Studijní oddělení

Studijní oddělení a přijímací řízení

Kancelář studijního referátu se nachází ve 2. patře budovy FUD, místnost č. 324.

Mgr. Monika Matoušková
Vedoucí studijního odd. / referentka doktorského studia
monika.matouskova@ujep.cz
+420 475 285 130

Veronika Sládková
Studijní referentka
veronika.sladkova@ujep.cz
+420 475 285 129

G: +420 702 202 300

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ – ZAHRANIČNÍ STUDENTI

Markéta Diarra
Studijní referentka
E: marketa.diarra@ujep.cz
T: +420 475 285 225

Úřední hodiny

V případech, které nevyžadují osobní návštěvu, preferujeme online řešení, tedy kontaktujte nás telefonicky nebo emailem.

Pondělí 8.00—11.00 / 13.00—15.00
Úterý 8.00—11.00
Středa 8.00—11.00 / 13.00—15.00
Čtvrtek 8.00—11.00
Pátek zavřeno

 

 

Poradenské centrum UJEP

Poradenské centrum UJEP je celouniverzitní pracoviště zastřešující poradenství pro uchazeče a studenty se specifickými potřebami, kariérní poradenství, psychologické poradenství a speciálně-pedagogické poradenství a poskytující služby v těchto oblastech všem uchazečům o studium, studentům a zaměstnancům UJEP.

Rezervační systém

Aktuálně

VOLBY DO AKADEMICKÉHO SENÁTU FUD UJEP

12. 6. byly vyhlášeny volby do akademického senátu Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (FUD UJEP), a to do akademické (AKAS) a studentské kurie (SKAS). Jedná se o funkční období od 1. ledna 2025 do 31. 12. 2027. Návrhy na kandidáty bude možné podávat do 30. 10. 2024.

Promoce 2024

Promoce absolventů bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského studijního programu Fakulty umění a designu proběhne ve čtvrtek 27. června 2024 v kinosále Domu kultury Ústí nad Labem.

Vyhlašujeme podmínky 2. kola přijímacího řízení pro studijní program Kurátorská studia

Děkanka FUD UJEP prof. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D. vyhlašuje podmínky 2. kola přijímacího řízení pro navazující magisterské studium pro akademický rok 2024/2025 ve studijním programu Kurátorská studia. E-přihláška je otevřena od 11. 5. do 11. 9. 2024.
Více informací / E-přihláška

PROFESNÍ PRAXE A MOŽNOST ZÍSKÁNÍ STIPENDIA

FUD nabízí svým studentům možnost získat stipendium za odbornou profesní praxi u instituce, organizace či firmy v oblasti kulturních nebo kreativních průmyslů (neziskový i ziskový sektor), případně korporátní sektor. Cílem praxe je podpořit profesionální rozvoj studenta. Možnost realizace praxe si student zajistí osobně, ideálně předdomluví v instituci.