Projekty

Připravované projekty

Přehled aktuálních projektových výzev naleznete na stránkách Centra projektového servisu UJEP, které vydává každý měsíc informační Newsletter – k náhledu a pročtení také zde. V případě dotazů nás kontaktujte.

Další podpora tvůrčí činnosti viz → Interní grantová agentura

Projektové záměry a návrhy můžete řešit na projektovém oddělení fakulty po individuální dohodě, a to ideálně minimálně měsíc před podáním žádosti nebo uzavření partnerství. Projektový záměr se vkládá do databáze projektů UJEP v systému IMIS a schvaluje jej vedení univerzity.
Pro více informací kontaktujte Adélu Machovou a Evu Mrázikovou.

m/ adela.vanlaanen@ujep.cz, adela.machova@ujep.cz, eva.mrazikova@ujep.cz
t/ 475 285 124

Prezentace k aktuálním a připravovaným dotačním výzvám - Grantový seminář ze dne 27. 5. 2021 - ke stažení zde.

Videonahrávky z Grantového semináře si můžete pustit na těchto odkazech:
1. část - úvod
2. část - projektové výzvy

Aktuálně řešené projekty

Tvůrčí činnost

Dům umění Ústí nad Labem – program 2021 / podpořeno z dotace Ministersta kultury na celoroční kulturní činnost
Galerie Mimochodem / podpořeno z dotace Magistrátu hlavního města Praha na kulturní aktivity v roce 2021
Cena EXIT výroční publikace / podpořeno z dotace Ministersta kultury na kulturní aktivity

Rozvoj & studium

Umělecké vzdělávání – online prezentace výstupů umělecké a tvůrčí činnosti / podpořeno z dotace Ministersta školství, mládeže a tělovýchovy z programu CRP na rok 2021
Inovace vzdělávání – blending learning / podpořeno z dotace Ministersta školství, mládeže a tělovýchovy z programu IP na rok 2021
Inovace odborných praxí v profesionálních kulturních institucích / podpořeno z dotace Ministersta školství, mládeže a tělovýchovy z programu IP na rok 2021

Zahraniční a mezinárodní

Dharmanautica 4300 AD – Jiří Černický a Pavel Pepperstein, kurátor M. Koleček / podpořeno z dotace Ministersta kultury na realizaci umělecké akce v zahraničí
TICASS – Technologies of Imaging in Communication, Art and Social Sciencies / podpořeno z EU Horizon 2020, výzva MSCA (řešen v letech 2017-2021)

Vnitřní granty

Seznam podpořených projektů zde.

Celouniverzitní tvůrčí a rozvojové projekty s účastí fakulty:

U21 – REPROREG/ Univerzita reflektující problémy regionu severozápadních Čech
U21 – REART / Výstavba výukových prostor pro FUD

MEZINÁRODNÍ PROJEKT TICASS, 2017-2021

autumn

Q PROJEKT, 2021-2023

U21 – REPROREG, 2019-2022

Archiv vybraných projektů

Nulový dopad / Zero Impact, 2019-2020

Sametové oslavy, 2019

Mo(nu)mentální topografie, 2018

Univerzita Předlice, 2012-2013