-specific díla, jež v průběhu roku shlédnou tisíce lidí, kteří denně procházejí podchodem cestou domů či do práce. Díky své poloze a přístupu 24 hodin denně se Galerie Mimochodem zaměřuje na všechny kolemjdoucí bez ohledu na věk či sociální skupinu. Má potenciál oslovit i veřejnost, která se běžně o umění nezajímá a do tradičních galerií nechodí. V roce 2021 přebírá galerii Fakulta umění a designu UJEP v rámci oboru Kurátorských studií.  Nový kurátorský tým Lenky Sýkorové a Maro Hajrapetjan naváže na výše uvedené cíle.

Galerie Mimochodem vznikla v roce 2012 ve vestibulu stanice metra B Karlovo náměstí u východu směrem na Palackého náměstí. Jedná se o tři velkoformátové výstavní plochy. Galerie každý rok připravuje čtyři výstavy. Výstavní prostor poskytuje Domov sociálních služeb Vlašská s myšlenkou netradičním způsobem propojovat svět umění se sociální sférou. Provozovatelem Galerie Mimochodem byl spolek Galerie Mimochodem z. s., který v roce 2015 založily Tereza Vernerová Volná, Štěpánka Drchalová a Veronika Rollová. V roce 2019 se přidala také Anna Burianová, absolventka stejného programu.

KONTAKTY:

E: galeriemimochodem@gmail.com
FB: Galerie Mimochodem
ADRESA:
vestibul stanice metra Karlovo náměstí,
směr výstupu Palackého náměstí v Praze

Galerie Činoherního studia

Galerie Činoherního studia byl start-upem vzniklým ve spolupráci Činoherního studia a Fakulty umění a designu v Ústí nad Labem. Galerie byla spravována studenty druhého ročníku Kurátorských studií.

Výstavní cyklus navazoval na premiéry Činoherního studia, jejímž společným podtitulem v sezóně 2019/2020 byla "Nerovnost". Záměrem výstavního cyklu bylo tematicky propojovat konkrétní představení s nově vznikající výstavou, a to tak, aby spolu vzájemně komunikovaly a mezi sebou vzájemně rezonovaly.

Spolupráce Činoherního studia a Fakulty umění a designu UJEP byla ukončena v roce 2020.

KONTAKTY:

W: Činoherní studio - fotodokumentace výstav
E: galeriecinoherak@gmail.com
FB: Galerie Činoherního studia
ADRESA:
Činoherní studio města Ústí nad Labem - foyer,
Varšavská 767/7, 400 03 Ústí nad Labem

Galerie Emila Filly

Galerie Emila Filly je provozována obecně prospěšnou společností Lidé výtvarnému umění – výtvarné umění lidemFakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Je zaměřena na prezentaci kvalitních a aktuálních uměleckých osobností, tendencí a skupin v rámci domácí a zahraniční scény.

Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem se od roku 1991 profiluje jako živá, progresivní výstavní instituce s širším středoevropským dosahem a zároveň s výrazným napojením na specifické místní prostředí. Díky rozvinuté spolupráci a komunikační platformě s podobně zaměřenými institucemi se Galerie Emila Filly zařazuje mezi významná kulturní centra současného umění.

KONTAKTY:

W: Galerie Emila Filly
E: info@gef.cz
FB: Galerie Emila Filly
IG: Galerie Emila Filly
ADRESA:
Galerie Emila Filly,
Velká hradební 1025/19, 400 01 Ústí nad Labem