Studijní oddělení

Studijní oddělení a přijímací řízení

Kancelář studijního referátu se nachází ve 2. patře budovy FUD, místnost č. 324.

Mgr. Monika Matoušková
Vedoucí studijního odd. / referentka doktorského studia
monika.matouskova@ujep.cz
+420 475 285 130

Veronika Sládková
Studijní referentka
veronika.sladkova@ujep.cz
+420 475 285 129

G: +420 702 202 300

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ – ZAHRANIČNÍ STUDENTI

Ing. Markéta Chalupová, MSc
Studijní referentka
E: marketa.chalupova@ujep.cz
T: +420 475 285 224

Úřední hodiny

V případech, které nevyžadují osobní návštěvu, preferujeme online řešení, tedy kontaktujte nás telefonicky nebo emailem.

Pondělí 8.00—11.00 / 13.00—15.00
Úterý 8.00—11.00
Středa 8.00—11.00 / 13.00—15.00
Čtvrtek 8.00—11.00
Pátek zavřeno

Poradenské centrum UJEP

Poradenské centrum UJEP je celouniverzitní pracoviště zastřešující poradenství pro uchazeče a studenty se specifickými potřebami, kariérní poradenství, psychologické poradenství a speciálně-pedagogické poradenství a poskytující služby v těchto oblastech všem uchazečům o studium, studentům a zaměstnancům UJEP.

Rezervační systém

Aktuálně

Schůzka s diplomanty FUD

Informační schůzka ke státním závěrečným zkouškám a bakalářským/diplomovým pracím se uskuteční ve středu 29. 3. 2023 v 15.45 hodin v aule č. 536.

Informace pro uchazečky a uchazeče programu Kurátorská studia

Vážené uchazečky, vážení uchazeči navazujícího magisterského studijního programu Kurátorská studia, zde naleznete důležité informace.

Prodloužení termínu podávání přihlášek / Navazující magisterské studium FUD UJEP

Uchazeči o navazující magisterské studium ve studijních programech Design a Výtvarná umění mohou podávat přihlášky až do 28. 4. 2023. Termín byl prodloužen.

Konzultanti diplomových prací 2022/2023

KDTU FUD zveřejňuje seznam konzultantů diplomových prací pro akademický rok 2022/2023. Je nutné, aby diplomantky a diplomanti kontaktovali své konzultanty nejpozději do 30. 11. 2022.Pokud někdo není v seznamu uveden, nechť urychleně kontaktuje slečnu Ing. Zuzanu Voborníkovou, asistentku KDTU.

Seznam naleznete zde.

PROFESNÍ PRAXE A MOŽNOST ZÍSKÁNÍ STIPENDIA

FUD nabízí svým studentům možnost získat stipendium za odbornou profesní praxi u instituce, organizace či firmy v oblasti kulturních nebo kreativních průmyslů (neziskový i ziskový sektor), případně korporátní sektor. Cílem praxe je podpořit profesionální rozvoj studenta. Možnost realizace praxe si student zajistí osobně, ideálně předdomluví v instituci.