Grafický design I

Ateliér

Chceme podporovat tvůrčí a komplexní myšlení studentů. Budeme se ptát po smyslu zažitých stereotypů – hledat a redefinovat dílčí složky grafického designu. Designér je v našem vnímání typ člověka, který umí formulovat své myšlenky, obhájit si je a dokáže samostatně a zodpovědně pracovat. Naší pozici chápeme méně autoritativní, než je zvykem v ateliérech mistrovského typu. Tvoříme kreativní prostředí (hub), kde se stírají role vedoucího a studenta. Jsme si rovni a za své jednání a výsledky také zodpovídáme. Ano, jsme to my, kdo vybírá úkoly a určuje tempo semestru. V tom jsou role dané. Z hlediska hodnocení a zpětné vazby je však důležitá diskuze – rozmanitost názorů je přípravou na reálnou praxi designéra. Schopnost obhajoby své práce a akceptování kritiky je důležité. Umět prokličkovat připomínkami a najít si svou cestu k cíli je to, co chceme předat. V rámci semestrální práce zveme externí odborníky a designéry. Jejich výběr souvisí s tématem semestru a pomáhá tak prohloubení znalostí studenta.Do vedení přinášíme naši mnohaletou praxi v oboru a nasbírané zkušeností, o které se rádi podělíme. Naše kontakty dále využíváme, abychom udrželi vazbu studentů s oborovou praxí. Těšíme se na vás!

Adam Uchytil & Marek Fanta

Kontakt

MgA. Adam Uchytil
vedoucí ateliéru
adam.uchytil@ujep.cz
MgA. Marek Fanta
odborný asistent
marek.fanta@ujep.cz

 

Novinky

PROFESNÍ PRAXE A MOŽNOST ZÍSKÁNÍ STIPENDIA

24. 5. 2022

FUD nabízí svým studentům možnost získat stipendium za odbornou profesní praxi u instituce, organizace či firmy v oblasti kulturních nebo kreativních průmyslů (neziskový i ziskový sektor), případně korporátní sektor. Cílem praxe je podpořit profesionální rozvoj studenta. Možnost realizace praxe si student zajistí osobně, ideálně předdomluví v instituci.

FUD OPEN TO PUBLIC / DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

23. 5. 2022

Fakulta umění a designu UJEP pořádá dne 2. 6. 2022 Den otevřených dveří pro zájemce o Bakalářské a Navazující magisterské studium (BcA. & MgA.) v programech Design, Výtvarná umění a oboru Kurátorská studia. Brány kampusu jsou otevřeny i pro zájemce o doktorské studium v oboru Vizuální komunikace.

Letní škola 2022

23. 5. 2022

Letní škola FUD zve umělce a designéry do Ústí na Labem. Nabízíme profesionální a kreativní setkání s řadou známých tvůrců, inspirativní kurzy a doprovodný program.

Galerie