Produktový design

Ateliér

Produktový design během několika posledních desetiletí značně rozšířil pole své působnosti. Probíhá pozvolné rozmlžování hranic oboru s architekturou na jedné straně a volným uměním na druhé. Díky neustálému a rapidnímu vývoji technologií včetně pracovních nástrojů se z designu stala komplexní disciplína, která klade na novou generaci velké nároky, zároveň ale skýtá širší možnosti uplatnění a realizace v praxi.

Zaměřením ateliéru je design výrobků. Studenti se během studia seznamují s problematikou vývoje produktu z různých úhlů. Od technologické roviny výrobních a materiálových omezení, přes správné chápání funkce daného produktu v rámci firemního portfolia a marketingové strategie, dále k sociálně kritickému pohledu na výrobu a konzumní společnost a úlohu designéra v ní, až po hledání nových cest, konceptů a čistě autorského přístupu s uměleckým přesahem. Základním principem práce v ateliéru je zadávání maxima společných úkolů pro všechny ročníky. Student má tak nejlepší možnost konfrontace své práce a pracovního postupu s co největším počtem ostatních, hlavně vyšších, ročníků. Stejně tak zásadní je realizace projektů ve skutečných materiálech a reálném měřítku. Forma konzultací je vždy společná. Studenti prezentují vždy před celým kolektivem. To spolu se vzájemným hodnocením prací, jejich konstruktivní kritikou a analýzou zaručuje tříbení komunikačních a prezentačních schopností. Ateliér podporuje pravidelnou účast studentů v mezinárodních soutěžích. Dále uspořádání cyklu přednášek profesionálů z oboru a pořádání krátkých workshopů pod taktovkou hostujícího designera-profesionála. Samozřejmostí je spojení s praxí a zadáváním úkolů ve spolupráci s firmami. Studium je nastaveno tak, aby absolvent měl schopnosti začít plnohodnotně fungovat v oboru, ať už jako in-house designer pracující pro firmu, či jako nezávislý tvůrce se svým vlastním studiem.

Kontakt

MgA. Jan Čapek
vedoucí ateliéru
jc@jancapek.net
http://www.jancapek.net
MgA. Jiří Bartoš
odborný asistent
jiri.bartos@ujep.cz
https://jiribartos.com

Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení

E-přihláška

E-přihláška

 

Novinky

42 DŮVODŮ, PROČ STUDOVAT FUD

12. 12. 2022
Umění, design, tvorba, řemeslo, zkušenosti, spolupráce, přátelství, vzdělání, papír, hlína, sklo, kov, světlo, kabel, látka, přírodní, materiál, objekt, koncept, kreativita, pohyb, péče, proces, hledání, zvědavost, hra, čaj, čas, grafika, knihy, dialog, komunikace, přesah, detail, emoce, humor, recyklace, profesionalita, svoboda, pohoda, sdílení, optimismus a láska, to je FUD.

Výstava Krásná práce

5. 12. 2022

Studenti ateliéru Produktový design vystavili v rámci projektu KRÁSNÁ PRÁCE díla která vznikla ve spolupráci s českými řemeslníky.

Cena profesora Jindřicha Halabaly

25. 11. 2022

Naše fakulta gratuluje a zároveň představuje oceněné práce dvou studentek, a to Miriam Danielkové a Petry Kmošťákové z ateliéru Produktový design.

Galerie