Aplikovaná fotografie

Ateliér

Ateliér Aplikovaná a reklamní fotografie byl od založení v roce 2006 do roku 2020 veden prof. Miroslavem Vojtěchovským, QEP a MgA. Marianem Benešem, Ph.D., MQEP. AARF si vybudoval za ta léta své výrazné místo na FUD UJEP a naše úspěšné absolventy potkáváme v rozličných oblastech tvůrčí užité fotografie. Od akademického roku 2020/2021 působí v ateliéru nové vedení ve dvojici Jiří Thýn a Václav Kopecký.

Ateliér Aplikované fotografie má ambice se profilovat jako prostor, který připravuje studenty k samostatnosti, kritickému myšlení a vlastnímu názoru na poli fotografie v jejích rozmanitých podobách dnešní vizuálně orientované společnosti. Rozvíjí a motivuje studenty hledat pro svoji budoucí práci osobité vyjádření a vlastní výtvarný výraz.

Ateliér je tvůrčím kolektivem, který přináší vnější podněty do vzájemné diskuze vedené v liberálním prostředí. S fotografií zacházíme svobodně, ale vždy s důrazem na řemeslný základ a preciznost výtvarné formy. Pracujeme nejen na vlastních projektech, ale jsme zvyklí náš rukopis a zkušenosti promítnout do užité zakázkové práce. Aby byl schopen absolvent studia fotografie se uplatnit ve své profesi, jsme přesvědčeni o důležitosti s fotografií pracovat obsahem intermediálně, technologicky přesně a formou překvapivě. Pokud chceme nalézt nevšední řešení, je odvaha a experiment nezbytnou součástí, kterou budeme vždy s netrpělivostí očekávat.

 

Fastfud Podcast / Jiří Thýn & Václav Kopecký

Kontakt

MgA. Jiří Thýn
vedoucí ateliéru
jirithyn@gmail.com
http://www.jirithyn.cz
MgA. Václav Kopecký Ph.D.
vedoucí ateliéru
vaclavkopecki@gmail.com
http://vaclavkopecki.com
MgA. Jiří Dvořák
odborný asistent
jiridvorak@outlook.com
https://jirkadvorak.com

Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení

E-přihláška

E-přihláška

 

Novinky

42 DŮVODŮ, PROČ STUDOVAT FUD

12. 12. 2022
Umění, design, tvorba, řemeslo, zkušenosti, spolupráce, přátelství, vzdělání, papír, hlína, sklo, kov, světlo, kabel, látka, přírodní, materiál, objekt, koncept, kreativita, pohyb, péče, proces, hledání, zvědavost, hra, čaj, čas, grafika, knihy, dialog, komunikace, přesah, detail, emoce, humor, recyklace, profesionalita, svoboda, pohoda, sdílení, optimismus a láska, to je FUD.

FASTFUD podcast #5 s Jiřím Thýnem a Václavem Kopeckým

12. 10. 2021

V pátém díle FASTFUD podcastu Vám naservírujeme chody zaměřené na téma, které jsme tu zatím ještě v našem pořadu nenabízeli. Dnes k nám do výdejního okénka zavítali vedoucí ateliéru Aplikovaná a reklamní fotografie – Jiří Thýn a Václav Kopecký.

Galerie