Produktový design

Ateliér

Produktový design během několika posledních desetiletí značně rozšířil pole své působnosti. Probíhá pozvolné rozmlžování hranic oboru s architekturou na jedné straně a volným uměním na druhé. Díky neustálému a rapidnímu vývoji technologií včetně pracovních nástrojů se z designu stala komplexní disciplína, která klade na novou generaci velké nároky, zároveň ale skýtá širší možnosti uplatnění a realizace v praxi.

Zaměřením ateliéru je design výrobků. Studenti se během studia seznamují s problematikou vývoje produktu z různých úhlů. Od technologické roviny výrobních a materiálových omezení, přes správné chápání funkce daného produktu v rámci firemního portfolia a marketingové strategie, dále k sociálně kritickému pohledu na výrobu a konzumní společnost a úlohu designéra v ní, až po hledání nových cest, konceptů a čistě autorského přístupu s uměleckým přesahem. Základním principem práce v ateliéru je zadávání maxima společných úkolů pro všechny ročníky. Student má tak nejlepší možnost konfrontace své práce a pracovního postupu s co největším počtem ostatních, hlavně vyšších, ročníků. Stejně tak zásadní je realizace projektů ve skutečných materiálech a reálném měřítku. Forma konzultací je vždy společná. Studenti prezentují vždy před celým kolektivem. To spolu se vzájemným hodnocením prací, jejich konstruktivní kritikou a analýzou zaručuje tříbení komunikačních a prezentačních schopností. Ateliér podporuje pravidelnou účast studentů v mezinárodních soutěžích. Dále uspořádání cyklu přednášek profesionálů z oboru a pořádání krátkých workshopů pod taktovkou hostujícího designera-profesionála. Samozřejmostí je spojení s praxí a zadáváním úkolů ve spolupráci s firmami. Studium je nastaveno tak, aby absolvent měl schopnosti začít plnohodnotně fungovat v oboru, ať už jako in-house designer pracující pro firmu, či jako nezávislý tvůrce se svým vlastním studiem.

Kontakt

MgA. Jan Čapek
vedoucí ateliéru
jc@jancapek.net
MgA. Jiří Bartoš
odborný asistent
jiri.bartos@ujep.cz

 

Novinky

PROFESNÍ PRAXE A MOŽNOST ZÍSKÁNÍ STIPENDIA

24. 5. 2022

FUD nabízí svým studentům možnost získat stipendium za odbornou profesní praxi u instituce, organizace či firmy v oblasti kulturních nebo kreativních průmyslů (neziskový i ziskový sektor), případně korporátní sektor. Cílem praxe je podpořit profesionální rozvoj studenta. Možnost realizace praxe si student zajistí osobně, ideálně předdomluví v instituci.

FUD OPEN TO PUBLIC / DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

23. 5. 2022

Fakulta umění a designu UJEP pořádá dne 2. 6. 2022 Den otevřených dveří pro zájemce o Bakalářské a Navazující magisterské studium (BcA. & MgA.) v programech Design, Výtvarná umění a oboru Kurátorská studia. Brány kampusu jsou otevřeny i pro zájemce o doktorské studium v oboru Vizuální komunikace.

Letní škola 2022

23. 5. 2022

Letní škola FUD zve umělce a designéry do Ústí na Labem. Nabízíme profesionální a kreativní setkání s řadou známých tvůrců, inspirativní kurzy a doprovodný program.

Galerie