Vozový park

Vozový park

Pro rezervaci auta kontaktujte pana tajemníka.

Rezervace zasedací síně děkanátu

Rezervace zasedací síně

Pro rezervaci Vaší akce v zasedací síni děkanátu č. 234 kontaktujte pana tajemníka.

Zápisy ze zasedání kolegia děkana

Cloudové úložiště

EduID, Eduroam, IMIS...

E-learning – Moodle