Produktový design

Ateliér

Produktový design během několika posledních desetiletí značně rozšířil pole své působnosti. Probíhá pozvolné rozmlžování hranic oboru s architekturou na jedné straně a volným uměním na druhé. Díky neustálému a rapidnímu vývoji technologií včetně pracovních nástrojů se z designu stala komplexní disciplína, která klade na novou generaci velké nároky, zároveň ale skýtá širší možnosti uplatnění a realizace v praxi.

Zaměřením ateliéru je design výrobků. Studenti se během studia seznamují s problematikou vývoje produktu z různých úhlů. Od technologické roviny výrobních a materiálových omezení, přes správné chápání funkce daného produktu v rámci firemního portfolia a marketingové strategie, dále k sociálně kritickému pohledu na výrobu a konzumní společnost a úlohu designéra v ní, až po hledání nových cest, konceptů a čistě autorského přístupu s uměleckým přesahem. Základním principem práce v ateliéru je zadávání maxima společných úkolů pro všechny ročníky. Student má tak nejlepší možnost konfrontace své práce a pracovního postupu s co největším počtem ostatních, hlavně vyšších, ročníků. Stejně tak zásadní je realizace projektů ve skutečných materiálech a reálném měřítku. Forma konzultací je vždy společná. Studenti prezentují vždy před celým kolektivem. To spolu se vzájemným hodnocením prací, jejich konstruktivní kritikou a analýzou zaručuje tříbení komunikačních a prezentačních schopností. Ateliér podporuje pravidelnou účast studentů v mezinárodních soutěžích. Dále uspořádání cyklu přednášek profesionálů z oboru a pořádání krátkých workshopů pod taktovkou hostujícího designera-profesionála. Samozřejmostí je spojení s praxí a zadáváním úkolů ve spolupráci s firmami. Studium je nastaveno tak, aby absolvent měl schopnosti začít plnohodnotně fungovat v oboru, ať už jako in-house designer pracující pro firmu, či jako nezávislý tvůrce se svým vlastním studiem.

Kontakt

MgA. Jan Čapek
vedoucí ateliéru
jc@jancapek.net
http://www.jancapek.net
MgA. Jiří Bartoš
odborný asistent
jiri.bartos@ujep.cz
https://jiribartos.com

Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení

E-přihláška

E-přihláška

 

Novinky

FUD na czech design week

4. 9. 2023

Přehlídka designu Czech Design Week představuje každý rok ty nejzajímavější autory z české, ale i zahraniční nezávislé scény. Na letošním desátém ročníku se v pražské Galerii Mánes představí hned několik studentů a absolventů FUD UJEP.

FASTFUD #13 / Ateliér Produktový design

16. 5. 2023

Ve 13. epizodě FASTFUD podcastu vás Jan Čihák vezme do ateliéru Produktový design. S vedoucím Janem Čapkem a asistentem Jiřím Bartošem si povídali o tom, jaké všechny podoby má design. O slovo se přihlásí i studenti ateliéru.

Czech Grand Design 22 / nominace

16. 2. 2023

Celkem 80 tvůrců a firem má šanci získat prestižní ocenění v jedné z 8 kategorií cen Czech Grand Design. Představujeme vám nominované pedagogy a studenty působící na FUD UJEP.

Galerie