FUDSTREAM

ÚVOD

Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem uvádí mimořádný online program do nepohody FUD STREAM - Extrémní přednášky pro extrémní dobu.

Každý pracovní den kromě pátku od 15.00. Stream/záznam přednášek proběhne na YouTube kanále FUD UJEP pod playlistem FUDSTREAM (https://bit.ly/3d4Brg5)

Začínáme v pondělí 16. března 2020 od 15.00 reprízou přednášky Kateřiny Šedé z cyklu Čelem k umění z doby, kdy jsme se ještě mohli potkávat.

Streamovány budou aktuální přednášky pedagogů fakulty, ale i moderované diskuse s externími hosty - umělci, designéry, teoretiky umění a designu, kurátory, filosofy a novináři.

Program budeme postupně připravovat a průběžně zveřejňovat. 

ÚVODNÍ SLOVO 
——— děkan Fakulty umění a designu UJEP doc. Pavel Mrkus a vedoucí Katedry dějin a teorie umění prof. Michal Koleček.

ÚVODNÍ SLOVO

Čtvrtý týden

#13
Pondělí 6. 4. 2020 / 15:00 / stream
Vendula Fremlová - Stará bydliště — Mezi osobním aktivismem, uměním a poezií
——— Přednáška provede posluchače výstavou Stará bydliště, připravenou Vendulou Fremlovou pro Dům pánů z Kunštátu, DUMB Brno (27. 11. 2019 - 29. 3. 2020). Kurátorka představí osobní motivaci a podněty, koncepci výstavy i jednotlivá díla. Výstavní projekt byl věnován proměnám české krajiny, proměnám našeho vztahu ke krajině a také básníkovi Ivanu Blatnému, od jehož narození uplynulo v prosinci 2019 sto let.
——— Kurátorka a teoretička současného umění. V letech 2009–2013 řídila obecně prospěšnou společnost „Lidé výtvarnému umění – výtvarné umění lidem“ spravující Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem. V roce 2013 spoluzakládala ústeckou outdoorovou galerii Deska, jejíž program též profilovala. Od roku 2007 působí jako odborná asistentka na Katedře dějin a teorie umění Fakulty umění a designu UJEP.

#13 STREAM PŘEDNÁŠKY

PREZENTACE KE STAŽENÍ


#14
Úterý 7. 4. 2020 / 15:00
Martin Kolář - Krása světa i boj o obraz
——— teoretik působící na Fakultě umění a designu a na Filozofické fakultě UJEP

#14 ZÁZNAM PŘEDNÁŠKY

PREZENTACE KE STAŽENÍ


#15
Středa 8. 4. 2020 / 15:00 / stream
Jan C. Löbl


#16
Čtvrtek 9. 4. 2020 / 15:00 / záznam
Tomáš Petermann - Mezi domy

Třetí týden

#9
Pondělí 30. 3. 2020 / 15:00 / záznam
doc. Tomáš Pavlíček - Teorie a kompozice barvy
——— teoretik architektury a umění působící na Fakultě umění a designu
——— Přednáška se zabývá výtvarnou stránkou práce s barvami. Je diskutováno několik aspektů barevných vztahů jako například způsob budování barevných kontrastů aj.

#9 ZÁZNAM PŘEDNÁŠKY

PREZENTACE KE STAŽENÍ


#10
Úterý 31. 3. 2020 / 15:00 / záznam
prof. Michal Koleček - komentovaná prohlídka výstavy NO FUTURE IS CANCELLED v Domě umění Ústí nad Labem
——— kurátor a teoretik působící současně na Fakultě umění a designu v Domě umění Ústí nad Labem a od roku 2018 působí v pozici hlavního kurátora projektu LUNGOMARE ART v rámci programu RIJEKA 2020 – European Capital of Culture (Chorvatsko). - https://fud.ujep.cz/michal-kolecek/

#10 ZÁZNAM KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY

INFORMACE O VÝSTAVĚ


#11
Středa 1. 4. 2020 / 15:00
Anna Vartecká - Počátky reklamní fotografie
——— Kurátorka a teoretička současného umění a vysokoškolská pedagožka působící na Fakultě umění a designu UJEP. Zabývá se teorií a dějinami fotografie a grafického designu, problematikou a kritikou současného vizuálního umění a jeho přesahy do jiných teoretických disciplín, jakými jsou rodová studia a sociologie.

#11 ZÁZNAM PŘEDNÁŠKY

PREZENTACE KE STAŽENÍ


#12
Čtvrtek 2. 4. 2020 / 15:00 / Stream
prof. Zdena Kolečková - Oživlé obrázky. Cesta od individuálního okouzlení k fascinaci sdílené
——— Cesta od individuálního okouzlení k fascinaci sdílené.
——— vizuální umělkyně, proděkanka pro tvůrčí činnost, vedoucí Katedry fotografie a vedoucí ateliéru Fine - Art Photography na Fakultě umění a designu UJEP (bio).

#12 STREAM PŘEDNÁŠKY

Druhý týden

PROGRAM 

#5
Pondělí 23. 3. 2020 / 15:00 / záznam
Martin Kolář - Blueberry Hill - Zastavené fascinace
——— teoretik působící na Fakultě umění a designu a na Filozofické fakultě UJEP
———"First and foremost, what is once again manifest is the tendency to use a state of exception as a normal paradigm for government."

Giorgie Agamben - The Invention of an Epidemic
Epidemie a degradace biosféry jsou spouštěčem nejenom de-politizace společnosti, ale i časem k aktualizaci myšlenek Michela Foucaulta a jeho pojetí bio-moci. Epidemie se tak jeví pro biopolitiku jako užitečné okamžiky. Mění se nejenom klasické delegování moci (tak jak ho známe od dob Thomase Hobbese), ale i model uspořádání, který lze slovy italského filosofa Giorgia Agambena nazvat Security State. Avšak i v těchto časech existují světlé okamžiky a ty jsou v současné době zásadní. Na jejich uměleckou reflexi se právě v přednášce zaměříme.

#5 ZÁZNAM PŘEDNÁŠKY

PREZENTACE KE STAŽENÍ


#6
Úterý 24. 3. 2020 / 15:00 / záznam
Petr Fischer – Intervence vs. Reality Show
——— filozof, kulturní publicista a politický komentátor, bývalý šéfredaktor stanice Českého rozhlasu Vltava

#6 ZÁZNAM PŘEDNÁŠKY


#7
Středa 25. 3. 2020 / 15:00 / záznam
Eva Mráziková - Dream House
——— ředitelka Galerie Emila Filly, umělkyně, teoretička a kurátorka působící na Fakultě umění a designu
——— Přednáška se bude věnovat projektům na pomezí architektury a umění, a také pojmu model a jeho různým rolím v současném umění (prototyp, dílo, nástroj paměti, hračka).

#7 STREAM PŘEDNÁŠKY

PREZENTACE KE STAŽENÍ


#8
Čtvrtek 26. 3. 2020 / 15:00 / stream
doc. Pavel Mrkus - Tleskání jednou rukou
——— děkan a vedoucí ateliéru Time-Based Media Fakulty umění a designu UJEP, audiovisuální umělec
——— Zapomenuté, zavržené, nedokončené, nerealizované, otevřené, odložené a nepublikované projekty z posledních 20 let u kompu doc. Pavla Mrkuse.

#8 STREAM PŘEDNÁŠKY

PREZENTACE KE STAŽENÍ

První týden

#1
Pondělí 16. 3. 2020 / 15.00 / záznam - repríza z cyklu přednášek Čelem k umění
Kateřina Šedá – Povolání: Šedá
——— umělkyně s mezinárodním věhlasem využívající ve své práci různorodých participačních postupů

#1 ZÁZNAM PŘEDNÁŠKY


#2
Úterý 17. 3. 2020 / 15:00 / live stream
Kateřina Dytrtová - Rozhraní a přesahy umění a designu
——— teoretička a pedagožka působící na Fakultě umění a designu a na Pedagogické fakultě UJEP. 

#2 STREAM PŘEDNÁŠKY


#3
Středa 18. 3. 2020 / 15:00 / záznam
Anna Vartecká & Vendula Fremlová — Grey Gold: české a slovenské umělkyně 65+
——— Kurátorky, teoretičky a akademičky FUD UJEP popisují svůj výstavní projekt, který byl prezentován od května do srpna 2014 v Domě umění města Brna a na začátku roku 2015 v Nitranské galérii na Slovensku. Na projektu s nimi také spolupracovala Terezie Petišková. 

#3 ZÁZNAM PŘEDNÁŠKY


#4
Čtvrtek 19. 3. 2020 / 15:00 / live stream
Zdeněk Svejkovský & Jiří Hölzel — Game Art
——— Může být počítačová hra vnímána jako umění? Cílem přednášky je představení významných uměleckých intervencí do světa počítačových her, videoherních přesahů a aktuálních zajímavosti.

#4 STREAM PŘEDNÁŠKY

PREZENTACE KE STAŽENÍ