Sklářská dílna

Informace k provozu

Sklářská dílna je určena především pro realizaci prací studentů a zaměstnanců Fakulty umění a designu UJEP.

Práce v dílně je zpoplatněna částkou 50 Kč/hodina pro samostatnou práci, 100 Kč/hodina pro práci s dozorem/pomocí. Sazba se počítá za každou započatou půlhodinu.

Student může v rámci úhrady využít vyúčtování nákladů z účtu ateliéru na účet střediska sklářské dílny se svolením svého vedoucího ateliéru.

Kontakt

MgA. Ľubica Bakičová
budova FUD, místnost č. 036
E: lubabakicova@seznam.cz

dilny