Univerzita J. E. Purkyně vyhlašuje mimořádnou výzvu k podávání přihlášek na výukové pobyty a školení zaměstnanců UJEP v programu Erasmus+ realizované v akad. roce 2020/21 a ZS 2021/22 v rámci prodloužených projektů z Výzvy 2019 a 2020.

Více informací naleznete na stránce → Mimořádné výběrové řízení na výukové pobyty a školení zaměstnanců UJEP v programu Erasmus+