Produktový design

Ateliér

Produktový design během několika posledních desetiletí značně rozšířil pole své působnosti. Probíhá pozvolné rozmlžování hranic oboru s architekturou na jedné straně a volným uměním na druhé. Díky neustálému a rapidnímu vývoji technologií včetně pracovních nástrojů se z designu stala komplexní disciplína, která klade na novou generaci velké nároky, zároveň ale skýtá širší možnosti uplatnění a realizace v praxi.

Zaměřením ateliéru je design výrobků. Studenti se během studia seznamují s problematikou vývoje produktu z různých úhlů. Od technologické roviny výrobních a materiálových omezení, přes správné chápání funkce daného produktu v rámci firemního portfolia a marketingové strategie, dále k sociálně kritickému pohledu na výrobu a konzumní společnost a úlohu designéra v ní, až po hledání nových cest, konceptů a čistě autorského přístupu s uměleckým přesahem. Základním principem práce v ateliéru je zadávání maxima společných úkolů pro všechny ročníky. Student má tak nejlepší možnost konfrontace své práce a pracovního postupu s co největším počtem ostatních, hlavně vyšších, ročníků. Stejně tak zásadní je realizace projektů ve skutečných materiálech a reálném měřítku. Forma konzultací je vždy společná. Studenti prezentují vždy před celým kolektivem. To spolu se vzájemným hodnocením prací, jejich konstruktivní kritikou a analýzou zaručuje tříbení komunikačních a prezentačních schopností. Ateliér podporuje pravidelnou účast studentů v mezinárodních soutěžích. Dále uspořádání cyklu přednášek profesionálů z oboru a pořádání krátkých workshopů pod taktovkou hostujícího designera-profesionála. Samozřejmostí je spojení s praxí a zadáváním úkolů ve spolupráci s firmami. Studium je nastaveno tak, aby absolvent měl schopnosti začít plnohodnotně fungovat v oboru, ať už jako in-house designer pracující pro firmu, či jako nezávislý tvůrce se svým vlastním studiem.

Kontakt

MgA. Jan Čapek
vedoucí ateliéru
jc@jancapek.net
http://www.jancapek.net
MgA. Jiří Bartoš Ph.D.
odborný asistent
jiri.bartos@ujep.cz
https://jiribartos.com

Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení

E-přihláška

E-přihláška

 

Novinky

Mezinárodní sympozium porcelánu KEEP IN TOUCH

17. 6. 2024

Mezinárodní porcelánové sympozium KEEP IN TOUCH, které se koná již od roku 2010 a je organizováno Fakultou umění a designu UJEP s podporou Uměleckoprůmyslového musea v Praze, zve na WORKSHOP WEEKEND. Přímo v Dubí budete moci od pátku do neděle 26.–28. července 2024 navštívit zdarma prezentace mistrů keramického řemesla i přednášky teoretiků. 

Zimní sklizeň 2024

7. 2. 2024

Ohlédněte se za výstavou klauzurních prací Zimní sklizeň 2024, která se uskutečnila od 15. do 17. 2 2024 v budově Fakulty umění a designu skrze fotoreport.

Nový (z)boží! / Národní cena za studentský design 2023

5. 1. 2024

V galerii paláce České spořitelny v pražské Rytířské ulici 29 v Plzni se do 15. 2. 2024 prezentují práce, které byly oceněny v soutěži o Národní cenu za studentský design 2023. V soutěži se umístilo několik studentek FUD: Markéta Masnicová, Petra Kmošťáková a Anastasia Mazur.

Galerie