Aplikovaná fotografie

Ateliér

Ateliér Aplikovaná a reklamní fotografie byl od založení v roce 2006 do roku 2020 veden prof. Miroslavem Vojtěchovským, QEP a MgA. Marianem Benešem, Ph.D., MQEP. AARF si vybudoval za ta léta své výrazné místo na FUD UJEP a naše úspěšné absolventy potkáváme v rozličných oblastech tvůrčí užité fotografie. Od akademického roku 2020/2021 působí v ateliéru nové vedení ve dvojici Jiří Thýn a Václav Kopecký.

Ateliér Aplikované fotografie má ambice se profilovat jako prostor, který připravuje studenty k samostatnosti, kritickému myšlení a vlastnímu názoru na poli fotografie v jejích rozmanitých podobách dnešní vizuálně orientované společnosti. Rozvíjí a motivuje studenty hledat pro svoji budoucí práci osobité vyjádření a vlastní výtvarný výraz.

Ateliér je tvůrčím kolektivem, který přináší vnější podněty do vzájemné diskuze vedené v liberálním prostředí. S fotografií zacházíme svobodně, ale vždy s důrazem na řemeslný základ a preciznost výtvarné formy. Pracujeme nejen na vlastních projektech, ale jsme zvyklí náš rukopis a zkušenosti promítnout do užité zakázkové práce. Aby byl schopen absolvent studia fotografie se uplatnit ve své profesi, jsme přesvědčeni o důležitosti s fotografií pracovat obsahem intermediálně, technologicky přesně a formou překvapivě. Pokud chceme nalézt nevšední řešení, je odvaha a experiment nezbytnou součástí, kterou budeme vždy s netrpělivostí očekávat.

 

Fastfud Podcast / Jiří Thýn & Václav Kopecký

Kontakt

MgA. Jiří Thýn
vedoucí ateliéru
jirithyn@gmail.com
http://www.jirithyn.cz
MgA. Václav Kopecký Ph.D.
vedoucí ateliéru
vaclavkopecki@gmail.com
http://vaclavkopecki.com
MgA. Jiří Dvořák
odborný asistent
jiridvorak@outlook.com
https://jirkadvorak.com

Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení

E-přihláška

E-přihláška

 

Novinky

FASTFUD #17 / PING PONG PING

5. 12. 2023

Již název prozradil, že dnešní díl přináší zcela sportovní téma, které vás nemá jen unavit, ale spojit a stmelit s prostředím i lidmi, které často jen míjíme na chodbách školy. Atrium školy již od letního semestru získalo nové využití díky uměleckému seskupení studentů – Ping Pong Ping.

FUD na přehlídce pokoje 2023

9. 11. 2023

Na letošní přehlídce mladého umění Pokoje 2023, která bude zahájena vernisáží 10. 11. v 18.00, se představí hned šest našich ateliérů.

FASTFUD #15 / DESIGNBLOK 23

3. 10. 2023

Pro nadcházející podzimní sezónu našeho podcastu ze světa FUD vám aktuálně nabízíme audio pozvánku na čtyři výstavní zastavení, kterými se prezentujeme v Národní galerii v Praze v rámci festivalu Designblok. 

ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉ OBCE FUD UJEP – STUDENTŮ A PEDAGOGŮ

2. 10. 2023

Akademický senát FUD UJEP svolává na středu 1. listopadu 2022 na 16:00 zasedání Akademické obce Fakulty umění a designu UJEP. Setkání studentů a pedagogů FUD UJEP proběhne v aule č. 537. Program tohoto zasedání → viz více. Do 20. 10. může člen AO zaslat dotaz na e-mail (zdena.koleckova@ujep.cz / děkanka FUD UJEP, v kopii adela.machova@ujep.cz / předsedkyně AS FUD UJEP).

Galerie