Kontakty

Adresa fakulty

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Fakulta umění a designu
Pasteurova 9
400 96 Ústí nad Labem
+420 475 285 111
www.fud.ujep.cz

FAKTURAČNÍ ADRESA

Univerzita J. E. Purkyně
Fakulta umění a designu
Pasteurova 1
400 96 Ústí nad Labem
 
IČO 44555601
DIČ CZ44555601

Studijní oddělení a přijímací řízení

Veronika Sládková
veronika.sladkova@ujep.cz
+420 475 285 129

Mgr. Monika Matoušková
monika.matouskova@ujep.cz
+420 475 285 130

 
STUDIJNÍ ODDĚLENÍ – ZAHRANIČNÍ STUDENTI
 
Ing. Markéta Chalupová, MSc
marketa.chalupova@ujep.cz
+420 475 285 224

 

Public relations

MgA. Marcel Mochal
marcel.mochal@ujep.cz

Psychologická poradna

Psychologické poradenství zajišťuje tým poradců s kvalifikací v oboru psychologie, psychoterapie a psychologického poradenství. Odbornou psychologickou pomoc poskytuje poradna pro studenty, akademické pracovníky a zeměstnance UJEP.

psychologickaporadna@ujep.cz

Mapa

Adresář zaměstnanců

Děkanát
Jméno Funkce E-mail Telefon/Linka
47528
Kancelář
budova FUD
doc. Mgr. A. Pavel Mrkus děkan / vedoucí ateliéru Time-Based Media 47528 5122 231
prof. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D. proděkanka pro tvůrčí činnost / vedoucí Katedry fotografie / vedoucí ateliéru Photography 47528 5153 522
doc. Mgr. Michaela Thelenová proděkanka pro studium / vedoucí Katedry elektronického obrazu / vedoucí ateliéru Digitální média 47528 5153 522
MgA. Marcel Mochal proděkan pro rozvoj, vedoucí ateliéru Sklo 47528 5126 136
PhDr. Jaroslav Polanecký, PhD. odborný asistent KDTU, proděkan pro vnější vztahy 47528 5116 227
Mgr. Miroslav Matoušek tajemník fakulty 47528 5123 233
Zita Šauerová sekretářka 47528 5121 232
Ing. Adéla van Laanen projektová manažerka 47528 5124 230
MgA. Adéla Machová, Ph.D. FR & výkonná produkční Domu umění Ústí nad Labem
Markéta Vlčková koordinátorka Erasmus+ 47528 5225 325
Klára Mrkusová redakce edičního oddělení 248
Bc. Štěpán Novák odborný pracovník IT 47528 5151 327
Ing. Markéta Chalupová, MSc studijní oddělení - zahraniční studenti 47528 5224 325
Mgr. Monika Matoušková studijní referentka / referentka doktorského studia 47528 5130 324
Veronika Sládková studijní referentka 47528 5129 324
spojovatelka 47528 5111 109
Katedra fotografie
Jméno Funkce E-mail Telefon/Linka
47528
Kancelář
budova FUD
Ing. Zuzana Voborníková asistentka katedry 47528 5114 323
prof. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D. proděkanka pro tvůrčí činnost / vedoucí Katedry fotografie / vedoucí ateliéru Photography 47528 5153 522
MgA. Aleš Loziak odborný asistent ateliéru Photography 47528 5154 523
MgA. Jiří Thýn vedoucí ateliéru Aplikovaná a reklamní fotografie 408
MgA. Václav Kopecký, Ph.D. vedoucí ateliéru Aplikovaná a reklamní fotografie 408
MgA. Jiří Dvořák odborný asistent ateliéru Aplikovaná a reklamní fotografie 47528 5141 408
Lukáš Jasanský vedoucí ateliéru Fotografie 47528 5118 419
MgA. Silvie Milková, Ph.D. odborná asistentka ateliéru Fotografie 47528 5118 419
Katedra elektronického obrazu
Jméno Funkce E-mail Telefon/Linka
47528
Kancelář
budova FUD
Ing. Zuzana Voborníková asistentka katedry 47528 5114 323
doc. Mgr. Michaela Thelenová proděkanka pro studium / vedoucí Katedry elektronického obrazu / vedoucí ateliéru Digitální média 47528 5153 522
doc. Jiří Kovanda vedoucí ateliéru Objekt - Prostor - Akce 47528 5323 307
doc. Mgr. A. Pavel Mrkus děkan / vedoucí ateliéru Time-Based Media 47528 5122 231
doc. Mgr. A.  Daniel Hanzlík vedoucí ateliéru Time-Based Media 47528 5160 520
doc. Mgr. A. Pavel Kopřiva, Ph.D. vedoucí ateliéru Interaktivní média 47528 5328 519
MgA. Radek Jandera, Ph.D. odborný asistent ateliéru Digitální média 47528 5154 523
MgA. Jan Prošek, Ph.D. odborný asistent ateliéru Interaktivní média 47528 5328 519
MgA. Zdeněk Svejkovský odborný asistent a odborný pracovník Katedry elektronického obrazu
MgA. Ivana Zochová odborná asistentka ateliéru Objekt - Prostor - Akce 47528 5323 307
Mgr. Miroslav Hašek, Ph.D. odborný pracovník Katedry elektronického obrazu 47528 5153 508
Katedra vizuální komunikace
Jméno Funkce E-mail Telefon/Linka
47528
Kancelář
budova FUD
Bc. Tomáš Jurkovič asistent katedry 47528 5141 330
MgA. Pavel Frič vedoucí Katedry vizuální komunikace, vedoucí ateliéru Vizuální design 47528 5324 329
MgA. Michaela Labudová, Ph.D. vedoucí ateliéru Vizuální design 47528 5324 329
doc. ak. mal. Michal Slejška vedoucí ateliéru Grafický design II 47528 5325 332
MgA. Barbora Müllerová odborná asistentka ateliéru Grafický design II 47528 5325 332
MgA. Adam Uchytil vedoucí ateliéru Grafický design I 47528 5326 318
MgA. Marek Fanta odborný asistent ateliéru Grafický design I 47528 5326 318
MgA. Jakub Konupka odborný pracovník Katedry vizuální komunikace 148
MgA. Přemysl Zajíček odborný asistent Katedry vizuální komunikace
Katedra užitého umění
Jméno Funkce E-mail Telefon/Linka
47528
Kancelář
budova FUD
Bc. Tomáš Jurkovič asistent katedry 47528 5141 330
Mgr. MgA. Jan Krtička, Ph.D. vedoucí Katedry užitého umění / vedoucí ateliéru Přírodní materiály 47528 5117 128
doc. MgA. Robert Vlasák vedoucí ateliéru Přírodní materiály 47528 5117 128
MgA. Marcel Mochal proděkan pro rozvoj, vedoucí ateliéru Sklo 47528 5126 136
MgA. Štěpán Smetana odborný asistent ateliéru Sklo 47528 5126 136
MgA. Jan C. Löbl, Ph.D. vedoucí ateliéru Oděvní a textilní design 47528 5115 223
MgA. Hana Coufalová asistentka ateliéru Oděvní a textilní design 47528 5115 223
prof. ak. mal. Jaroslav Prášil pedagog Katedry užitého umění 47528 5115 223
MgA. Ľubica Bakičová odborný pracovník Katedry užitého umění 47528 5136 036
Katedra designu
Jméno Funkce E-mail Telefon/Linka
47528
Kancelář
budova FUD
Bc. Tomáš Jurkovič asistent katedry 47528 5141 330
MgA. Kateřina Bartošová odborná asistentka ateliéru Design interiéru
prof. ak. arch. Jiří Pelcl vedoucí ateliéru Design interiéru
MgA. Jiří Bartoš vedoucí Katedry designu / odborný asistent ateliéru Produktový design 47528 5165 025
MgA. Jan Čapek vedoucí ateliéru Produktový design 47528 5119 222
MgA. Antonín Tomášek vedoucí ateliéru Design keramiky 47528 5159 331
MgA. Jana Linhartová odborná asistentka ateliéru Design keramiky 47528 5159 331
Katedra všeobecné průpravy
Jméno Funkce E-mail Telefon/Linka
47528
Kancelář
budova FUD
Bc. Tomáš Jurkovič asistent katedry 47528 5141 330
doc. ak. mal. Vladimír Švec vedoucí Katedry všeobecné průpravy / vedoucí Kresba a malba 47528 5226 424
prof. Mgr. Miloš Michálek vedoucí Grafiky 47528 5155 033
doc. MgA. Martin Kuriš, Ph.D. odborný asistent Kresba a malba 47528 5226 424
doc. ak. mal. Svatopluk Klimeš odborný asistent Kresba a malba 47528 5161 434
doc. Mgr. Martin Raudenský, Ph.D. odborný asistent Grafika 47528 5155 033
MgA. Lada Semecká vedoucí Prostorové tvorby 47528 5147 013
doc. ak. mal. Ilja Bílek pedagog Katedry všeobecné průpravy 434
MgA. Markéta Váradiová, ArtD. odborný asistent 47528 5226 424
Mgr. Barbora Eisnerová odborný asistent 47528 5156 423
Roman Šimek odborný pracovník 47528 5165 025
MgA. Martin Verner odborný asistent Prostorová tvorba 47528 5147 013
Katedra dějin a teorie umění
Jméno Funkce E-mail Telefon/Linka
47528
Kancelář
budova FUD
Ing. Zuzana Voborníková asistentka katedry 47528 5114 323
prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D. vedoucí Katedry dějin a teorie umění 47528 5186 209
prof. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D. proděkanka pro tvůrčí činnost / vedoucí Katedry fotografie / vedoucí ateliéru Photography 47528 5153 522
doc. PhDr. Tomáš Pavlíček, Ph.D. odborný asistent 47528 5125 322
doc. Mgr. Kateřina Dytrtová, Ph.D. odborná asistentka 47528 5134 131
PhDr. Jaroslav Polanecký, PhD. odborný asistent KDTU, proděkan pro vnější vztahy 47528 5116 227
Mgr. Lenka Sýkorová, Ph.D. odborná asistentka 47528 5125 322
MgA. Adéla Machová, Ph.D. FR & výkonná produkční Domu umění Ústí nad Labem
Mgr. Eva Mráziková, Ph.D. odborná asistentka 47528 5124 230
doc. Mgr. Anna Vartecká, Ph.D. odborná asistentka 47528 5139 328
Mgr. Martin Kolář, Ph.D. odborný asistent 47528 5156 423
Mgr. Vendula Fremlová, Ph.D. odborná asistentka 47528 5139 328
Dr. János György Szoboszlai, Ph.D. odborný asistent 47528 5138 131
PhDr. Ludvík Hlaváček odborný asistent 47528 5138 131
Mgr. Gabriela Kadlecová odborná asistentka 47528 5138 131
Mgr. Lenka Stolárová odborná asistentka 47528 5139 328
MgA. Adam Štěch odborný asistent Katedry dějin a teorie umění 47528 5156 423
Dům umění Ústí nad Labem
Jméno Funkce E-mail Telefon/Linka
47528
Kancelář
budova FUD
MgA. Kristýna Císařová produkce a provoz Domu umění Ústí nad Labem 47528 5188 DUÚL
MgA. Zuzana Doleželová produkce a provoz Domu umění Ústí nad Labem 47528 5188 DUÚL
MgA. Kateřina Palešníková produkce a provoz Domu umění Ústí nad Labem DUÚL
MgA. Andrea Vaňourková produkce a provoz Domu umění Ústí nad Labem 47528 5188 DUÚL
MgA. Adéla Machová, Ph.D. FR & výkonná produkční Domu umění Ústí nad Labem
Externisté FUD
Jméno Funkce E-mail Telefon/Linka
47528
Kancelář
budova FUD
MgA. Martin Holland výuka anglického jazyka 47528 5158 434
Katherine Kastner výuka pro Katedru dějin a teorie umění 47528 5139 328