Grafický design I

Ateliér

Chceme podporovat tvůrčí a komplexní myšlení studentů. Budeme se ptát po smyslu zažitých stereotypů – hledat a redefinovat dílčí složky grafického designu. Designér je v našem vnímání typ člověka, který umí formulovat své myšlenky, obhájit si je a dokáže samostatně a zodpovědně pracovat. Naší pozici chápeme méně autoritativní, než je zvykem v ateliérech mistrovského typu. Tvoříme kreativní prostředí (hub), kde se stírají role vedoucího a studenta. Jsme si rovni a za své jednání a výsledky také zodpovídáme. Ano, jsme to my, kdo vybírá úkoly a určuje tempo semestru. V tom jsou role dané. Z hlediska hodnocení a zpětné vazby je však důležitá diskuze – rozmanitost názorů je přípravou na reálnou praxi designéra. Schopnost obhajoby své práce a akceptování kritiky je důležité. Umět prokličkovat připomínkami a najít si svou cestu k cíli je to, co chceme předat. V rámci semestrální práce zveme externí odborníky a designéry. Jejich výběr souvisí s tématem semestru a pomáhá tak prohloubení znalostí studenta.Do vedení přinášíme naši mnohaletou praxi v oboru a nasbírané zkušeností, o které se rádi podělíme. Naše kontakty dále využíváme, abychom udrželi vazbu studentů s oborovou praxí. Těšíme se na vás!

Adam Uchytil & Marek Fanta

Kontakt

MgA. Adam Uchytil
vedoucí ateliéru
adam.uchytil@ujep.cz
https://www.adamuchytil.cz/cz/
MgA. Marek Fanta
odborný asistent
marek.fanta@ujep.cz
https://marekfanta.cz

Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení

E-přihláška

E-přihláška

WWW

 

Novinky

Cenu Muriel získal FIK

28. 2. 2024

Ústecký Festival Ilustrace a komiksu FIK, který se naposledy konal v listopadu roku 2023 v Hraničáři a nesl téma Nekonečno | Infinity, získal cenu Muriel za Přínos českému komiksu. Cenu uděluje Česká akademie komiksu. Gratulujme celému kolektivu, který za FIKem stojí.

Zimní sklizeň 2024

7. 2. 2024

Ohlédněte se za výstavou klauzurních prací Zimní sklizeň 2024, která se uskutečnila od 15. do 17. 2 2024 v budově Fakulty umění a designu skrze fotoreport.

ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉ OBCE FUD UJEP – STUDENTŮ A PEDAGOGŮ

2. 10. 2023

Akademický senát FUD UJEP svolává na středu 1. listopadu 2022 na 16:00 zasedání Akademické obce Fakulty umění a designu UJEP. Setkání studentů a pedagogů FUD UJEP proběhne v aule č. 537. Program tohoto zasedání → viz více. Do 20. 10. může člen AO zaslat dotaz na e-mail (zdena.koleckova@ujep.cz / děkanka FUD UJEP, v kopii adela.machova@ujep.cz / předsedkyně AS FUD UJEP).

Galerie