Produktový design

Ateliér

Chceme rozvíjet plošné a prostorové myšlení při zvládnutí klasických disciplín (kresba, modelování) i současných moderních nástrojů výpočetní techniky (modelování a prezentace v grafických a modelovacích programech 2D a 3D). Program výuky je tedy založen na ověřených metodách konzervativního způsobu výuky (kresba a modelování, studium přírody a jejích zákonitostí ve vývoji formy) v kombinaci s moderními prvky, zejména se studiem nejmodernějších poznatků vývoje technologií, materiálů a aplikací výpočetní techniky v tvůrčím procesu. Součástí výuky je i studium ekonomických a humanitních oborů a jejich transformace do reálného výstupu pro potřebu komunikace a prezentace.

Cílem je vychovat osobnost, která přijímá a zpracovává informace dané výukou, je komunikativní a otevřená novým myšlenkám, konzervativní ve využívání zkušeností a hodnot ověřených časem i praxí, ale která zároveň vnáší do tvorby nové poznatky a přístupy odpovídající době.