Aplikovaná fotografie

Ateliér

Ateliér Aplikovaná a reklamní fotografie byl od založení v roce 2006 do roku 2020 veden prof. Miroslavem Vojtěchovským, QEP a MgA. Marianem Benešem, Ph.D., MQEP. AARF si vybudoval za ta léta své výrazné místo na FUD UJEP a naše úspěšné absolventy potkáváme v rozličných oblastech tvůrčí užité fotografie. Od akademického roku 2020/2021 působí v ateliéru nové vedení ve dvojici Jiří Thýn a Václav Kopecký.

Ateliér Aplikované fotografie má ambice se profilovat jako prostor, který připravuje studenty k samostatnosti, kritickému myšlení a vlastnímu názoru na poli fotografie v jejích rozmanitých podobách dnešní vizuálně orientované společnosti. Rozvíjí a motivuje studenty hledat pro svoji budoucí práci osobité vyjádření a vlastní výtvarný výraz.

Ateliér je tvůrčím kolektivem, který přináší vnější podněty do vzájemné diskuze vedené v liberálním prostředí. S fotografií zacházíme svobodně, ale vždy s důrazem na řemeslný základ a preciznost výtvarné formy. Pracujeme nejen na vlastních projektech, ale jsme zvyklí náš rukopis a zkušenosti promítnout do užité zakázkové práce. Aby byl schopen absolvent studia fotografie se uplatnit ve své profesi, jsme přesvědčeni o důležitosti s fotografií pracovat obsahem intermediálně, technologicky přesně a formou překvapivě. Pokud chceme nalézt nevšední řešení, je odvaha a experiment nezbytnou součástí, kterou budeme vždy s netrpělivostí očekávat.

 

Fastfud Podcast / Jiří Thýn & Václav Kopecký

Kontakt

MgA. Jiří Thýn
vedoucí ateliéru
jirithyn@gmail.com
http://www.jirithyn.cz
MgA. Václav Kopecký Ph.D.
vedoucí ateliéru
vaclavkopecki@gmail.com
http://vaclavkopecki.com
MgA. Jiří Dvořák
odborný asistent
jiridvorak@outlook.com
https://jirkadvorak.com

 

Novinky

Pátý díl FASTFUD Podcastu s Jiřím Thýnem a Václavem Kopeckým

12. 10. 2021

V pátém díle FASTFUD podcastu Vám naservírujeme chody zaměřené na téma, které jsme tu zatím ještě v našem pořadu nenabízeli. Dnešní lahůdky jsou totiž z odvětví fotografie. Na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem máme hned dva ateliéry zabývající se médiem fotografie. Dnes k nám do výdejního okénka zavítali konkrétně vedoucí ateliéru Aplikovaná a reklamní fotografieJiří ThýnVáclav Kopecký.

Noc vědců 2020 / Člověk a robot

26. 11. 2020

Jak je již tradičně zvykem i v letošním roce se Fakulta umění a designu zapojí do celorepublikové akce Noc vědců. V tomto ročníku jsme se spojili s Fakultou strojního inženýrství a společně jsme vytvořili video SUROVÁ KRÁSA inspirované módní performance Alexandera McQueena z roku 1999. Pojďte se s námi podívat jak to vypadá když se propojí umění, fashion, tanec a robotika. Jsme také součástí panelové diskuze předních odborníků na téma DIGITALIZACE napříč vědními disciplínami.

Galerie