Grafický design I

Kontakt

vedoucí
prof. ak. mal. Karel Míšek, Ph.D.
k.misek@volny.cz

odborný asistent
MgA. Jan Hora
jan-hora@volny.cz

W: https://www.gd1.cz
FB: https://www.facebook.com/grafickydesign1/
IG: https://www.instagram.com/gd1_fud/

Ateliér

Studia jsou zaměřena na široké spektrum poznatků a rozvíjení schopností z různých oblastí vizuální komunikace. Základem je grafický design, který v souladu s vývojem a technologickými inovacemi přesahuje i do průmyslového designu a ergonomie. Získané znalosti jsou v praxi využívány v písmu, typografii, reklamě, marketingové vizuální komunikaci až po elektronická média. Posluchači jsou vedeni k týmové práci, která je nutná pro praxi. Studia jsou však především založena na rozvíjení tvůrčích schopností, které jsou v této oblasti nutným předpokladem k budování vlastní existence.

Studenti jsou profilováni jako osobnosti činné ve veřejném kulturním prostoru. Úloha, na niž jsou připravováni, spočívá také v udržování profesní etiky, rozvíjení kvalitního profesionálního prostředí na trhu a vzdělávání veřejnosti i klientské sféry v problematice designu a autorské tvorby.

Základem k jistotě a rozvíjení schopností posluchačů jsou rovněž mezinárodní kontakty se širokým spektrem zahraničních studijních možností a pracovišť nejen v EU. Ty vznikají díky potřebné jazykové průpravě i navazujícím společným workshopům pod vedením odborníků ze zahraničí.