Studijní programy

Výtvarná umění

bakalářské studium, navazující magisterské studium

Katedra fotografie

Katedra elektronického obrazu

Design

bakalářské studium, navazující magisterské studium

Katedra designu

Katedra užitého umění

Grafický design

bakalářské studium, navazující magisterské studium

Katedra vizuální komunikace

Kurátorská studia

Navazující magisterské studium

Katedra dějin a teorie umění

Fine Art

Navazující magisterské studium v anglickém jazyce

Katedra Fotografie

Akreditované studijní programy

Studijní programy akreditované MŠMT
(Těmto studijním programům/oborům končí akreditace k 31. 12. 2024. Na ně navazují nově akreditované studijní programy akreditované NAÚ, viz tabulka níže.)

Kód studijního programu Název studijního programu Kód studijního oboru Název studijního oboru
(garant oboru)
Standardní doba studia v akademických rocích / forma studia
(P - prezenční
K - kombinovaná)
Rozhodnutí o akreditaci ze dne: Platnost akreditace po novelách zákona
do:
BcA. MgA. Ph.D. FS
B 8206 Výtvarná umění 8206R100 Design
(prof. ak. arch. Jiří Pelcl)
4       11. 7. 2014 31. 12. 2024
8206R126 Fotografie a intermediální tvorba
(doc. Mgr.A. Daniel Hanzlík)
4     P 11. 7. 2014 31. 12. 2024
8206R016 Grafický Design
(doc. ak. mal. Michal Slejška)
4     P 11. 7. 2014 31. 12. 2024
N 8206 Výtvarná umění 8206T100 Design
(prof. ak. arch. Jiří Pelcl)
  2   P 29. 2. 2012 31. 12. 2024
8204T046 Fotografie a intermediální tvorba
(doc. Mgr. Michaela Thelenová)
  2   P 29. 2. 2012 31. 12. 2024
8206T016 Grafický design
(doc. ak. mal. Michal Slejška)
  2   P 29. 2. 2012 31. 12. 2024
8206T119 Kurátorská studia
(prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.)
  2   P 11. 7. 2014 31. 12. 2024
N 8206 Fine Art 8204T047 Photography and Time-Based Media
(prof. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D.)
  2   P 29. 2. 2012 31. 12. 2024
P 8206 Výtvarná umění 8206V067 Vizuální komunikace
(prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.)
    3 P K 21. 2. 2013 31. 12. 2024

 

Studijní programy akreditované Národním akreditačním úřadem

Kód studijního programu Název studijního programu
(garant programu)
Standardní doba studia v akademických rocích / forma studia
(P - prezenční
K - kombinovaná)
Rozhodnutí o akreditaci ze dne: Platnost akreditace po novelách zákona
do:
    BcA. MgA. Ph.D. FS    
B0213A310012 Výtvarná umění
(doc. Mgr.A. Daniel Hanzlík)
4     P 24. 11. 2020 11. 12. 2030
B0212A310007 Design
se specializací Design a specializací Grafický design
(prof. ak. arch. Jiří Pelcl)
4     P 24. 11. 2020 11. 12. 2030
N0213A310001 Výtvarná umění
(doc. Mgr. Michaela Thelenová)
  2   P 17. 10. 2018 30. 11. 2028
N0212A310004 Design
(prof. ak. arch. Jiří Pelcl)
  2   P 17. 10. 2018 30. 11. 2028
N0213A310002 Fine Art
(prof. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D.)
  2   P 17. 10. 2018 30. 11. 2028
P0213D310001 Vizuální komunikace
(prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.)
    4 P

K

 27. 8. 2020 15. 9. 2030

 

Dostupnost vzdělání pro handicapované (platí zcela pro všechny programy)

handicap-wheelchair  všechny programy jsou dostupné / možné pro studenty bez postižení horních končetin
handicap-deaf  všechny programy jsou dostupné / možné pro studenty s lehkou nedoslýchavostí