Grafický design I

Ateliér

Chceme podporovat tvůrčí a komplexní myšlení studentů. Budeme se ptát po smyslu zažitých stereotypů – hledat a redefinovat dílčí složky grafického designu. Designér je v našem vnímání typ člověka, který umí formulovat své myšlenky, obhájit si je a dokáže samostatně a zodpovědně pracovat. Naší pozici chápeme méně autoritativní, než je zvykem v ateliérech mistrovského typu. Tvoříme kreativní prostředí (hub), kde se stírají role vedoucího a studenta. Jsme si rovni a za své jednání a výsledky také zodpovídáme. Ano, jsme to my, kdo vybírá úkoly a určuje tempo semestru. V tom jsou role dané. Z hlediska hodnocení a zpětné vazby je však důležitá diskuze – rozmanitost názorů je přípravou na reálnou praxi designéra. Schopnost obhajoby své práce a akceptování kritiky je důležité. Umět prokličkovat připomínkami a najít si svou cestu k cíli je to, co chceme předat. V rámci semestrální práce zveme externí odborníky a designéry. Jejich výběr souvisí s tématem semestru a pomáhá tak prohloubení znalostí studenta.Do vedení přinášíme naši mnohaletou praxi v oboru a nasbírané zkušeností, o které se rádi podělíme. Naše kontakty dále využíváme, abychom udrželi vazbu studentů s oborovou praxí. Těšíme se na vás!

Adam Uchytil & Marek Fanta

Kontakt

MgA. Adam Uchytil
vedoucí ateliéru
adam.uchytil@ujep.cz
https://www.adamuchytil.cz/cz/
MgA. Marek Fanta
odborný asistent
marek.fanta@ujep.cz
https://marekfanta.cz

Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení

E-přihláška

E-přihláška

WWW

 

Novinky

42 DŮVODŮ, PROČ STUDOVAT FUD

12. 12. 2022
Umění, design, tvorba, řemeslo, zkušenosti, spolupráce, přátelství, vzdělání, papír, hlína, sklo, kov, světlo, kabel, látka, přírodní, materiál, objekt, koncept, kreativita, pohyb, péče, proces, hledání, zvědavost, hra, čaj, čas, grafika, knihy, dialog, komunikace, přesah, detail, emoce, humor, recyklace, profesionalita, svoboda, pohoda, sdílení, optimismus a láska, to je FUD.

FUD OPEN TO PUBLIC / DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

30. 8. 2022

Fakulta umění a designu UJEP pořádá dne 12. 10. 2022 Den otevřených dveří pro zájemce o Bakalářské a navazující magisterské studium (BcA. & MgA.) v programech Design, Výtvarná umění a oboru Kurátorská studia. Brány kampusu jsou otevřeny i pro zájemce o doktorské studium v oboru Vizuální komunikace.

FUD OPEN TO PUBLIC / DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

23. 5. 2022

Fakulta umění a designu UJEP pořádá dne 2. 6. 2022 Den otevřených dveří pro zájemce o Bakalářské a Navazující magisterské studium (BcA. & MgA.) v programech Design, Výtvarná umění a oboru Kurátorská studia. Brány kampusu jsou otevřeny i pro zájemce o doktorské studium v oboru Vizuální komunikace.

Galerie