Kontakty

Adresa fakulty

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Fakulta umění a designu
Pasteurova 9
400 96 Ústí nad Labem
+420 475 285 111
www.fud.ujep.cz

FAKTURAČNÍ ADRESA

Univerzita J. E. Purkyně
Fakulta umění a designu
Pasteurova 1
400 96 Ústí nad Labem
 
IČO 44555601
DIČ CZ44555601

Studijní oddělení a přijímací řízení

Mgr. Monika Matoušková
Vedoucí studijního odd. / referentka doktorského studia
monika.matouskova@ujep.cz
+420 475 285 130

Veronika Sládková
Studijní referentka
veronika.sladkova@ujep.cz
+420 475 285 129

G: +420 702 202 300
 
STUDIJNÍ ODDĚLENÍ – FINE ART
 
Markéta Diarra
Studijní referentka
marketa.diarra@ujep.cz
+420 475 285 225

 

Public relations

pr.fud@ujep.cz

MgA. Petra Widžová
+420 770122574

Otevírací doba budovy fakulty

Po–Ne
8–22 hodin

Mapa

Poradenské centrum UJEP

Poradenské centrum UJEP je celouniverzitní pracoviště zastřešující poradenství pro uchazeče a studenty se specifickými potřebami, kariérní poradenství, psychologické poradenství a speciálně-pedagogické poradenství a poskytující služby v těchto oblastech všem uchazečům o studium, studentům a zaměstnancům UJEP.

Rezervační systém

Adresář zaměstnanců

Děkanát
Jméno Funkce E-mail Telefon/Linka
47528
Kancelář
budova FUD
prof. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D. děkanka / profesorka 47528 5122 231
doc. Mgr. Michaela Thelenová proděkanka pro studium / vedoucí ateliéru Digitální média 47528 5153 522
doc. Mgr. David Kořínek proděkan pro vnější vztahy a internacionalizaci / docent 227
MgA. Aleš Loziak proděkan pro rozvoj / odborný asistent
777 779 001
523
prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D. proděkan pro vědu, výzkum a tvůrčí činnost 47528 5186 209
Mgr. Miroslav Matoušek tajemník fakulty 47528 5123 233
Bc. Monika Malchusová projektová manažerka 47528 5131 230
Klára Mrkusová redakce edičního oddělení 47528 5187
720 695 790
248
Zita Šauerová asistentka děkanátu 47528 5121
721 513 474
232
Markéta Diarra koordinátorka Erasmus+ 47528 5225 325
Mgr. Monika Matoušková vedoucí studijního odd. / referentka doktorského studia 47528 5130 324
Veronika Sládková studijní referentka 47528 5129 324
Mgr. Tomáš Suk projektový manažer 47528 5131
775 615 515
230
MgA. Petra Widžová Public relations 230
Ing. Markéta Chalupová, MSc Referentka proděkana pro vědu 47528 5224 230
Šárka Stehlíková produkce 47528 5124 230
spojovatelka 47528 5111 109
Katedra výtvarného umění
Jméno Funkce E-mail Telefon/Linka
47528
Kancelář
budova FUD
MgA. Zdeněk Svejkovský, Ph.D. vedoucí Katedry výtvarného umění
775 091 327
518b
MgA. Václav Kopecký, Ph.D. zástupce vedoucího katedry / vedoucí ateliéru Aplikovaná fotografie
723 645 457
408
doc. Mgr. Michaela Thelenová proděkanka pro studium / vedoucí ateliéru Digitální média 47528 5153 522
prof. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D. děkanka / profesorka 47528 5122 231
Lukáš Jasanský vedoucí ateliéru Fotografie 47528 5118 419
doc. Jiří Kovanda vedoucí ateliéru Objekt - Prostor - Akce 47528 5323 307
doc. Mgr. A. Pavel Kopřiva, Ph.D. vedoucí ateliéru Interaktivní média 47528 5328 519
doc. Mgr. A.  Daniel Hanzlík vedoucí ateliéru Time-Based Media 47528 5160 520
doc. Mgr. A. Pavel Mrkus vedoucí ateliéru Time-Based Media 47528 5122 520
MgA. Jiří Thýn vedoucí ateliéru Aplikovaná fotografie
775 140 709
408
MgA. Barbora Hájková, DiS. vedoucí ateliéru Fine Art - Photography 47528 5154 523
MgA. Martin Krupa vedoucí ateliéru Fine Art - Photography 47528 5154 523
MgA. Silvie Milková, Ph.D. odborná asistentka ateliéru Fotografie 47528 5118 419
MgA. Jan Prošek, Ph.D. odborný asistent ateliéru Interaktivní média 47528 5328 519
MgA. Radek Jandera, Ph.D. odborný asistent ateliéru Digitální média 47528 5154 523
MgA. Aleš Loziak proděkan pro rozvoj / odborný asistent
777 779 001
523
MgA. Jiří Dvořák odborný asistent ateliéru Aplikovaná fotografie 408
MgA. Jiří Pitrmuc odborný asistent ateliéru
47528 5323
307
MgA. Karim Tarakji odborný pracovník
MgA. Jáchym Myslivec odborný pracovník
Mgr. Tomáš Jurkovič asistent katedry 47528 5141 330
Katedra vizuální komunikace
Jméno Funkce E-mail Telefon/Linka
47528
Kancelář
budova FUD
MgA. Michaela Labudová, Ph.D. vedoucí Katedry vizuální komunikace / vedoucí ateliéru Vizuální design 47528 5324 329
MgA. Adam Uchytil vedoucí ateliéru Grafický design I 47528 5326 318
doc. ak. mal. Michal Slejška vedoucí ateliéru Grafický design II 47528 5325 332
MgA. Pavel Frič vedoucí ateliéru Vizuální design 47528 5324 329
MgA. Marek Fanta odborný asistent ateliéru Grafický design I 47528 5326 318
MgA. Juliána Chomová odborná asistentka ateliéru Grafický design II 47528 5325 332
MgA. Přemysl Zajíček odborný asistent Katedry vizuální komunikace
Mgr. Tomáš Jurkovič asistent katedry 47528 5141 330
Katedra designu
Jméno Funkce E-mail Telefon/Linka
47528
Kancelář
budova FUD
MgA. Jan C. Löbl, Ph.D. vedoucí Katedry designu / vedoucí ateliéru Oděvní a textilní design 47528 5115 223
MgA. Jiří Bartoš, Ph.D. zástupce vedoucího katedry / odborný asistent ateliéru Produktový design 47528 5165 025
MgA. Tomáš Bém vedoucí ateliéru Design interiéru 47528   235
MgA. Marcel Mochal vedoucí ateliéru Sklo 47528 5126 136
doc. MgA. Robert Vlasák docent / vedoucí ateliéru Přírodní materiály 47528 5117 128
Mgr. MgA. Jan Krtička, Ph.D. vedoucí ateliéru Přírodní materiály 47528 5117 128
doc. MgA. Antonín Tomášek vedoucí ateliéru Design keramiky 47528 5159 331
MgA. Jan Čapek vedoucí ateliéru Produktový design 47528 5119 222
MgA. Kateřina Bartošová odborná asistentka Design interiéru 47528 5135
723 040 406
235
MgA. Hana Coufalová odborná asistentka ateliéru Oděvní a textilní design 47528 5115 223
MgA. Stanislav Holý odborný asistent ateliéru Sklo 47528 5126 136
MgA. Jana Linhartová odborná asistentka ateliéru Design keramiky 47528 5159 331
prof. ak. mal. Jaroslav Prášil pedagog Katedry designu 47528 5115 223
BcA. Lenka Němcová odborný pracovník
Mgr. Tomáš Jurkovič asistent katedry 47528 5141 330
Katedra výtvarné praxe
Jméno Funkce E-mail Telefon/Linka
47528
Kancelář
budova FUD
MgA. Lenka Kahuda Klokočková, MA, Ph.D. vedoucí Katedry výtvarné praxe / odborná asistentka Grafiky 047
doc. MgA. Martin Kuriš, Ph.D. zástupce vedoucí katedry / odborný asistent Kresby a malby 47528 5226 425
prof. Mgr. Miloš Michálek vedoucí Grafiky 47528 5155 033
MgA. Lada Semecká vedoucí Prostorové tvorby 47528 5147 013
doc. Mgr. Martin Raudenský, Ph.D. docent 47528 5155 033
doc. ak. mal. Ilja Bílek docent 47528 5226 434
MgA. Markéta Váradiová, ArtD. odborná asistentka 47528 5226 424
MgA. Miroslav Lörincz, DiS odborný asistent 47528 5147 013
Roman Šimek odborný pracovník 47528 5165 025
Mgr. Tomáš Jurkovič asistent katedry 47528 5141 330
Katedra dějin a teorie umění
Jméno Funkce E-mail Telefon/Linka
47528
Kancelář
budova FUD
MgA. Adéla Machová, Ph.D. vedoucí Katedry dějin a teorie umění / předsedkyně Akademického senátu FUD UJEP 47528 5230
601 385 504
323
prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D. proděkan pro vědu, výzkum a tvůrčí činnost 47528 5186 209
prof. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D. děkanka / profesorka 47528 5122 231
doc. PhDr. Tomáš Pavlíček, Ph.D. docent 47528 5125 322
doc. Mgr. Kateřina Dytrtová, Ph.D. docentka 47528 5134 131
PhDr. Jaroslav Polanecký, PhD. odborný asistent 47528 5116 131
doc. Mgr. Lenka Sýkorová, Ph.D. docentka 47528 5125 322
Mgr. Eva Imr Mráziková, Ph.D. odborná asistentka 47528 5156 423
doc. Mgr. Anna Vartecká, Ph.D. docentka 47528 5139 328
Mgr. Martin Kolář, Ph.D. odborný asistent 47528 5156 423
doc. Mgr. David Kořínek proděkan pro vnější vztahy a internacionalizaci / docent 227
Dr. János György Szoboszlai, Ph.D. odborný asistent 323
doc. Mgr. Martin Nitsche, Ph.D. docent 47528 5230 323
Mgr. Gabriela Kadlecová odborná asistentka 47528 5138 328
Mgr. Lenka Stolárová odborná asistentka 47528 5139 328
Mgr. Barbora Eisnerová odborná asistentka 47528 5156 423
MgA. Adam Štěch odborný asistent 47528 5156 423
Mgr. Tomáš Jurkovič asistent katedry 47528 5141 330
Dům umění Ústí nad Labem
Jméno Funkce E-mail Telefon/Linka
47528
Kancelář
budova FUD
MgA. Kristýna Císařová produkce a provoz Domu umění Ústí nad Labem 47528 5188 DUÚL
MgA. Zuzana Doleželová produkce a provoz Domu umění Ústí nad Labem 47528 5188 DUÚL
BcA. Dominik Kobeda produkce a provoz Domu umění Ústí nad Labem 47528 5188
777 591 007
DUÚL
Markéta Müllerová produkce a provoz Domu umění Ústí nad Labem 47528 5188
Externisté FUD
Jméno Funkce E-mail Telefon/Linka
47528
Kancelář
budova FUD
MgA. Kateřina Javůrková výuka pro Katedru vizuální komunikace
MgA. Jitka Brody Mikulicová výuka pro Katedru všeobecné průpravy 425
MgA. Jaroslav Málik výuka pro Katedru všeobecné průpravy 047